Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τον οποίο ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Δευτέρα
23 Ιανουαρίου 2023
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ εὐκολία ἡ ἀριστερά υἱοθετεῖ ἀκρίτως ὁτιδήποτε μπορεῖ νά στρέφεται
κατά τῆς Ἑλλάδος. Επιμένει μάλιστα πεισματικά νά τό ὑποστηρίζει, ἀκόμη καί ὅταν
ἡ ἀνακρίβειά του ἔχει καταδειχθεῖ πέραν
πάσης ἀμφιβολίας. «Προνομιακό» πεδίο
ἀσκήσεως ἀντιπολιτεύσεως θεωρεῖ ἡ ἀριστερά τό μεταναστευτικό, τό ὁποῖο αὐθαιρέτως χαρακτηρίζει «προσφυγικό» καί καταγγέλλει κάθε προσπάθεια τῆς χώρας νά
προστατεύσει τά ἐθνικά καί εὐρωπαϊκά σύνορα. Τώρα, ὁ βουλευτής και διατελέσας
ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀνέγερσις
τοῦ φράχτου στόν Εβρο γιά τήν προστασία τῶν συνόρων αὐτῶν, ἀντίκειται στήν διΠυροβολισμοί
καί μολότωφ
στο μνημόσυνο
τοῦ «Διγενῆ»
Κλήμεντος ἱερομ. ἐπισκ. Ἀγκύρας.
Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ
Σελήνη 2 ἡμερῶν Ι Ἀνατολή ἡλίου 7.36΄ – Δύσις ἡλίου 5.38
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ προηγούμενο τά σοβαρά
ἐπεισόδια πού ἐσημειώθησαν χθές στήν
Λεμεσό, μεταξύ ὀπαδῶν τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων ΑΠΟΕΛ καί Ἀπόλλωνο.
Ἐν μέσῳ προεκλογικῆς περιόδου στήν
Κύπρο, οἱ νεαροί φίλαθλοι τοῦ ΑΠΟΕΛ
μετέβησαν στην περιοχή τοῦ κρησφύγετου καί τοῦ τάφου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα Διγενῆ ὅπου ἐτελέσθη τρισάγιο. Ἐκεῖ ὅμως συγκεντρώθηκαν καί ὀπαδοί τοῦ Ἀπόλλωνος Λεμεσοῦ
γιά νά διαδηλώσουν κατά τῶν πρώτων. Τά
πνεύματα τό τελευταῖο διάστημα εἶναι τεταμένα μετά τό ἀπαράδεκτο ψήφισμα τῆς
Συνέχεια στην σελ. 3
Ὁ Ἀμερικανός ἀστροναύτης Μπάζ
Ὤλντριν, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος
πού περπάτησε
στήν Σελήνη μέ
τήν ἀποστο
λή «Ἀπόλλων
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τζανακόπουλος: «Ὁ φράχτης στόν Ἕβρο παραβιάζει τά ἀνθρώπινα δικαιώματα»!!!
- Ἀνίκανη νά ἐγκαταλείψει τίς ἰδεοληψίες της ἡ ἀξιωματική Αντιπολίτευσις
εθνῆ νομιμότητα! Ὑπεστήριξε συγκεκριμένα ἀπό τηλεοράσεως: «Εἶστε παράνομοι
τόσο σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στή διεθνῆ νομιμότητα
ὅσο καί ὅ,τι ἀφορᾶ στή συνταγματική τάξη. Εἶναι δεδομένο αὐτό. Δέν μπορεῖτε νὰ
ἀρνηθεῖτε». Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ αὐτό εἶναι
«δεδομένο», οὔτε ὁ ἴδιος ὁ κ. Τζανακόπουλος γνωρίζει. Ἀτυχῶς δέν ἠρωτήθη σχετικῶς ἀπό τούς συνομιλητές του...
