Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1889
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρου
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12362 Τιμή 0,60 ευρώ - Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023
τη διπλή σημασί
α που έχει το να
μοσχέδιο του Υ
1 πουργείου Οικου
νομικών, αναφέρθηκε ο
πρωθυπουργός κυριά:
κος Μητσοτάκης σε ομ
ιλία του, από το βήμα της
Βουλής
ΜΕ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ...
ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Ο κ. Μητσοτάκης υπο έναν γόρδιο δεσμό μετά
γράμμισε ότι η ρύθμιση εύ κράτους και πολιτών.
για τα καταπατημένα έρ Μόνο από την τελευ
χεται να ωφελήσει χιλιά- ποία καταγραφή, όπως εί
δες νοικοκυριά και επισης, προέκυψε ότι πάνω
χειρήσεις που για δεκαε
τίες βρίσκονταν σε κάθε
στις ομηρίας Λύντι με
διαφάνεια και δικαιοσύνη
από 90 δημόσιων και οι
νταλλάξιμων κτημάτων
έχουν καταπατηθεί
veges any ok. 9
Αποχωρούν από τα μπλόκα οι αγρότες
Θα επιδιώξουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό
Αποχωρούν συντετον
μένα από τα μπλόκα οι α
γρότες. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες, θα επιδιώξουν
συνάντηση αντιπρόσωπος
ας της Πανελλαδικής Επι
τροπής Μπλόκων με τον
πρωθυπουργό.
και παραμένει
vezes ar.
Με εντατικούς ρυθμούς κινείται η Κυβέρνηση, καθώς
Προετοιμάζεται για τις εκλογές
Ημερομηνία διεξαγωγής παραμένει η 9η Απριλίου
Με εντατικούς ρυθμούς κινείται η
| κυβέρνηση καθώς προετοιμάζεται
για τις ερχόμενες κάλπες. Το κεντρι
Γκό σενάριο για την ημερομηνία διε
Ιεαγωγής παραμένει η 5η Απριλίου 2
ενώ η Βουλή αναμένεται να μπείσει
1 στις 10 Μαρτίου, όπλαδή σε 15 ημέ
Τσες περίπου.
végus on k
Την χορήγηση άδειας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Για την επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα στο Ριζοβούνι Ν. Πρέβεζας
Υπέγραψε η Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Η Γενική Διευθύντρια
Αρχαιοτήτων και πολιτι
στικής Κληρονομιάς υπέ
γραψε τη χορήγηση
θείας στο Τμήμα Ιστορίας
- Αρχαιολογίας του Πανε
πιστημίου Ιωαννίνων για
έναρξη επιφανειακής και
ανασκαφικής έρευνας
στο Καστρί Ριζοβουνίου
της Δ.Ε. Θεσπρωτικού
του Νομού Πρέβεζας
végeva york. 9
Πολλά
θα αλλάξουν...
Σενάρια επι σεναρίων διακινούνται τις τε
λευταίες ημέρες σχετικά με τις Δημοτικές Εκλογές στην Πρέβεζα. Ωστόσο, έκανε την εμ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
φάνισή της και μια τηλεφωνική δημοσκόπη
ότι με διάφορες ερωτήσεις που αφορούσαν
τα αυτοδιοικητικά
vegne ord. 6