Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ · Έτος 46ο - Αρ. Φύλλου 12361 Τιμή 0,60 ευρώ - Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023
Κωδικός: 1889
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπ
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
STPATREAD SONAMOY
prv hives μέρες έγινε
FOOT and
Περιφέα
έρεια Ηπείρου, και το TL
ΘΑ της παραγωγική με μία
αθωση το Φρουρίου Αγία
του Γεωργίου, στο διάστη
για 30 ετών.
Το θέμα της διαθήκη
της του Κάστρου-πρώτο
otpoton(bov onó tov A
po, the cos epimpo
προς του Δημάρχου από
μερίδα της αντιπολίτευ
onc. ou npdopam ove
Όπως προατήστες αποδ
τις απαντήσεις του Δημήτρη
xor, 5ev povesat péxpe
στιγμής να έχουν γίνει σαν
βαρές ενέργειες για τη
Sexbiknon so pi
opatonebuv and to A
véges on ok. S
Βρυδάκι μου Δημοτικούς κα
Συμβουλίου Πρέθηκας.
Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής
Δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις προσεχείς εκλογές
Ο πρώην πρωθυπουργός
την περίοδο 2004-2009, και επί
12 χρόνια πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κώστας Καραμαν
λής με μια λιτή δήλωση ανακοί
ένωσε ότι δεν θα είναι υποψή
φιος βουλευτής στις προσεχείς
εκλογές, Jovvezes ar
Μετά την ανακοίνωση έργων 11 εκ. ευρώ για το Ν. Πρέβετας
Νέα έργα προϋπολογισμού 3,35 εκ ευρώ προχωρούν
Δεν περνάει μήνας που να μην ανακοινώνονται νέα έργα,
ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβετας Στρ. Ιωάννου
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης έργων 11
εκ ευρώ για έργα στο Νομό Πρέβεζας από
το Ταμείο Ανάκαμψης το Δεκέμβριο του 22.
νέα έργα προϋπολογισμού
ou 3.35 ex Empo
χωρούν με βάση τις αποφάσεις της οικονο
μικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου
στις συνεδριάσεις της 1ης και 2016 Φε
βρουαρίου
vegna or k
obatic the
Στο Μέτσοβο οι τελικές αποφάσεις
του Πρωθυπουργού;
Στο γραφικό Μου
τσοβο φαίνεται ότι θα
πάρει ο Κυριάκος Μη
τσοτάκης τις τελικές
αποφάσεις του για
την ακριβή ημερομη
για των εθνικών εκλο
γών, καθώς σύμφωνα
με πληροφορίες ο
Πρωθυπουργός θα το
επισκεφθεί για το τρι
ήμερο της Καθαράς
Δευτέρας.
μπνέχεια στη σελίδα. Η
Υψηλή πληρότητα
το τριήμερο...
Υψηλή καταγράφεται η πληρότητα στους
βασικούς καρναβαλικούς προορισμούς της
χώρας, όπως προκύπτει από τα δεδομένα
που δημοσιοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ξενοδόχων (ΠΟΕ).
favvégeia org. 6