Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΑΜΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΎΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Παρασκευή
Πλάτωνος μεγαλομ. Ῥωμανοῦ μάρτ.
18 Νοεμβρίου 2022 Σελήνη 24 ἡμερῶν Γ Ἀνατολή ἡλίου 7.09’ - Δύσις ἡλίου 5.11
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ἀπό τό ἐπεισόδιο πού ἐσημειώθη κατά τήν
ἄφιξη τοῦ Νίκου Δένδια στήν Λιβύη, ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἡ χώρα αὐτή,
ἤ τοὐλάχιστον ἡ κυβέρνησις τήν
ὁποία ἀναγνωρίζει ὁ ΟΗΕ (ἄν καί
ἔχει λήξει ἡ χρονική περίοδος τῆς
ἐντολῆς της), εἶναι ἁπλῶς δεκανίκι
τῶν τουρκικῶν βλέψεων στήν Μεσόγειο. Ὀρθῶς ὁ Ἕλλην ὑπουργός
ἀπέφυγε νά ἀποβιβασθεῖ τοῦ ἀεροπλάνου του καί νά ἀνταλλάξει χειραψία μέ τήν ὁμόλογό του στήν κυβέρνηση αὐτή, Νάιλα Μανγκούς.
Εὐκόλως ἀντιλαμβανόμεθα τήν
ἐκμετάλλευση τῆς ὁποίας θά ἐτύγχανε μία τέτοια χειραψία καί ἀπό
τήν Τρίπολη καί ἀπό τήν Ἄγκυρα.
Μέχρι καί σάν ἀποδοχή τοῦ παρανόμου τουρκο-λιβυκοῦ μνημονίου
θά προσπαθοῦσαν νά τήν παρουσιάσουν. Αὐτό προφανῶς ἀντελήφθη ὁ
κ. Δένδιας καί ἀμέσως κατευθύνθηκε πρός τήν Βεγγάζη παρακάμπτοντας τήν Τρίπολη. Ἄς μήν τρέφουμε ψευδαισθήσεις ὅμως. Μέ τήν
Λιβύη ἔχουμε «χάσει τό τραῖνο».
Ἡ Βουλή τῆς Βεγγάζης τήν ὁποία
ὑποτίθεται ὅτι ἀναγνωρίζουμε
στερεῖται νομιμοποιήσεως, ὅπως
ἀκριβῶς στερεῖται καί ἡ κυβέρνησις τῆς Τριπόλεως. Καί καλή εἶναι
ἡ διπλωματία «τῶν ἐμβολίων» (δωρεά ἐμβολίων συνόδευε ὁ κ. Δένδιας) ἀλλά ἀνεπαρκής γιά νά μᾶς λύσει τό πρόβλημα.
Τύπος
καί ὑπογραμμός
οἱ ἐπιχειρηματίες
στίς πληρωμές τους
Τουρκικός δάκτυλος πίσω ἀπό τήν ἀκύρωση
τῆς ἐπισκέψεως Δένδια στήν Τρίπολη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ καί ὑπόχρεοι σέ ΦΠΑ
παρουσιάζουν τά ὑψηλότερα ποσοστά
φορολογικῆς συμμορφώσεως, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα πού δημοσιοποίησε ἡ ΑΑΔΕ γιά τό ἐννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου. Αντιθέτως βασική προτεραιότης γιά τά νοικοκυριά εἶναι ἡ πληρωμή του ΕΝΦΙΑ καί δευτερευόντως τοῦ
φόρου εἰσοδήματος. Ἡ εἰσπραξιμότης
τοῦ ΕΝΦΙΑ, τοῦ ΦΠΑ, τοῦ φόρου εἰσοδήματος φυσικῶν καί νομικῶν προσώπων
ἔφτασε στό 9μηνο στό 83,19%, ἐνῶ τόν
Σεπτέμβριο ἐκινήθη ἀκόμα ὑψηλότερα,
στό 85,09%.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Πρός ὁριστική διακοπή τῶν διπλωματικῶν σχέσεων μέ τό καθεστώς τῆς δυτικῆς Λιβύης
Ἀπέτυχε ἡ μεσολάβησις τῶν ΗΠΑ γιά ἔναρξη διαπραγματεύσεων ὁριοθετήσεως θαλασσίων ζωνῶν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Κατά τα λοιπά, ὁ Τζό Μπάιντεν θέλει νά εἶναι
καί πάλι ὑποψήφιος κατά τίς ἐκλογές πού θά γίνουν σέ δύο χρόνια, ὁπότε θά ἔχει κλείσει τα 81.
Ἤδη ὅμως στα 79 του, ἔχοντας παρουσιάσει πολλές φορές ἔλλειψη συγκεντρώσεως και στοιχειώδεις
ἀνεπάρκειες, χρειάζεται σαφεῖς ὁδηγίες γιά τό πῶς
θά κινεῖται στίς ἐπίσημες ἐμφανίσεις του. Ἔτσι στήν
σύνοδο τῶν G20 ὁ φακός τόν συνέλαβε μέ ἕνα «σκονάκι» πού τοῦ ἔδινε σαφεῖς ὁδηγίες ἀναφορικά μέ τό
πότε ἔπρεπε να καθίσει καί νά ποζάρει στον φακό.
Μιά κοντινή φωτογραφία ἀπεκάλυψε ἕνα ἔγγραφο
μέ ὁδηγίες πού ἀνέφεραν «ΕΣΥ θά καθίσεις στο κέντρο» καί «ΕΣΥ θά κάνεις τά ἐναρκτήρια σχόλια».
