Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Πέμπτη
19 Ιανουαρίου 2023
ΕΣΤΙΑ
Μακαρίου ὁσ. τοῦ Αἰγυπτίου. Ἀρσενίου Κερκύρας, Μάρκου ἀρχιεπ.
Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, Μακαρίου ὁσ. Ἱεροδιακόνου τοῦ Πατμίου.
Σελήνη 27 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 7.38' - Δύσις 5.33΄
Νεκρός ὁ Οὐκρανός
ὑπουργός Εσωτερικῶν
σέ ὕποπτη πτώση
ἑλικοπτέρου
ΑΠΟ ὅ,τι γνωρίζουμε, ὁ ὑπουργός Επικρατείας, Ἄκης Σκέρτσος, δέν εἶχε καί μεγάλη σχέση μέ τήν Νέα Δημοκρατία, μέχρις
ὅτου ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τόν ἐνέταξε
στήν Κυβέρνησή του. Οὔτε, βεβαίως, εἶχε Καί ὅμως, ὁ κ. Σκέρτσος ἀγνοεῖ καί τά
τήν παραμικρή σχέση μέ τήν Δεξιά. Ἀπό τό γεγονότα καί τά χαρακτηριστικά τοῦ κόμγραφεῖο τοῦ Γιάννη Στουρνάρα (ὅταν ἦταν ματος πού τόν ἔχει ἀναδείξει σέ ὑπουργό
ὑπουργός Οικονομικῶν) ξεκίνησε τήν ἐνα- καί στενό συνεργάτη τοῦ Πρωθυπουργοῦ.
σχόλησή του μέ τήν πολιτική. Ὡς ἐκ τού- Σε συνέντευξή του ὑποστήριξε ὅτι «ἡ διτου, δέν θά ἔπρεπε νά μᾶς κάνει ἐντύπωση του κή μας πολιτική προσέγγιση εἶναι ὅτι εἴματό γεγονός ὅτι ἀπαξιώνει τήν Δεξιά καί τούς στε μία κυβέρνηση γιά ὅλους, ὄχι γιά κάΔεξιούς καί προτάσσει το Κέντρο! Θά τοῦ ποιους ἤ γιά λίγους. Εφαρμόζουμε πολιτιθυμίσουμε, ὅμως, ὅτι ὁ πυρῆνας τῶν ψηφο-κή πού ἀφορᾶ ὅλη τήν κοινωνία καί πρέπει
φόρων τῆς Νέας Δημοκρατίας εἶναι οἱ δεξιοί ψηφοφόροι. Τό Κέντρο στην τελευταία αὐτόνομη κάθοδό του στίς ἐκλογές, τό
1981, ἐξησφάλισε μόλις τό 0,40% ψήφων. Εντυπωσιακή πτῶσις, ἄν ὑπολογίσει
νά τήν κρατᾶ συνεκτική». Ἐνῷ, στό ἐρώτημα ἄν διαπιστώνει δυσαρέσκεια τοῦ δεξιοῦ τμήματος τῆς Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε: «Δέν θέλουμε νά δυσαρεστοῦμε
ἐπί τούτου κόσμο, ἀλλά κάποιες φορές
Κίεβο.- Νεκροί εἶναι ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, ὁ ὑφυπουργός και
ὁγενικός γραμματεύς τοῦ ἰδίου ὑπουργείου, καθώς κατέπεσε -ἄγνωστο πῶς- ἑλικόπτερο στό ὁποῖο ἐπέβαιναν, σέ περιοχή
πλησίον τῆς πρωτευούσης. Τό Κίεβο μέχρι στιγμῆς τηρεῖ σιγή ἰχθύος, ἐνισχύοντας τίς ὑποψίες ὡς πρός τά αἴτια τῆς πτώσεως. Μαζί τους, ὅμως, ἔχασαν τήν ζωή
τους καί τρία παιδιά, ἀφοῦ τό ἑλικόπτερο ἔπεσε σέ νηπιαγωγεῖο. Ἐν συνόλῳ,
15 ἄτομα. Τό κυβερνητικό κλιμάκιο, μέ
ἐπί κεφαλῆς τόν ὑπουργό Εσωτερικῶν,
Ντενίς Μοναστίρσκι, μετέβαινε στήν
Συνέχεια στην σελ. 5
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
κανείς ὅτι ἐκεῖ ἔπεσε ἀπό τό 11,95%, πού
εἶχε λάβει το 1977.