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τό μόνο πραγματικά δεδομένο εἶναι ὅτι
μιά κυβέρνησις ὀφείλει νά προστατεύει –
μεταξύ ἄλλων-τά σύνορα τῆς χώρας. Ὅπως
δέν ἔπραξε ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπί
τῶν ἡμερῶν τῆς ὁποίας ἡ χώρα κατεκλύσθη
ἀπό μετανάστες πάσης φύσεως καί πάσης
προελεύσεως. Ἐλάχιστοι ἀπό αὐτούς ἦσαν
Σέ ἀνοικτά σύνορα
ἐπιμένει ὁ ΣΥΡΙΖΑ
11», παντρεύτηκε για τέταρτη φορά σέ ἡλικία 93
ἐτῶν. Ἡ δρ Ἄνκα Φόρ, ἐκτελεστική ἀντιπρόεδρος
τῆς Buzz Aldrin Ventures, ἡλικίας 63 ἐτῶν, εἶπε τό
«ναί» τήν ἡμέρα τῶν γενεθλίων τοῦ Ὤλντριν. «Ἑνωθήκαμε μέ τά ἱερά δεσμά τοῦ γάμου στην διάρκεια
μιᾶς μικρῆς ἰδιωτικῆς τελετῆς στό Λός Άντζελες καί
εἴμαστε ἐνθουσιασμένοι σάν ἔφηβοι» εἶπε ὁ ἀστροναύτης. Οἱ τρεῖς προηγούμενοι γάμοι τοῦ Μπάζ
Ὤλντριν εἶχαν καταλήξει σέ διαζύγιο. Εἶναι ὁ τελευταῖος ἐν ζωῇ τῆς ἀποστολῆς «Ἀπόλλων 11»,
κατά την διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος, καί ὁ Νίλ
Ἄρμστρονγκ, ἔγιναν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι πού πάτησαν στήν Σελήνη, στις 20 Ιουλίου 1969.
• Ἕνας δαιμόνιος Ἕλλην βρῆκε τήν εὐκαιρία στό
Νταβός νά κάνει διάσημο τό σουβλάκι. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ τοῦ Νταβός ἔστησε τήν
καντίνα του καί ἄρχισε νά ψήνει σουβλάκια σέ διάφορες παραλλαγές γιά νά προσελκύσει το διεθνές
κοινό, ἀλλά καί τούς Ἕλληνες πού εὑρίσκοντο ἐκεῖ
τήν περασμένη ἑβδομάδα. Σέ μιά ἑβδομάδα πέρασαν ἑκατοντάδες, Ἀμερικανοί, Βρεταννοί, Ἰνδοί καί
ἄλλοι, ἀλλά χρειάσθηκε να βάλουν βαθιά τό χέρι
στήν τσέπη. Τό τυλιχτό σέ πίττα ἐκόστιζε 19 φράγκα (19 ευρώ) καί ἡ «μερίδα» 23 φράγκα. Ἡ ἑταιρεία του ἔχει ἕδρα τήν Ζυρίχη καί διαθέτει 5 καντίνες πού στήνονται σε διάφορα μέρη, ὅπου ὑπάρχει
ἐνδιαφέρον —ἀκόμη καί πολιτικό.
Ὁ Πρωθυπουργός, ἄθελά του, κατά τήν διάρκεια τῆς συνέντευξής του στό «Πρῶτο Θέμα», σέ
μιά ἀποστροφή τοῦ λόγου του, ἔδειξε τό μέλλον. Τό
μέλλον δέν περνᾶ μέσα ἀπό τά ἐπιδόματα τά ὁποῖα
τόσο πολύ ἀγάπησε ἡ Νέα Δημοκρατία σέ αὐτήν τήν
τετραετία. Τό μέλλον περνᾶ μέσα ἀπό νέες σταθερές ἀξιοπρεπεῖς θέσεις ἐργασίας, καλά ἀμειβόμενες. Τί εἶπε ὁ κύριος Μητσοτάκης, μᾶλλον, χωρίς
νά τό πολυκαταλάβει; Ἀντιγράφω τήν ἀπάντησή του
γιά αὐξήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους:
«Δασκάλων, καθηγητῶν, αὐτό ἐννοῶ. Διδακτικοῦ προσωπικοῦ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ζητᾶμε πολλά,
«Βροχή» προβλημάτων
γιά τόν Τζό Μπάιντεν
Οὐάσιγκτων.-Ἕνα ἀκόμη πλῆγμα δέχεται ὁ Τζό Μπάιντεν, καθώς ὁ Προσωπάρχης τοῦ Λευκοῦ Οἴκου Ρόν
Κλαίην τελεῖ ἤδη ὑπό παραίτησιν καί ἀναμένεται νά
φύγει ἀπό τήν θέση του τό πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Φεβρουαρίου. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Προσωπάρχου ἔρχεται
σέ μία κρισιμότατη στιγμή γιά τόν Αμερικανό Πρόεδρο. Ἐν μέσῳ δυσκολιῶν (ἐκτόξευσις χρέους, σκάνδαλο διαβαθμισμένων ἐγγράφων ἐκτός Λευκοῦ Οἴκου,
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις μέ μέτριους νοτιάδες. Θερμοκρασία ἕως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τοπικές βροχές. Ἄνεμοι βορειοανατολικοί. Θερμοκρασία ἕως 15β.
