Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
14 Ιανουαρίου 2023
Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων
Σελήνη 22 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 7.40΄ -- Δύσις ἡλίου 5.28
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΪΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ NOVARTIS
Βαλίτσες πᾶνε κι ἔρχονται!
ΒΑΛΙΤΣΕΣ, φάκελοι καί τσάντες, μέ μεγάλα χρηματικά ποσά «ἔφευγαν» ἀπό τό
γραφεῖο τοῦ ἐπιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα μέ κατεύθυνση τήν Κουμουνδούρου. Ἡ κατάθεσις στο Ειδικό Δικαστήριο τῆς ἐπί 40 ἔτη γραμματέως τοῦ κ. Καλογρίτσα, ὁ ὁποῖος εἶχε προσπαθήσει ἐπί
ΣΥΡΙΖΑ νά ἀγοράσει τηλεοπτική ἄδεια
πανελλήνιας ἐμβελείας, ἔχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική ἀντιπαράθεση. Δυστυχῶς οἱ τροχήλατες βαλίτσες γεμᾶτες
χρήματα –εἴτε ὑπαρκτές εἴτε ἀποκυήματα
φαντασίας- πρωταγωνίστησαν στά σκάνδαλα Novartis, Qatargate καί στήν πώληση τηλεοπτικῶν ἀδειῶν. Ὁ δημόσιος βίος σέρνεται τα τελευταῖα χρόνια πίσω ἀπό
Μέ αἰχμή τίς ΜΚΟ
Τοῦρκοι διεκδικοῦν
ἀποζημιώσεις
γιά «περιουσίες»
ΘΕΜΑ μέ διεκδίκηση ἀποζημιώσεων
γιατί «ἀπαλλοτριώθηκαν» οἱ «περιουσίες» τους σέ Ρόδο, Κῶ, Κρήτη καί Θράκη ἐγείρει ἡ τουρκική φιλοκυβερνητική ἐφημερίς Yeni Safak. Η Τουρκία,
μέσῳ ἑνός ὀργανωμένου σχεδίου καί
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΕΣΤΙΑ Ο
ADHNAM
κοινοποιούνται
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Θύελλα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τήν ἔνορκη κατάθεση τῆς γραμματέως Καλογρίτσα γιά «λεφτά στήν Κουμουνδούρου»
Γιά συναλλαγή τοῦ ἐπιχειρηματία μέ τήν Κυβέρνηση, με στόχο κούρεμα χρεῶν, ὁμιλεῖ ἡ Ἀντιπολίτευσις
Ἄν εἶναι ἀξιόπιστη ἡ γραμματεύς τοῦ ἐργολάβου, τότε τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τίς ἔνορκες καταθέσεις τῆς γραμματέως
τοῦ Διευθύνοντος τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας περί τροχηλάτων - Ὀλισθηρός ὁ δημόσιος βίος
Ὁ Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ
ἀνακαινίσθηκε μέ δωρεά
τοῦ Ν. Δ. Πατέρα
Λεπτομέρειες στην σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Φῶς στό
τί χρειάσθηκε ὁ πρωτοπόρος μηχανικός Γουστάβος Ἄιφφελ γιά νά
χτίσει τό διάσημο γαλλικό μνημεῖο, ἔρχεται να ρίξει τό νέο ντοκυμανταίρ με τίτλο
«Πύργος τοῦ Ἄιφφελ: Χτίζοντας τό ἀδύνατο», τό
ὁποῖο ἐδημιουργήθη͵ ὡς μέρος τοῦ προγράμματος
Global Doc πού συγκεντρώνει μεγάλους διεθνεῖς
ραδιοτηλεοπτικούς φορεῖς. Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ προγράμματος λένε ὅτι διαθέτει «ένα πρωτότυπο όπτικό στύλ» πού ἀντικατοπτρίζει πόσο «πραγματικά μοντέρνο εἶναι τό ἔργο τοῦ Ἄιφφελ». Διαδραματίζεται το 1889, τό ντοκυμανταίρ ἀπεικονίζει τήν
ἄνοδο τοῦ Ἄιφφελ στήν καρδιά τῆς βιομηχανικῆς
ἐπαναστάσεως καί ἐξιστορεῖ τήν τεχνική καί άρχιτεκτονική του περιπέτεια για την κατασκευή τοῦ
πύργου. Δείχνει ἐπίσης πῶς ὁ Ἄιφφελ κατεσκεύασε
περισσότερα ἀπό 300 μεταλλικά έργα σέ ὅλον τόν
κόσμο, ἀπό ὁδογέφυρες, γέφυρες, σιδηροδρομικούς
σταθμούς, ἐργοστάσια, καθώς καί τήν δομή γιά τό
Ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας τῶν ΗΠΑ.