Γιάποιούς Κεντρώους ὁμιλοῦμε, λοιπόν;
Σκέρτσος: μεταξύ Δεξιᾶς καί Κέντρου
ἐπιλέγουμε το Κέντρο!
Δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν τά στεγανά – Οὔτε ἄν δυσαρεστοῦμε τούς συντηρητικούς ψηφοφόρους
• Οἱ ἐπιστήμονες ἀνά τόν κόσμο συνεχίζουν να πειραματίζονται στό πῶς θά μπορέσουν να τιθασεύουν τα στοιχεῖα τῆς φύσεως. Μεταξύ Ἰουνίου και Σε
πτεμβρίου 2021 στήν Ἑλβετία, Εὐρωπαῖοι ἐρευνητές πέτυχαν να διώξουν μακριά ἀπό τόν «στόχο»
κεραυνούς. Ἔχοντας στην διάθεσή τους ἕνα λαίηζερ
πού ἐκπέμπει 1.000 παλμούς ἀνά δευτερόλεπτο, ἐπέτυχον νά κάνουν ἕναν κεραυνό νά ἀκολουθήσει τήν
ἀκτῖνα λαίηζερ γιά 60 μέτρα, πρίν χτυπήσει τό ἀλεξικέραυνο. Αὐτό πού θέλουν να πετύχουν, εἶναι νά
ἀποτρέψουν τόν κεραυνό νά κτυπήσει π.χ. ἕνα κτήριο, καί νά τόν κατευθύνουν ὅπου θέλουν. Ἔτσι, θα
προστατευθοῦν καλύτερα κρίσιμες ὑποδομές, ὅπως
σταθμοί ἠλεκτροδοτήσεως, ἀεροδρόμια κ.ἄ. Τό ἀλεξικέραυνο μπορεῖ νά καλύψει μία περιοχή ἕως καί
200 τετραγωνικά μέτρα καί τό λαίηζερ μπορεῖ νά διαπερνᾶ σύννεφα καί ὁμίχλη.
• Ὁ Ζερεμύ Τζουλιανό, δήμαρχος τοῦ Λέ Βάλ στήν
νοτιοανατολική Γαλλία, ἀπεκάλυψε τήν δωρεά τοῦ
ἠθοποιοῦ Τζώρτζ Κλούνεϋ μετά τις πλημμύρες πού
ὑπέστη ἡ περιοχή, χαρακτηρίζοντας τήν συνεισφορά του «τεράστια». Ἡ περιοχή ἐπλήγη ἀπό σαρωτικές πλημμύρες τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2021. Ὁ ἠθοποιός ἐδώρισε 20.000 ευρώ γιά τήν στέγαση τῶν κατοίκων γιά ἕξι μῆνες, καθώς ἐπεσκεύαζον τά σπίτια
τους. Ὁ ἀμπελῶνας τοῦ ἠθοποιοῦ εὑρίσκεται κοντά
στήν περιοχή. Ἀρχικῶς δέν ἔγινε γνωστή ἡ δωρεά,
ὅμως, ὅταν ἤρχισε νά ἀνοικοδομεῖται ἡ πόλις, ὁ δήμαρχος ἤσκησε πιέσεις, ὥστε νά δοθοῦν στήν δημοσιότητα ποιοί ἔκαναν τίς δωρεές. Ὁ Κλούνεϋ καί ἡ
σύζυγός του, Ἀμάλ, ἠγόρασαν τό κτῆμα «Ντομέν
ντί Καναντέλ» στήν περιοχή Μπρινιόλ τό 2021, λίγους μῆνες πρίν τις καταστροφικές πλημμύρες ἔναντι
6,2 ἑκατ. ευρώ. Τό κτῆμα περιλαμβάνει μία ἀγροικία
τοῦ 18ου αἰῶνα, ἐλαιῶνα, πισίνα, γήπεδο τέννις και
ἕναν ἀμπελῶνα 25 στρεμμάτων.
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις μέ ἰσχυρούς νοτιᾶδες. Θερμοκρασία ἕως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Ἄνεμοι νοτιοανατολικοί ἰσχυροί. Θερμοκρασία ἕως 18β.