...«Κάνα ἐπίδομα»
ΣΗΜΕΡΑ ὁ Πρωθυπουργός θά δώσει συνέντευξη γιά πάρα πολλά ἀπό τούς καθηγητές μας καί τούς δατήν οἰκονομία καί θά ἀνακοινώσει, ὅπως μαθαίνου- σκάλους μας, καί δίνουμε λίγα. Εἶναι κάτι τό ὁποῖο
με, νέες παροχές καθώς καί μία νέα μεγάλη ἐπένδυ- ὅσο θά ἔχουμε δημοσιονομικές ἀνάσες, θά πρέπει
ση στήν χώρα. Ελπίζουμε ὄχι σάν αὐτή τῆς Microsoft, νά τό ἀντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, πολλές φορές,
ἡ ὁποία, μετά τήν ἐξαγγελία της, ἀνεκοίνωσε τήν ἐρχόμαστε, κοιτᾶμε τόν Προϋπολογισμό, καί λέμε:
ἀπόλυση τῶν 80 ἀπό τούς 120 ἐργαζομένους πού Δημιουργήσαμε ἕνα πλεόνασμα. Ποῦ νά τό δώσουδιατηρούσε στήν Ἀθήνα. Θέμα πού ἀνέδειξε, ὅπως με; Νά κόψουμε φόρους ἤ νά δώσουμε κανά ἐπίδομοῦ λένε, τό ΠΑΜΕ. Σωστά κάνει ὁ κύριος Μητσο-μα; Ὄχι, κάποια στιγμή θά ἐπενδύσουμε καί στούς
τάκης καί ἀρχίζει τήν προεκλογική ἐκστρατεία ἀπό ἀνθρώπους μας. Ἄρα, κάποια στιγμή ὁ δημοσιονοαὐτό, γιατί τό μέλλον κρίνεται καί στήν τσέπη κάθε μικός χώρος τόν ὁποῖο θά δημιουργοῦμε θά πρέπει
πολίτη.Ὄχι μόνο σέ αὐτήν, ὅπως ἔδειξαν οἱ ἀντιδρά- νά μπορεῖ νά ὁδηγεῖ καί σέ αὔξηση, σέ καλύτερους
σεις γιά τήν κηδεία τοῦ Κωσταντίνου, οἱ ὁποῖες ἔφε- μισθούς. Ὅπως οἱ μισθοί στόν ἰδιωτικό τομέα πρέπει
ραν στόν ἀφρό τό ἀφανές κίνημα τῆς εὐπρέπειας, να βελτιώνονται, γιατί εἶναι ἀκόμα χαμηλοί, ἔτσι καί
τῆς ἀξιοπρέπειας καί τῆς ἑλληνοπρέπειας, ἀλλά κρί- οἱ μισθοί σέ κρίσιμες κατηγορίες δημοσίων ὑπαλλήνονται καί ἀλλοῦ. Ἀλλά, ναί, πρωτίστως στην τσέπη. λων πρέπει νά αὐξάνονται, γιατί ἐπιτελοῦν ἕνα πολύ σπουδαῖο ἔργο.»