Συνέχεια στήν σελ. 8
τόν κ. Καλογρίτσα καί ἐσχάτως καί ἀπό
τήν κ. Καϊλῆ.
Ἡ γραμματεύς τοῦ κ. Καλογρίτσα,
Εὐθαλία Διαμαντή, κατέθεσε στο δικαστήριο πού είναι κατηγορούμενοι τόσο ὁ ἐργοδότης της ὅσο καί ὁ πρώην ὑπουργός Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Νῖκος Παππᾶς, γιά τήν
ὑπόθεση τοῦ διαγωνισμοῦ τῶν τηλεοπτικῶν
ἀδειῶν τό 2016. Ἐδήλωσε ὅτι ἀπό τό γραφεῖο τοῦ ἐργοδότου της «ἔφευγαν φάκελοι
καί τσάντες μέ πολλά χρήματα» ὡς βοήθεια
πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ. «Χρήματα δινόντουσαν
καί σέ δημοσιογράφους καί σέ ἄλλα πρόσωπα, τά ὁποῖα σχεδίαζαν τήν λειτουργια τοῦ καναλιοῦ καί ἐφημερίδας. Ἀπό τόν
κ. Καλογρίτσα ζήτησαν να βοηθήσει τό
ἐγχείρημα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ἵδρυση τη
λεοπτικοῦ σταθμοῦ πού θά ἦταν ἕνα κανάλι
τοῦ κόμματος, στό ὁποῖο κουμάντο θά ἔκανε ὁ κ. Παππᾶς.
ΑΤΤΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις, παροδικῶς ηὐξημένες. Θερμ. ἕως 14β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία ἕως 11β.
Ουσιαστικά ἀπό τόν κ. Καλογρίτσα
ζήτησαν νά “δανείσει” τό ὄνομά του για
τή σύσταση τοῦ καναλιοῦ» κατέθεσε ἡ κ.
Διαμαντῆ. Ὁμίλησε γιά βοήθεια πρός τήν
«ὁμάδα Παππᾶ» καί ὑπεστήριξε ὅτι ὁ πρώην ὑπουργός ἐπεσκέπτετο καθημερινῶς τά
γραφεῖα τῆς ἑταιρείας, ἀκόμη καί δύο φορές τήν ἴδια ἡμέρα! «Πρίν πάει ὁ κ. Παππᾶς
στό Μαξίμου, ἐρχόταν στά γραφεῖα τῆς
¦ ἑταιρείας τοῦ κ. Καλογρίτσα, συζητοῦσαν
γιά καμμιά ώρα περίπου, καί ἔφευγε» κατέθεσε ἡ γραμματεύς, ἐνῶ φέρεται νά ἄκουσε
Θά εἴχαμε πεισθεῖ ἄν ἡ ἀνακοίνωσις σταματοῦσε
στό σημεῖο αὐτό. Άκολουθεῖ ὅμως μιά συνέχεια τριπλασίας ἐκτάσεως πού ἀναφέρεται στο νομικό πλαίσιο βάσει τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ συγκρότησις τῶν Ὁμάδων Προστασίας τῶν Πανεπιστημιακῶν Ιδρυμάτων
πού ἀποτελοῦνται ἀπό ἀστυνομικό προσωπικό καί
Εἰδικούς Φρουρούς καί, ἐν συνεχείᾳ, μᾶς ἐνημερώνει ὅτι: «Ωστόσο, οἱ Εἰδικοί Φρουροί πού δέν διατί»
θενται σε Α.Ε.Ι., δύναται να τοποθετούνται σε Υπηρεσίες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί νά ἐκτελοῦν
τά καθήκοντα τῆς παρ. 4 τοῦ Ἄρ. 9 τοῦ Ν. 2734/1999
όπως τροποποιήθηκε καί ἰσχύει».