- Ὁ ὑπουργός Επικρατείας, Ἄκης
Σκέρτσος
Οἱ βιβλιοθῆκες τῶν ΑΕΙ
καί ἡ ἐπιστροφή τῆς
«βαριοπούλας» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
ΣΤΟ κλῖμα πολώσεως, πού ἀναμένεται νά λάβει περαιτέρω διαστάσεις ὅσο πλησιάζουμε τήν ἄνοιξη, σχεδιάζει νά ἐπενδύσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου νά κτυπήσει τήν ΝΔ. Τό νέο βίντεο πού ἀνήρτησε στά κοινωνικά δίκτυα μέ τόν τίτλο «Χάου Τού», ἐπικεντρώνεται
στήν νεανική παρέα πού ὀνειρεύεται τήν φοιτητική
ζωή, πού ὅμως δέν μπορεῖ νά χαρεῖ γιά τόν ἁπλούστατο
Συνέχεια στην σελ. 4
πρέπει να πάρεις μία ἀπόφαση. Αὐτή πρέπει νά τοποθετεῖται, ὅσο τό δυνατόν περισσότερο, στο Κέντρο καί νά μήν περιχαρακώνεται σε κομματικά στεγανά». Δίνοντας
μάλιστα ἔμφαση, ἐπανέλαβε ὅτι: «Μποροῦμε νά λειτουργοῦμε, πέρα ἀπό τά στεγανά τῆς Δεξιᾶς καί τῆς Ἀριστερᾶς, καί νά
ἐφαρμόζουμε πολιτικές πού πιάνουν τόπο
καί ἔχουν προστιθέμενη ἀξία στήν οἶκονομία καί τήν κοινωνική συνοχή».
Πολιτική μέ ἀρχές
ΔΙΑΒΑΖΩ αὐτές τίς ἡμέρες τό ὑπό ἔκδοση βιβλίο Διατρέχοντας, λοιπόν, τίς σελίδες τοῦ βιβλίου
τοῦ τέως γενικοῦ διευθυντῆ ἀνθρώπινου δυναμι- αὐτοῦ, εἶχα τήν εὐκαιρία νά μάθω ἄγνωστα περικοῦ τοῦ Υπουργείου Προεδρίας καί, κατά κοινή στατικά ἀπό συνεδριάσεις ὑπουργικῶν συμβουλίων,
ὁμολογία πρύτανη τῆς δημόσιας διοικήσεως, Βα- ἀλλά καί ἐπεισόδια πού ὁδήγησαν σέ παραίτηση κοσίλη Ἀνδρονόπουλου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα μα- ρυφαίων ὑπουργῶν. Ὅσες μέρες τό ξεφυλλίζω, ἕνα
κρύ ὁδοιπορικό στήν θητεία του μέσα στο κράτος. ἐρώτημα εἶναι καρφωμένο στο μυαλό μου, μέ ἀφορὉ κύριος Ἀνδρονόπουλος, μέ τόν ὁποῖο συνδέθη- μή καί τήν μαζική προσέλευση πολιτῶν στήν κηδεία
κα στήν δεκαετία τοῦ '90, ὅταν κάλυπτα τό ρεπορτοῦ Κωνσταντίνου: γιατί παλαιότερα ὁ κόσμος συντάζ τοῦ ῾Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, εἶναι ἕνα δεόταν σταθερά καί στέρεα, γιά μία ὁλόκληρη ζωή,
ἀπό τά σπάνια ὑποδείγματα δημοσίου λειτουργοῦ μέ συγκεκριμένες προσωπικότητες τοῦ δημοσίου
τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε δια- βίου; Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ χρόνος νά μήν σβήνει
φορετικές κυβερνήσεις μέ προσήλωση στόν νό- τίς ἀναμνήσεις καί νά μήν ἀντικαθιστᾶ τά πρόσωπα;
μο καί μέ σπάνιο ἐπαγγελματισμό. Γι’ αὐτό καί μό- Στο βιβλίο του Βασίλη νομίζω ὅτι βρῆκα μία πρώτη
λις ἔμαθα ὅτι συγγράφει βιβλίο ἀναμνήσεων (ἤδη ἀπάντηση: Νομίζω ὅτι ὁ κόσμος στο παρελθόν δεἐξέδωσε μαζί μέ τήν ἄξια διάδοχο θυγατέρα του,
