Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
και του ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Δευτέρα
Πολυεύκτου μάρτ. Εὐστρατίου ὁσίου
9 Ιανουαρίου 2023 Σελήνη 17 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 7.41΄ -- Δύσις ἡλίου 5.24
JESTE ANO
ΥΠΑΡΧΟΥΝ μυστικές συμφωνίες ἀνάμεσα στήν ἑλληνική καί τήν τουρκική κυβέρνηση γιά «διευθετήσεις» στά ζητήματα
πού ἔχει ἀνοίξει ἡ Ἄγκυρα; Τί ἔχει συζητηθεῖ κατά τίς συναντήσεις τοῦ Ἰμπραήμ Καλίν μέ τήν Ἄννα Μαρία Μπούρα στίς Βρυξέλλες, κατόπιν μάλιστα γερμανικῆς μεσολαβήσεως; Αὐτό τοὐλάχιστον ὑποστηρίζει
ἡ τουρκική πλευρά, ἐνῶ ἀπό τήν Ἀθήνα
τηρεῖται σιγή. Σιγή πού θά μποροῦσε νά
χαρακτηρισθεῖ αἰδήμων. Καί τοῦτο, διότι ἀφήνονται ἀναπάντητοι ὅλοι οἱ τουρκικοί ἰσχυρισμοί. Λέγει συγκεκριμένα
ὁ Ἰμπραήμ Καλίν: «Προτιμοῦμε αὐτές οἱ
ἐντάσεις, καί οἱ συγκρούσεις να μειωθοῦν
στό ἐλάχιστο, προχωρῶντας μέ βάση τις
«Κορέα» ἡ Βουλή
τῶν Ἀντιπροσώπων
Ουάσιγκτων. Μέ τήν 15η ψηφοφορία
κατέστη δυνατόν νά ἐκλεγεῖ Πρόεδρος
τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ
ὁ ἐκλεκτός τῆς μετριοπαθοῦς πτέρυγος
τῶν Ρεπουμπλικανῶν Κέβιν ΜακΚάρθυ,
συγκεντρώνοντας 216 ψήφους, πού σημαίνει ὅτι τρεῖς βουλευτές τοῦ κόμματός
του ἐψήφισαν «παρών», παρά τήν ἀπειλή,
Συνέχεια στην σελ. 5
Ἀναλάβαμε δέσμευση νά μήν ἐπεκτείνουμε
τά χωρικά μας ὕδατα στά 12 μίλια;
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Γιά ποιές «ἀποφάσεις» ὁμιλεῖ ὁ Ἰμπραήμ Καλίν μετά τις συναντήσεις του μέ τήν σύμβουλο
τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἄννα Μαρία Μπούρα; - Ψυχρολουσία καί ἀπό τούς Ἀλβανούς μέ τουρκική παρακίνηση
- Μόνο μέ ἀποζημίωση τῶν Τσάμηδων τό συνυποσχετικό στήν Χάγη γιά τήν ΑΟΖ!
Ἀπεβίωσε ὁ σπουδαῖος
διεθνολόγος καί συγγραφεύς
Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
« Ἡ Γερμανία εἶναι ἴσως ἡ μοναδική χώρα στην ΕΕ
πού ἐκτιμᾶ τίς ὁδηγικές ικανότητες τῶν ὑπερηλίκων.
Συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ὡς ὁδηγοί σέ δημόσιες συγκοινωνίες! Αὐτό καί ἐάν δέν προκαλεῖ ἔκπληξη. Δέν
γνωρίζουμε μέ ποιά κριτήρια περνοῦν τίς ἐξετάσεις ὁδηγήσεως. Συνολικά στην Γερμανία ἐργάζονται 13.000
ἄνθρωποι ἄνω τῶν 85 ἐτῶν. Τό δέ ὅριο συνταξιοδοτήσεως εἶναι τά 65 ἔτη καί 11 μῆνες, ἀλλά ὁ μέσος ὄρος συ
νταξιοδοτήσεως εἶναι τά 62 ἔτη, ἀφοῦ ὑπάρχουν πολλά
«παραθυράκια» στον νόμο. Τα τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει αὔξησις τῶν ἐργαζομένων συνταξιούχων ἄνω τῶν
67. Τόν Μάρτιο τοῦ 2022 1.066.895 συνέχιζαν νά ἐργάζονται, δηλαδή 200.000 περισσότεροι ἀπό τό 2015. Οἱ
ἐργαζόμενοι ἄνω τῶν 70 εἶναι 400.000 και 138.000 μά
λιστα ἄνω τῶν 75!
