Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1889
Ο Δημοσιογράφος
Hou ayana
LOV LOTO LOU
πρέπει να ξέρο
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12363 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023
και ξεκινήσει η
αντιστροφή
Η μέτρηση
την ανακοίνω
ση της ημερομηνίας των
Εθνικών Εκλογών. Οι επό
μενες 10-15 ημέρες θα a ci
και έντονες δεδομένου
ότι το κυβερνητικό έργο.
ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΔΟΘΗΚΕ Η ΕΝΤΟΛΗ
ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
προχωρά με ταχύτατους
όνομούς για να τηρηθούν
τα χρονοδιαγράμματα που
υπουργικό Συμβούλιο και
εκεί, είναι πολύ πιθανό να
ανακοινώσει στους Υπουρί
γούς την ημερομηνία για
τις κάλπες δίνοντας έτσι
έχουν τεθεί.
Πληροφορίες αναφέ
της κατάματα το τριήμερο το σήμα για την έναρξη και
Δευτέρας, επίσημα της προεκλογικής
πρωθυπουργός θα συγχαί περιόδου,
πέσει άμεσα το τελευταίο
veges or o
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου,
με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου
| Συναντήθηκαν με τον Γ.Γ. Πολιτισμού Γ. Διδασκάλου και την Αμαλία Ανδρουλιδάκη,
να συζητήσουν θέματα που αφορούν το μνημείο Ζαλόγγου
- Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου ο Αντιπεριφε
ρειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου μαζ
E Tov poop tou lopuusto rewpNOU 201
DE TOY FEVIKO foquetto nomcupu Em
διδασκόπου και την προϊσταμένη Γενικής
Meoeuvonc Avoonnonc Mouociuv xai TEχνικών Έργων και Αμαλία Ανδρουπιδάκη, προ
κειμένου να συζητήσουν θέματα που αφο
ρούν το σπουδαίο μνημείο του Ζαλόγγου του
γλύπτη Γεωργίου 201
yononounou
vegeu arc. 5
Ελλάδος Αναπαλατια
Τη δυνατότητα πώλησης χύμα ελαιόλαδου
Προωθεί η Κομισιόν
Γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία θεσμικών φορέων του Κλάδου της χώρας
τη δυνατότητα πώλησης χύμα ελαιολάδου α
πό καταστήματα πώλησης και από διάφορα άλ
για δίκτυα διανομής προωθεί η Κομισιόν, γεγονός
που έχει προκαλέσει την αντισυχία των θεσμικών
1 φορέων του κλάδου της χώρας μας, οι οποίοι σε
| υπόμνημα τους προς το υπουργείο Αγροτικής Αν
νάπτυξης και Τροφίμων, καταγγέλλουν ότι θα α
ποτελέσει μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη για
επιχεία επικογένεια. Η
' το σύνολο του τομέα
Την υπέρβαση ψυχής που κατέθεσαν στη διάρκεια της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης
Εξήρε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους υγειονομικούς
Μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας για την απονομή τιμητικών βραβείων για το ΕΣΥ
την υπέρβαση ψυχής
που κατέθεσαν στη διόρ
κεια της πρωτοφανούς μ
γειονομικής κρίσης που
κληθήκαμε να αντιμετω
πίσουμε κατά την τελευ
ταία τριετία, εξα
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης σπεύθυνο
μένος στους υγειονομ
κούς μιλώντας στην εκ
δήλωση του υπουργείου
Υγείας για την απονομή
τιμητικών βραβείων για
το Εθνικό Σύστημα Υγεί
ας Γιαννέχεια στη σελίδ
Με βροχές
τα κούλουμα...
Με βροχές και κρύο καιρό, φαίνεται ότι θα
γιορτάσουμε τα κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα καθώς οι μετεωρολόγοι σε μια πρώτη εν
κτίμηση προβλέπουν ότι από την Κυριακή
125.21 το σκηνικό αλλάζει και έρχονται βρο
χές, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα
ορεινά
vegna orok. 6