Τό χειρότερο ὅμως ἀκολουθεῖ; «Ἔχει ἐκδοθεῖ ἡ
διαταγή τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομία
Ἡ Πανεπιστημιακή Αστυνομία
ΕΥΤΥΧΩΣ πού τό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνο- ας μέ τήν ὁποία οἱ 600 Εἰδικοί Φρουροί θά τοποθεμίας ἐξέδωσε σχετική ανακοίνωση, καί ἔτσι ἐνημε-τηθοῦν στις 20 Ιανουαρίου στά Αστυνομικά Τμήμαρωθήκαμε ὅτι ἡ Πανεπιστημιακή Αστυνομία έξακο- τα τῆς Γενικῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Ἀττικῆς».
λουθεῖ νά λειτουργεί. Διότι πράγματι εἴχαμε λησμονήσει τήν ὕπαρξή της.
330.000 παράνομοι εἴσοδοι
μεταναστῶν τό 2022,
συμφώνως μέ τήν Frontex
ἀπό ἄνθρωπο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά λέει στόν κ.
Καλογρίτσα: «Χρῆστο, κόμμα χωρίς χρῆμα
δέν γίνεται.
Ἄν τό καταλαβαίνουμε καλά, 600 Εἰδικοί ΦρουΤό Άρχηγεῖο ὅμως μᾶς ἐνημερώνει: «Μέ ἀφορ-θά διατεθούν σέ Άστυνομικά Τμήματα, πού σημαίροί πού ἀνῆκαν στήν Πανεπιστημιακή Αστυνομία
μή σημερινό δημοσίευμα ἐφημερίδας σχετικά με τις ανει ὅτι θά ἀναλάβουν ἄλλες ἀποστολές. Γιά τό ποιὉμάδες Προστασίας τῶν Πανεπιστημιακῶν Ιδρυμά- ἐς εἶναι οἱ ἀποστολές αὐτές μᾶς ἐνημερώνει ἐπίτων (ΟΠΠΙ), τό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίσης ἡ ἀνακοίνωσις; «Υπενθυμίζεται ὅτι, οἱ Εἰδικοί
ας ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, ὅπου διευκρινίζει πώς οἱ φρουροί ἐντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία γιά
οππί συνεχίζουν νά ἐκτελοῦν κανονικά τά καθή- τήν ἐκτέλεση καθηκόντων ὅπως; ὑπηρεσίες περιποκοντά τους στα πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, λιών, φύλαξη εὐπαθῶν στόχων ἀστυνομικοῦ ἐνδιΕΜΠ, ΑΠΘ) πού ἔχουν ὁριστεί»,
αφέροντος, ἰδίως κτιρίων καί ἐγκαταστάσεων δημοσίων ὑπηρεσιῶν, δικαστικῶν ἀρχῶν, ὀργανισμῶν
κοινῆς ὠφέλειας, διπλωματικῶν ἀντιπροσωπειών,
κατοικιῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων, ὅπως καί
ἄλλες ὑπηρεσίες».
ΣΤΟ ὑψηλότερο ἐπίπεδό του ἀπό τό 2016 ἔφθασε τό
2022 ὁ ἀριθμός τῶν παρανόμων εἰσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ηὐξημένος κατά 64% ἐν σχέσει μέ τό προηγούμενο ἔτος -καί σέ ἀπόλυτους ἀριθμούς, 330.000.