ες» καί «δεσμεύσεις»; Ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῶν τουρκικῶν ἀπειλῶν ἔχει νά κάνει
αὐτήν τήν περίοδο μέ τήν προοπτική ἐπεκτάσεως τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στα 12
μίλια. Ἡ Τουρκία ἐπαναλαμβάνει ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν casus belli (αἰτία πολέμου), ὁ δέ Καλίν μᾶς λέγει «ὄχι στά 12 μίλια, ἀλλά ἀκόμη καί στά 6, 7, 8, 9 μίλια νά
γίνει ἐπέκτασις, δέν εἶναι δυνατόν νά τό
δεχθοῦμε αὐτό, ἀποκλείεται», καί συνεχίζει: «Περιμένουμε νά μήν προσφύγουν
σέ ἕνα τέτοιο μονοπάτι. Ἄν κάνουν ἕνα
Γνωστές οἱ ἀπειλές, ἀποτελοῦν μέρος τῆς τουρκικῆς μεθοδολογίας. Ὅμως
ἐδῶ κάνει σαφῆ ἀναφορά σέ «ἀποφάσεις
πού λάβαμε»! Ἀποφάσεις βάσει τῶν ὁποίων μπορεῖ νά «μειωθοῦν στό ἐλάχιστο» οἱ
«ἐντάσεις» καί οἱ «συγκρούσεις». Τί μποροῦμε νά ὑποθέσουμε, ἀφοῦ ἡ ἑλληνική βῆμα πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, δέν πρόκειται νά τό ἀφήσουμε ποτέ ἀναπάντητο».
Κυβέρνησις δέν διαψεύδει αὐτές τίς δηλώσεις; Δέν τίς σχολιάζει κἄν! Φοβᾶται νά τό
πράξει; Ἤ ὑπάρχουν πράγματι «συμφωνί«Ὁ ὀργανισμός τῶν Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίννες ἀνεκοίνωσε ὅτι μία νεαρή λιμόζα κατέρριψε τό ρεκόρ τῆς
μεταναστεύσεως μεγαλύτερης διάρκειας χωρίς στάση,
καλύπτοντας ἀπόσταση 13.560 χιλιομέτρων ἀπό τήν
Ἀλάσκα στήν Τασμανία τῆς Αὐστραλίας. Ἡ θαλασσολιμόζα μέ ἀριθμό «234684» ἔφερε δορυφορικό πομπό 5g,
ὅταν ἀνεχώρησε ἀπό τήν Ἀλάσκα στίς 13 Οκτωβρίου
2022 και προσγειώθηκε στην Τασμανία 11 ἡμέρες ἀργό
τερα, χωρίς να σταματήσει οὔτε μία φορά γιά τροφή ή
ξεκούραση. Οἱ θαλασσολιμόζες δημιουργοῦν χῶρο γιά
πλούσια σέ ἐνέργεια λίπη ἀπορροφῶντας τό 25% τοῦ
ἱστοῦ πού σχηματίζει το πεπτικό τους σύστημα, τό συ
κώτι καί τά νεφρά. Μποροῦν ἐπίσης να κάνουν τήν καρ
διά καί τούς μῦς τοῦ στήθους τους μεγαλύτερους κατά
τήν διάρκεια τῆς πτήσεως.
ἀποφάσεις πού λάβαμε ἐκεῖ. Τά ζητήματα ἐπιλύονται μέσῳ εἰρήνης καί διαπραγματεύσεων. Ἀλλά ὅταν ὑπάρχει παραβίασις δικαιωμάτων, παραβιάσεις τῶν συνόρων ἤ παρενοχλήσεις κατά τῆς Τουρκίας,
ἡ Τουρκία δέν θά διστάσει νά ἀπαντήσει».
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις μέ ἰσχυρούς μεταβλητούς ἀνέμους. Θερμ. ἕως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τοπικές βροχές. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμ. ἕως 14β.