Ὁ Νῖκος Ξανθόπουλος
ὑπῆρξε στάρ, ὑπῆρξε φαινόμενο, ὑπῆρξε εἴδωλο λαϊκό. Καί ὅλα αὐτά, χωρίς νά
ἱππεύσει τό καλάμι, χωρίς
να δώσει δικαιώματα, χωρίς
νά ἀπασχολήσει τόν Τύπο
μέ τήν προσωπική του ζωή.
Ἦταν ἀπό ἐκείνους τούς
ἐργάτες τοῦ σινεμά, θά ἔλεγε
κανείς, στόν ἀντίποδα τοῦ
Θανάση Βέγγου.
πραγματικοί μετανάστες, ἀπό τόν μαινόμενο τότε πόλεμο στήν Συρία. Γιά τήν ἀριστερά ὅμως τό πρόβλημα ἦταν «προσφυγικό»!
Νά ὑποθέσουμε ὅτι αὐτό ἐξυπηρετοῦσε
ἄλλους σκοπούς;
Ὁ Θανάσης καθιέρωσε τις ταινίες γέλιου (ἄν καί
στά στερνά του ἀπέδειξε ότι
ήταν ικανότατος καί στό
δρᾶμα), ἐνῶ ὁ Ξανθόπουλος,
στόν ὁποῖο ἀπεδόθη –δικαίως-- ὁ τίτλος «Παιδί τοῦ λαοὔ», πρωταγωνίστησε σέ
Ἀκόμη καί σήμερα ὅμως, πού ἡ ἔντασις
τοῦ πολέμου στήν Συρία ἔχει καταπέσει, ὁ
κ. Τζανακόπουλος ἐξακολουθεῖ νά ὁμιλεῖ
γιά «πρόσφυγες»: «Τό πρόβλημα τό προσφυγικό δέν λύνεται μέ φράχτες» ὑποστηρίζει, καί τήν ἴδια στιγμή ὁμιλεῖ γιά ὑποκρισία ἀπό τήν πλευρά τῆς Κυβερνήσεως!
Μήπως ἐν τέλει οἱ φράχτες δέν εὑρίσκονται μόνον στόν Ἕβρο, ἀλλά καί στά
μυαλά τῶν ἀνθρώπων; Στά μυαλά τῶν στετοῦ Μανώλη Κοττάκη
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἀποχαιρετῶντας ἕναν τίμιο ἐργάτη τοῦ σινεμά
μία μεγάλη σειρά ταινιῶν, οἱ ρόκ μουσική. Τόν ἀνακαλύὁποῖες σήμερα χαρακτηρί- ψαμε, όμως, όταν μπήκαμε
γιά τά καλά στόν χῶρο τῆς
ζονται κάλτ καί ἀντιπροσωπευτικές τοῦ ἑλληνικοῦ μελό. ἐργασίας καί ἀκόμη περισσό
τερο όταν γίναμε γονεῖς. Καί
Ἡ δική μας φουρνιά, πού
εἴδαμε ὅλες τίς ταινίες του μέ
μεγαλώσαμε ὡς ὀργισμένοι και προσοχή καί κατάνυξη.