Αὐτό ἀνεκοίνωσε χθές ἡ εὐρωπαϊκή υπηρεσία προστασίας συνόρων Frontex, Πολύτιμα συμπεράσματα
Συνέχεια στην σελ. 5
Μετά ἀπό ἀρκετές
ὧρες σιωπῆς, πρῶτος
ἀντέδρασε ὁ νῦν τομεάρχης Υποδομῶν καί
Μεταφορῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ὁ κ. Παππᾶς),
λέγοντας ὅτι θά καταθέσει μήνυση κατά
τῆς κ. Διαμαντῆ γιά ψευδῆ κατάθεση. Ὁ κ.
Παππᾶς, ὅπως καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ, τονίζουν ὅτι
ἡ Κυβέρνησις λόγῳ τῶν πολλῶν ἀποκαλύψεων «γιά τό πάρτυ μέ τό δημόσιο χρῆμα
καί τήν κακοποίηση τοῦ Κράτους Δικαίου» ἐφευρίσκει ἀστήρικτους καί ἄσφαιρους ἀντιπερισπασμούς. Ἡ Κουμουνδούρου συνδέει την κατάθεση τῆς μάρτυρος μέ
ἀσφαλεῖς πληροφορίες που διαθέτει, ὅτι
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
και με
την σ
Αὐτό τό ἐδάφιο θά μποροῦσε νά ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη ἀνακοίνωση γιά τά καθήκοντα τῶν Εἰδικῶν
Φρουρῶν. Ὅταν ὅμως ἐντάσσεται στήν ἀνακοίνωση γιά τήν Πανεπιστημιακή Αστυνομία, τί νά ὑποθέσει ὁ ἀναγνώστης; Προφανῶς ὅτι οἱ ἐν λόγῳ 600
Εἰδικοί Φρουροί ἀποσπῶνται ἀπό αὐτήν, προκειμένου νά ἀναλάβουν τήν «φύλαξη εὐπαθῶν στόχων»,
Μήπως το καταλαβαίνουμε λάθος;
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἑλλάς-Μάλτα
ὑστεροῦν στίς κυρώσεις
κατά τῆς Μόσχας
Η ΕΛΛΑΣ καί ἡ Μάλτα ὑστεροῦν ἐν σχέσει πρός τίς
λοιπές χῶρες-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὅσον
ἀφορᾶ στήν δέσμευση ρωσσικῶν περιουσιακῶν στοιχείων στά ὁποῖα ἔχουν ἐπιβληθεῖ κυρώσεις γιά τόν
πόλεμο κατά τῆς Οὐκρανίας. Τήν εἴδηση αὐτή ἐδημοσίευσε ὁ εὐρωπαϊκός Ιστότοπος Euractiv, πού
Συνέχεια στην σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Φταίει κι ὁ ἴδιος ὁ λαός πού εἶναι μαραζιάρης...
Εἴμαστε λαός τῶν ὀφθαλμοῦ, θά τό ἀπολάμβαἄκρων! Λές καί ἔχουμε τσα- νε, τά Σαββατοκύριακα, μέ
κωθεῖ μέ τήν κοινή λογική, τήν οἰκογένειά του, θά πίεζε
λές καί μᾶς θέλγει ἡ ἀνακα- μέ τόν τρόπο του-- τούς κυ
τωσούρα καί ἡ γκρίνια. Τίβερνώντες νά ἀνακαινίσουν
θά ἔκανε ὁ κόσμος πού διαμέκαί να διατηρήσουν όλο το
νει κοντά σε έναν παράδεισο,
ἐν λόγῳ συγκρότημα.
τό δάσος τοῦ Τατοΐου μέ τά
κτίριά του; Θά τό πρόσεχε,
θά τό διατηροῦσε ὡς κόρην
ἀσφαλῶς, θά φρόντιζαν να
μήν περιέλθει τό ὅλον Τα
τόι στο σημερινό του και
τάντημα. Θά φρόντιζαν τό
δάσος, θά καθάριζαν καί θά
ὀμόρφαιναν τά ἀνάκτορα και
θά ἀξιοποιοῦσαν αὐτόν τόν
Τί θά ἔκαναν οἱ ἐκά- ὑπέροχο πνεύμονα τῆς τα
στοτε-- κυβερνώντες, ἀπόλαίπωρης, γκρίζας καί στε
το 1974 και μετά; Μά, νόχωρης Ἀττικῆς.