Ὑποστηρίζει ἀκόμη ὅτι ἡ ἐπέκτασις
αὐτή «ἀντιβαίνει ἐπίσης στο διεθνές ναυde
ΤΡΙΤΗ, 3 Ιανουαρίου, ὥρα 2.30 μετά μεσημβρίαν,
ἀεροδρόμιο «Μακεδονία». Οἱ ἐπιβάτες τῆς πτή…
σης Α3117, μέ ὥρα ἀναχώρησης 2.50 μ.μ., τοπική ὥρα, καί προορισμό τήν Ἀθήνα, ἐπιβιβαζόμαστε σιγά-σιγά καί νωχελικά στό λεωφορείο πού
θά μᾶς μεταφέρει στήν πίστα ὅπου εἶναι σταθμευμένο καί μᾶς περιμένει τό Airbus320neo. Ἕνα
ἀπό τά τελευταῖα πού ἀγόρασε ὁ Εὐτύχης Βασιλάκης ἀπό τήν εὐρωπαϊκή ἀεροναυπηγική βιομηχανία λίγο πρίν ξεσπάσει ὁ κορωνοϊός. Παρά τίς
ἀφόρητες πιέσεις Τράμπ σέ Τσίπρα καί Μητσοτάκη διαδοχικά νά «ψωνίσει» ἀπό τήν Boeing. Τό λεωφορεῖο εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον γεμᾶτο ἀπό νεαρές μητέρες καί πατέρες μέ παιδιά τά ὁποῖα «διασαλεύουν» μέ τίς ἀθῶες φωνές τους τήν γαλήνη
καί τήν ἠρεμία τῶν πρεσβυτέρων. Οἱ φωνές σταδιακά αὐξάνονται ὡς πρός τήν ἔντασή τους, καί τό
ἐπεισόδιο εἶναι θέμα χρόνου νά ξεσπάσει. Σέ αὐτές
τίς περιπτώσεις ἀποφεύγω νά κοιτῶ κατ’ ἀρχάς
τούς πρωταγωνιστές, ἐπιλέγω πρῶτα νά ἀκούω.
Ἡ μεγάλη χαραμάδα
Ὁ Παπακαλιάτης
στόν ἀπολογισμό τοῦ
κυβερνητικοῦ ἔργου!
ΕΝΤΥΠΩΣΗ προκαλεῖ ἡ ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κατά τόν σύντομο ἀπολογισμό τοῦ 2022, σέ δύο
τηλεοπτικές σειρές, πού ἀγοράσθηκαν ἀπό δημοφιλεῖς πλατφόρμες, καί ἔχουν ξεκινήσει να μεταδίδονται. Μεταξύ τῶν ἐπιτυχιῶν τῆς Κυβερνήσεως εἶναι,
ὅπως σημείωσε, καί οἱ διεθνεῖς κινηματογραφικές
Συνέχεια στην σελ. 3
Πάει κι αὐτή ἡ «περίοδος τῶν ἑορτῶν». Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια, ἀλλά καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, πού σχεδόν κάθε έλληνικό σπίτι ἔχει τόν «Γιάννη»
του... Χωρίς νά εἶναι ἑλληνικῆς προελεύσεως ὄνομα, βρίσκεται μεταξύ τῶν τριῶν καὶ
ρυφαίων ὀνομάτων στό ἑλλητικό δίκαιο» καί «δέν συνάδει μέ τίς σχέσεις γειτονίας.» Θά ἔπρεπε ἡ ἑλληνική
Κυβέρνησις νά τοῦ ἔχει ἀπαντήσει ὅτι ἡ
ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων μιᾶς χώρας εἶναι ἀπολύτως σύμφωνη μέ τό Δίκαιο
τῆς Θαλάσσης καί ὅτι τίς σχέσεις καλῆς
γειτονίας ὑπονομεύει μόνον ἡ Τουρκία
μέ τήν συμπεριφορά της. Ἀκόμη καί χθές
τό μεσημέρι ἐσημειώθη ὑπέρπτησις πάνω ἀπό τήν νῆσο Κανδελιούσσα. Καί
μέν οἱ παραβιάσεις ἀναχαιτίζονται, πολιτικῶς ὅμως τά φραστικά πυρά τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως ἀφήνονται ἀναπάντητα. Πῶς νά τό ἑρμηνεύσουμε αὐτό;
Θά θυμίσουμε ὅτι καί τήν συνάντηση τοῦ κ. Καλίν μέ τήν κ. Μπούρα, ἡ
Ὁ ὁδηγός ἀνάβει τήν μηχανή γιά νά ξεκινήσουμε πρός τό ἀεροπλάνο, καί τότε καί μόνο τότε, γυρίζω καί κοιτῶ τά πρόσωπα τῶν πρωταγωνιστῶν μου.