νόταν περισσότερο μέ τούς πολιτικούς σέ σύγκριΜαίρη, μία πολυσέλιδη ἔκδοση ἑρμηνείας τοῦ δη- ση μέ τό παρόν, γιατί αὐτοί ἀκολουθοῦσαν πολιτική
μοσιοϋπαλληλικοῦ κώδικα ἀπό τίς ἐκδόσεις Σάκ- ἀρχῶν γιά μία ὁλόκληρη ζωή. Θά τό πῶ μέ δύο πακουλα, προσφορά πρός τήν διοίκηση καί τήν διοι- ραδείγματα: ὁ Ἀνδρονόπουλος περιγράφει στό ὑπό
κητική δικαιοσύνη), τοῦ ζήτησα να γράψω τόν πρό- ἔκδοση βιβλίο του τήν ἀντίδραση τοῦ Πρωθυπουρλογο, καθώς ἔζησα καί 'γώ ἀπό κοντά μερικά ἀπό γοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, ὅταν κατά τήν διὅσα περιγράφει. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ ἔκδοση τοῦ βι-άρκεια ὑπουργικού συμβουλίου ὑπουργός του τοῦ
βλίου αὐτοῦ θά ἐμπνεύσει μελλοντικούς δημόσι- πρότεινε να δοθοῦν αὐξήσεις σέ ἕναν συγκεκριμένο κλάδο γιά ψηφοθηρικούς λόγους, μέ τήν μορους λειτουργούς γιά τό πῶς πρέπει νά ἐκτελοῦν τά
καθήκοντά τους. Ἀγνοῶντας συναδέλφους τους,
φή εἰκονικῶν καί πλασματικῶν ὑπερωριῶν. Ὁ Μακεπού τούς ἐγκαλοῦν ὅτι χαλοῦν τήν πιάτσα ἐργαζό- δόνας κοκκίνισε ἀπό ὀργή, εἶπε στόν ὑπουργό του,
ὅτι αὐτό πού τοῦ εἰσηγεῖται εἶναι «ἀνήθικο», καί τόν
μενοι πέραν τοῦ ὡραρίου, καί τούς συνδικαλιστές,
οἱ ὁποῖοι εἶναι συνήθως ἐμπόδιο στήν ἱκανοποίηση ἀπέπεμψε ἀπό τήν αἴθουσα ἐκείνη τήν ἡμέρα.
προοδευτικῶν πολιτικῶν.
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ὅσον ἀφορᾶ τήν κηδεία τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου, τίς ὁποῖες ὁ κ. Σκέρτσος δικαιολόγησε ὡς ἑξῆς: «Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση εἶχε νά κάνει μέ ἕνα πολύ σοβαρό ζήτημα, μέ ἕναν πρώην ἀρχηγό κράτους, (σ.σ.
ὁ ὁποῖος) εἶναι κομμάτι τῆς ἱστορίας μας.
Πήραμε μιά ἀπόφαση πού, κατά τήν γνώμη μου, εἶναι καί θεσμικά σωστή, ὡς πρός
τήν διαχείριση πού ἔγινε, εἶναι καί συνεπής μέ τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς Νέας ΔηΒεβαίως, ἡ κάθε Κυβέρνησις πρέπει νά μοκρατίας καί τοῦ Κωνσταντίνου Καραεἶναι Κυβέρνησις γιά ὅλους, ἀλλά τό κάθε μανλῆ· ὁ ὁποῖος, ὁ ἴδιος, ἔβαλε τέλος στο
κόμμα ξεχωρίζει γιά τήν πολιτική καί τίς προηγούμενο πολίτευμα καί εἶπε ὅτι σέ μία
ἀρχές του. Ὁ σεβασμός πρός τούς ψηφο- σύγχρονη δημοκρατία δέν μπορεῖ νά ὑπάρφόρους δέν συνιστᾶ «κομματικά στεγανά».χει κληρονομικό δικαίωμα. Δέν μπορεῖ, δηλαδή, νά μεταβιβάζεται ἕνα προνόμιο πού
Συνέχεια στην σελ. 3
Φυσικά, τήν σχετική συζήτηση πυροδότησαν οἱ ἀποφάσεις τῆς Κυβερνήσεως,
Ἐπενδύσεις 30 δισ.