Γιατί δέν ἔχουν γίνει όλα
αὐτά; Μά, ἐπειδή «φταίνε τά
τραγούδια μας, φταίει καί ὁ
λυράρης» ἀλλά παράλληλα
«φταίει κι ὁ ἴδιος ὁ λαός, πού
εἶναι μαραζιάρης»...
Πιάστε τά λαϊκά μας
τραγούδια. Τά πιό πολλά
εἶναι μινόρε, εἶναι λυπητερά,
Συνέχεια στην σελ. 4
ESTIA
Άριθμ. φύλ. 42455
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 €
ἡ ἑταιρεία τοῦ κ. Καλογρίτσα «Τοξότης
Α.Ε.» διεκδικεῖ κούρεμα χρεῶν ἀπό τά 63,5
ἑκατομμύρια εὐρώ τῶν χρεῶν πού ἔχουν πεἑταιρείας διαχειρίσεως «κόκκινων» δανείράσει στο χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένης
ων καί χρεῶν. Ἐπίσης ἐκφράζει ἀπορία πῶς
θυμήθηκε τώρα, ἐνώπιον τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου, τίς βαλίτσες, καί δέν εἶχε καταθέσει κάτι ἀνάλογο στήν ἀνακρίτρια,
Ἡ ΝΔ ἔσπευσε νά υἱοθετήσει ὅσα κατέθεσε ἡ κ. Διαμαντῆ, προκειμένου νά ἐξαπολύσει σφοδρή ἐπίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
καί στόν κ. Τσίπρα στόν ὁποῖο ἔδωσε τρεῖς
ἐπιλογές. Εἴτε νά τά δικαιολογήσει ὅλα –
ὡς ἄλλος Τσουκᾶτος– λέγοντας ὅτι ἔγιναν
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κωνσταντῖνος Β΄: Τά γεγονότα
ἀπό τό παρασκήνιο
Ὁ ἄγνωστος συντάκτης
τῶν ἐπιστολῶν πρός τόν
Γεώργιο Παπανδρέου καί ἡ παρέα
τῆς Νομικῆς μέ Σταῦρο Δήμα,
Γιῶργο Τζιτζικώστα, Στάθη Γιῶτα,
Γιάννη Τζαννετάκο
Τοῦ Τίτου Ἰω. Ἀθανασιάδη
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Στις 15/11
EKADZIE THE
ΕΣΤΙΑ
Oberstd
τιμά την μνήμη
του Βασιλέων των Ελλήνων Κωνσταντίνου Β'
και προσφέρει
ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ
η οποία κυμάτιζε
όσο βασίλευσε η Δυναστεία
Μιά κηδεία
καί ἡ σπασμένη
πυξίδα τῆς
Νέας Δημοκρατίας
τοῦ Βασιλείου Μπαλάφα*
ΕΔΩ ΚΑΙ πάρα πολύ καιρό ἐπισημαίνω καί ἀναλύω τόν «κατήφορο» τῆς
ἰδεολογικής μετατόπισης τῆς ΝΔ, τῆς
μετακίνησής της ἀπό ζωτικές πολιτι
κές ἀρχές καί ἀξίες, τήν συστηματική
νόθευση της σύστασης τοῦ πυρήνα
της καί τήν ἐσκεμμένη ἀπομάκρυνσή
της ἀπό ὁτιδήποτε στην διάρκεια τῆς
ὕπαρξής της είχε σχέση μέ τήν συνέπεια, την προσφορά καί τήν κλιμακω
τή ἐσωτερική ἐξέλιξη τῶν στελεχῶν,
Συνέχεια στην σελ. 3