Κοιτάζω καί τό ὑπόλοιπο λεωφορεῖο, στό ὁποῖο ἐπιβαίνουν ἀρκετά νεογνά καί μικρά παιδιά μέ τούς
κηδεμόνες τους. Στά δύο λεπτά πού διαρκεῖ ἡ διαδρομή μέχρι τό ἀεροπλάνο σκέφτομαι ἔντρομος
μιά εἰκόνα: Πόσοι θά εἶναι οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες στό ἀντίστοιχο δρομολόγιο αὐτοῦ τοῦ λεωφορείου, λίγο μετά την πρωτοχρονιά τοῦ 2063, ἄς
κή σύνθεση τῶν ἐπιβατῶν αὐτοῦ τοῦ λεωφορείου,
ποῦμε; Τοῦ 2093, ἄς ποῦμε; Ποιά θά εἶναι ἡ ἡλικίαἄν τυχόν ἐπικρατήσει τό αἴτημα γιά ὀλιγώτερες φωΚυρία προχωρημένης ἡλικίας, καλοστεκούμενη, ὅπως διαπίστωσα μετά, ἐνοχλεῖται ἀπό τίς φωνές τῶν μπέμπηδων, καθώς τῆς στεροῦν τήν ἀπό-νές καί καθολική σιωπή; Ἀνατριχιάζω μέ τήν ἰδέα...
λαυση τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἐφημερίδας τους.
Δέν ἀργεῖ τό μπάμ. Η κυρία κάνει τήν πρώτη παΤό λεωφορεῖο τοῦ μέλλοντος, τό 2063, θά ἔχει
ρατήρηση. «Νά δέχεστε καμμιά φορά τίς παρεμ- τούς μισούς ἐπιβάτες τοῦ 2023. Καί ἴσως τούς
βάσεις τῶν τρίτων, κυρία μου! Καί ἐμεῖς μεγαλώΣυνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
σαμε, παιδιά». «Επέμβαση στο παιδί μου μόνο ἐγώ
καί ὁ ἄνδρας μου μπορῶ νά κάνω, κανείς ἄλλος»
ἀνταπαντᾶ ψύχραιμα ή νεαρή μαμά, γιά νά δεχθεῖ
νέα προσβολή. Επιχειρεῖ νά μπεῖ ὁ ἄνδρας της
στόν διάλογο –πού ἀκόμη δέν ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ
καβγά, ὅταν ἀκούω αὐτή τήν ὡραία Ἑλληνίδα νά
τοῦ λέει ἤρεμα, σχεδόν παρακλητικά: «Σέ παρακαλῶ, μήν τῆς ἀπαντήσεις, δέν ἀξίζει τόν κόπο!».
Ἐκεῖνος πειθαρχεῖ ἀμέσως, ἔνδειξη πόσο ἁρμονικό εἶναι τό ζευγάρι, καί ἐπέρχεται εἰρήνη τοῖς πᾶσι.
Τό ἀπίστευτο κόστος
τῶν ταξιδιῶν τῆς Μενδώνη
ΔΕΝ ΕΧΕΙ προηγούμενο τό κόστος τῶν ταξιδιῶν
τῆς ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ Λίνας Μενδώνη καί τῶν
συνεργατῶν της. Ἔχοντας πάντα δίπλα της τήν πιστή συνεργάτιδά της Ἄννα Παναγιωταρέα (σύμβουλος ἐπικοινωνίας), οἱ Ἕλληνες φορολογούμενοι
ἔχουν δώσει 705.439 ευρώ γιά τά ταξίδια σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό. Μάλιστα, ὅπως ἀπεκάλυψε δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «κυριακάτικη δημοκρατία»,
Συνέχεια στην σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Τό Δωδεκάμερο καί ἡ ἀντίσταση τῆς οἰκογένειας
νικό ἑορτολόγιο. Προηγεῖται οἱ «έπισκέψεις» στούς Χρή- ὀνόματα ἐπίσης δημοφιλῆ.