τόν χρόνο
γιά πράσινη μετάβαση
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ὕψους 30 δισ. εὐρώ σέ ὅλους τούς το
μεῖς πού συνδέονται μέ τήν ἐνέργεια καί τό κλῖμα, σέ
ἐτήσια βάσημ καί 200 δισ. ἕως το 2030 και δημιουργία
38.000 νέων θέσεων ἐργασίας μέχρι τό 2030 προβλέπει
τό νέο Εθνικό Σχέδιο γιά τήν Ἐνέργεια καί τό Κλῖμα,
τό ὁποῖο στηρίζεται σε τρεῖς πυλῶνες: τίς Ἀνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τήν ἀποθήκευση, καθώς καί τήν
Συνέχεια στην σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὑπάρχει ἕνας πόλεμος ὁ ὁποῖος μᾶς ἀφορᾶ
Ἄν τό ἔχετε ἀντιληφθεῖ, τος) ἐδάφη της! Διότι τί νά
ἔχουμε σχεδόν λησμονή- μᾶς ποῦν ἐμᾶς ἡ Οὐκρανία,
σει ότι στήν Οὐκρανία γίνε τό καρβουνιασμένο Χάρκοται πόλεμος!"Ἔχουμε σχεδόν βο, ἡ ἰσοπεδωμένη Μαριούἀποβάλει ἀπό τήν σκέψη πολη, τά ἑκατομμύρια τῶν
μας τό γεγονός ότι μία χώ- Οὐκρανῶν, πού ὑποχρεώρα, ἡ Ρωσσία, ἔχει εἰσβάλει θηκαν νά ἀφήσουν τήν πασε μία γειτονική της (Οὐκρα-τρίδα τους, ἀλλά καί οἱ χινία) καί ἔχει καταλάβει (διά λιάδες τῶν Ρώσσων στρατιτῶν ὅπλων καί τοῦ αἵμα- ωτῶν, πού ἔχασαν τήν ζωή
Ἐμεῖς ἔχουμε τήν κηδεία
τοῦ Κωνσταντίνου, γιά τήν
ὁποία θά τσακωνόμαστε και
νά-δυό χρόνια ἀκόμη, ἀλλά
καί τίς «ὑποκλοπές» (σέ μία
ἐποχή πού οὐδείς, ἐδῶ καί
χρόνια, πιστεύει ὅτι οἱ ἐπικοινωνίες μας εἶναι ἀσφαλεῖς) καί τά «καλάθια τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 4
EPHMEPIE
τους σε έναν παράλογο και
ἀπάνθρωπο πόλεμο;
ADHNAN
Ἐμεῖς ἔχουμε μπροστά
μας ἐκλογές, ἔχουμε τήν μονομαχία τῶν δύο Κρητίκαρων, τοῦ Παύλου καί τοῦ Νίκου, πού μονομαχοῦν στά
μαρμαρένια ἁλώνια γιά τό
ποιός καί πῶς- θα πάρει τήν
«κουτάλα» τῆς ἐξουσίας!
ESTIA
Ἀριθμ. φύλ. 42459
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 €
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Διευκρινίσεις γιά τό νέο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Στις 22/01
EKAOZIE THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
σχυση των κατομικής ελληνία λογαρια
ΝΊΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
Η άγνωστα ζωή του αμφιλεγόμενου κομμουνιστή ηγέτη
(σελ. 7)
Μύθοι και αλήθειες για τη δράση του
και την αυτοκαταστροφική του προσωπικότητα,
που οδήγησε το έθνος στον εμφύλιο σπαραγμό
ΕΣΤΙΑ
Δημοσθένη Κρίζουν
ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
– άγνωστη ζώνη του κομμουνιστή ηγέτη
Αἰωνιότητα
καί μία μέρα
τοῦ Ἀ. Π. Δημόπουλου*
ΠΩΣ μετατρέπεις, ἄραγε, μία βασιλική κηδεία σέ «ἰδιωτική»; Λοιπόν, δέν
γίνεται, πολύ ἁπλᾶ, δέν τό ἐπιτρέπει ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα. Καί αὐτό
ἀκριβῶς συνέβη μέ τήν κηδεία τοῦ τέως βασιλιᾶ Κωνσταντίνου. Λογικό. Μέ
ἑπτά ἐν ἐνεργείᾳ ἀρχηγούς κρατῶν
παρόντες, καί μόνον ἡ αὐτονόητη ὑποχρέωση τῆς ἐξασφάλισης τῆς
ἀσφάλειάς τους καθιστοῦσε τό γεγονός ἐκ τῶν πραγμάτων «δημόσιο».
Προσθέστε σέ αὐτό καί τήν παρουσία
καί τόσων ἄλλων ἐπωνύμων, τήν προσέλευση χιλιάδων πολιτῶν σέ ἕναν
μικρό ἀστικό χώρο, τό ἐνδιαφέρον
Συνέχεια στην σελ. 3