νέοι στήν Κοκκινιά, σνομπάραμε τις ταινίες τοῦ Ξανθόμε
πουλου. Προτιμούσαμε τόν
ξένο κινηματογράφο καί τήν
Τό προσέξατε πῶς ἀπαξίωσε τίς παροχές μέ τήν
φράση «κάνα ἐπίδομα»; Δικές του οἱ λέξεις. Καί ὁ
ἴδιος μέσα του τό καταλαβαίνει ὅτι πρόκειται γιά
ἐλεημοσύνες πού προσβάλλουν τόν πολίτη καί τόν
ὁδηγοῦν στήν ἐξάρτησή του ἀπό τό κράτος. Στήν
πελατειακή ἐξάρτηση ἄνευ ἐλπιδοφόρου ὁρίζοντα. Δέν εἶναι λοιπόν τά ἐπιδόματα ἡ λύση ἄν τυχόν θέλει νά τά χρησιμοποιήσει γιά τήν προεκλογική
ἐκστρατεία κατά τήν λογική, ὅτι κανένας δέν ἔπαθε ἀπό τό τάξιμο. Γιά αὐτό ἄν σχεδιάζει καμπάνια
Συνέχεια στην σελ. 3
Οἱ καλές διαπροσωπικές
σχέσεις, «κλειδί» τῆς εὐτυχίας
Βοστώνη.-«Τί κάνει τούς ἀνθρώπους εὐτυχισμένους;»
Τό ἐρώτημα αὐτό ἔθεσε, ἐν ἔτει 1938, ὁμάς ἐρευνητῶν
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ σέ 724 ἄτομα. Αὐτή
ἔμελλε νά γίνει ἡ μακροβιώτερη, μᾶλλον, κοινωνική
ἔρευνα, ἀφοῦ ἐσυνεχίσθη μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Τό
ἀρχικό δεῖγμα τῆς μελέτης ἦσαν ἀγόρια ἀπό μή προνομιοῦχες οἰκογένειες τῆς Βοστώνης καί φοιτητές
τοῦ Ἱδρύματος. Στήν πορεία τῶν ἐτῶν προσετέθησαν
Συνέχεια στην σελ. 5
MEPIE
Στήν Κοκκινιά είχαὀχτώ σινεμάδες σε έναν
Συνέχεια στην σελ. 4
ADHNAN,
Ἀριθμ. φύλ. 42462
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 €
ESTIA
λεχῶν τῆς ἀριστερᾶς; Γνωρίζαμε, μέχρι τώ
ρα, ὅτι τούς χαρακτήριζαν κομματικές παρωπίδες. Βλέπουμε τώρα ὅτι τά στεγανά
εἶναι πολύ πιό ἄκαμπτα καί περιορίζουν πολύ περισσότερα ἀπό τό ὀπτικό πεδίο τους.
Πρόκειται γιά φράχτες τούς ὁποίους ἑκουσίως ἔχουν ὀρθώσει στο μυαλό τους, ὥστε
νά μήν ἔχουν ἀντίληψη τῆς εὐρείας εἰκόνας τῶν πραγμάτων καί νά περιορίζονται
σέ αὐτά πού νομίζουν ὅτι τούς ἐξυπηρετοῦν κομματικῶς. Ἐν προκειμένῳ τήν παρουσίαση τοῦ μεταναστευτικοῦ σάν «προσφυγικοῦ».
Κατά τά λοιπά, ἐπειδή τό ὅλον ζήτημα
συνδέεται μέ τήν ἱστορία τῶν μεταναστῶν
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἀπεβίωσε
ὁ Νῖκος Ξανθόπουλος
Η πλήρης και που αξιόπιστη
βιογραφία του 1999 (
Κυβερνήτη της Ελλάδας.
με την υπογραφή του
ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά
Στις 29/01
EKAORIE THE KYRIAKHE
ΕΣΤΙΑ
86 χρόνια μετά
Ιωάννης Μεταξάς
Ο στρατιώτης, ο πολιτικός, ο Κυβερνήτης!
KAUSIE THE RYFIANT
ΕΣΤΙΑ
Σπύρου Μελά
ΠΛΥΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ZIPATIO INATEKO, OKYSEPHONE
Ἡ φωνή
(σελ. 7)
HISTORIA
τῶν νέων
«Εἶπε
ὁ γάιδαρος...»
τῆς Μαρίας Κορνάρου*
ΖΟΦΕΡΟΙ τίτλοι κατέκλυσαν τόν διεθνή Τύπο κατά τήν περασμένη
ἑβδομάδα: «Η πρώτη μείωση πληθυσμοῦ τῆς Κίνας σέ ἕξι δεκαετίες
κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά
τήν δημογραφική κρίση» γράφει ἡ
Ρώυτερς. «Συρρικνώνεται ὁ πληθυσμός τῆς Κίνας – Οἱ ἐπιπτώσεις δέν
θά περάσουν ἀπαρατήρητες...» προειδοποιεί τό CNN. Τό δέ Bloomberg
Συνέχεια στήν σελ. 8