τό Κωνσταντῖνος, τό Νικόλα- στους καί τίς Χριστῖνες, εἴχαΤῶν Θεοφανίων εἴχαος καί ἕπεται, λένε, τό Δημή- με καί τούς Μανώληδες, ἀλλά
με, ἐκτός ἀπό τήν τελετριος.Ηταν μιά περίοδος που καί τούς Στεφάνους. Ἡ Πρωτή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάκυλοῦσε σέ μιά σχεδόν όργια-τοχρονιά περιελάμβανε τά των, τούς Φώτηδες, τίς Φωστική --ἀπό τήν ἄποψη τῶν
τεινές ἀλλά καί τόν Πρόἑορτασμῶν περίοδο. Ἄρχιδρομο, ένα όνομα πού ἔχει
ζε μέ τήν Παραμονή τῶν Χρισχεδόν ξεχαστεῖ, ἀλλά
στουγέννων, μέ τί ἑτοιμασίἦταν ἐπίσης διαδεδομένο.
ες, τά Χριστούγεννα ἄρχιζαν
«τυχερά παιγνίδια» τῆς τε
λευταίας ἡμέρας τοῦ χρόνου ἀλλά καί ἐπίσης κατ'
οἶκον ἐπισκέψεις, στούς Βασίληδες κα τίς Βασιλικοῦλες,
Συνέχεια στην σελ. 4
ADHNAN
Ἀριθμ. φύλ. 42450
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 €
Ἄγκυρα τήν ἀπεκάλυψε. Εὐλόγως λοιπόν ἀπό τότε εἶχε δημιουργηθεῖ ἡ ἀπορία, ἄν ἡ Ἑλλάς δέν εἶχε τίποτε νά κρύψει γιατί δέν τήν εἶχε ἐξ ἀρχῆς ἀνακοινώσει, ἀλλά ἐσύρθη νά ἐπιβεβαιώσει
τήν ἀποκάλυψη τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς;
Τά πράγματα δέν σταματοῦν ἐκεῖ.
Πέρα ἀπό τά προβλήματα πού ἀμέσως
ἀντιμετωπίζουμε μέ τήν Τουρκία, ὑπάρχουν καί αὐτά τά ὁποῖα ἡ Ἄγκυρα δημιουργεῖ μέσῳ ἄλλων χωρῶν. Στήν
πρώτη λοιπόν συνέντευξη πού ἔδωσε μέ τό νέον ἔτος ἡ ὑπουργός Εξωτερικῶν τῆς Ἀλβανίας Ὄλτα Χάσκα,
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό πατριωτικό μήνυμα
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου
Στις 15/1 η
KRAGEIR THE KYPIARHE
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάσει
Αυτή την Κυριακή
«ΠΛΑΤΩΝΑΣ»,
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Νίτσε
Η βιογραφία, η σκέψη και το έργο μεγάλων φιλοσόφων
σε 3 πολυτελείς σκληρόδετες εκδόσεις
ο Αθηναίος ψιλήστε
προσδιόρισε την
της φιλοσοφικής επιστήμες
KRAGHAT THE W
ΕΣΤΙΑ
(σελ. 3)
ΝΙΤΣΕ
ένα μοναδικεί
περιπλάνηση arm
φιλοσοφική σκέ
Ἡ φωνή
τῶν νέων
Ἐντολή
ἐκκένωσης
τῆς Μαρίας Κορνάρου*
Η ΕΛΛΑΔΑ είναι μία χώρα μέ πάνω ἀπό
15.000 χιλιόμετρα ἀκτογραμμῆς, κατ
τατασσόμενη ἔτσι στίς 10 χῶρες μέ
τήν μεγαλύτερη ἀκτογραμμή στόν
κόσμο. Δέν προκαλεῖ λοιπόν ἔκπληξη ὅτι ἡ Ἑλλάδα έχει 6.000 νησιά, 227
ἐκ τῶν ὁποίων κατοικοῦνται. Πῶς ἔγιναν μέρος τῆς Ἑλλάδας ὅλα αὐτά τά
νησιά; Ιδίως σέ μέρες σάν τίς σημερινές, ὅπου ἡ κυριαρχία τῆς Ἑλλάδας
Συνέχεια στην σελ. 8