Οἱ σημειώσεις ἀνέφεραν πότε ὁ Μπάιντεν ἔπρεπε
νά ποζάρει στον φακό μέ τούς λοιπούς ἡγέτες στήν
σύνοδο, προτοῦ λάβει θέση στο τραπέζι τῶν συνομιλιῶν. Στό πάνω και στο κάτω μέρος τῶν σημειώσεων, σαφεῖς ὁδηγίες μέ ἔντονους μαύρους χαρακτῆρες ἔλεγαν στόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ ὅτι πρέπει να γυρίσει σελίδα γιά νά συνεχίσει τήν ὁμιλία του, ἐνῶ ἄλλες τοῦ ἐπεσήμαιναν τί πρότζεκτ
θά ἀνακοίνωνε κι ὅτι αὐτός θά ἔκλεινε τήν ἐκδήλωση μαζί μέ τόν οἰκοδεσπότη. Κατά τά λοιπά,
τα συστημικά μέσα τῶν ΗΠΑ ἀσχολοῦνται μέ τόν
γάμο τῆς ἐγγονῆς του, πού θά γίνει στον Λευκό
Οἶκο... Λές καί σέ αὐτό περιορίζεται τό ἐνδιαφέρον
τῆς ἀνθρωπότητος...
• Μία ἰδιαίτερη δημοπρασία πραγματοποιήθηκε
στο Stair Galleries στην Νέα Υόρκη. Ἔπιπλα, ἔργα
τέχνης καθώς καί τά βιβλία τῆς ἀείμνηστης Αμερικανίδος συγγραφέως Τζόαν Ντίντιον πού ἔφυγε ἀπό
τήν ζωή στις 23 Δεκεμβρίου τοῦ 2021. Ἀγοράστηκαν κατά πολλές χιλιάδες δολλάρια πάνω ἀπό τίς
ἐκτιμήσεις. Ἕνα ζευγάρι γυαλιά ἡλίου ἐπωλήθησαν
για 27.000 λίρες στερλίνες, ἕνα γραφεῖο ἐπωλήθη γιά
60.000 δολλάρια μέ ἐκτίμηση μόλις 8.000 με 12.000.
– Ὁ Νῖκος Δένδιας
ΤΡΕΙΣ εἰσαγωγικές ἐπισημάνσεις
πρίν ἔρθω στό σημερινό κύριο θέα
μα μου, τήν στάση του Προέδρου
τοῦ ΠΑΣΟΚ Νίκου Ἀνδρουλάκη ἔναντι τῆς κυβέρνησης τοῦ Κυριάκου
Μητσοτάκη. Διότι, ὅπως παρατηρῶ
ἤδη, βρισκόμαστε μπροστά σέ κάτι νέο ἀλλά ὄχι ἐντελῶς ἀνεξήγητο.
ΑΤΤΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις μέ νότιους ἰσχυρούς ἀνέμους. Θερμ. ἕως 22β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις. Ἄνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Θερμ. ἕως 20β.
Ἡ Ἀστυνομία
ἐρευνᾶ καταγγελίες γιά
τήν «Κιβωτό τοῦ Κόσμου»
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ τῆς Ὑποδιευθύνσεως Προστασίας Ανηλίκων τῆς Ἀσφαλείας Ἀττικῆς ἔχουν
τεθεῖ οἱ δομές τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου, μετά ἀπό
καταγγελίες γιά περιστατικά ἀσελγείας καί ξυλοδαρμῶν. Ἀπό τήν πλευρά της, πάντως, ἡ Κιβωτός δηλώνει ἄγνοια γιά τίς καταγγελίες 19χρονου, πού εἶχε
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
" Ὁ Μωχάμεντ Μένφι
Ἡ ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου
εἶχε διατυπώσει παρεμφερεῖς ἀπόψεις. «Ἀργεῖ». Η δεύτερη ἐπισήμανση: ζητεῖται ἀπό τόν ἑκάστοτε πρόεδρο τοῦ κοινοβουλίου νά καθίσταται
πολιτικά συνένοχος στά αἰτήματα
τῆς ἐθνικῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν γιά παρακολούθηση πολιτικῶν
προσώπων. Η Κυβέρνηση διαφήμισε τήν ἔγκριση τοῦ Προέδρου ὡς
Οἱ εἰσαγωγικές ἐπισημάνσεις
φίλτρο ἀσφαλείας, ὡστόσο ἡ ρύθμιἀφοροῦν τό νέο νομοσχέδιο τῆς
ση πού προβλέπει ὅτι ἡ συναίνεση
Κυβέρνησης γιά τήν ἀναμόρφωση τῆς Ἐθνικῆς τοῦ ἑκάστοτε «Τασούλα» θά δίδεται πρίν ἀπό τήν
Υπηρεσίας Πληροφοριῶν. Η πρώτη: εἶναι ἐντυπω- ἀπόφαση τῶν δύο εἰσαγγελέων καί τῆς ΑΔΑΕ, στήν
σιακό ὅτι νομιμοποιείται πλήρως ἡ παρακολούθηση πραγματικότητα προδιαθέτει γιά αὐθαιρεσίες μέλ
τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί μέ τήν βούλα τοῦ κοινο-λοντος. Οὐδείς γνωρίζει μέ ποιά δεδομένα θά δίβουλίου. Στό μέλλον δέν θά πρόκειται γιά ἐξαιρετι- δουν οἱ μελλοντικοί πρόεδροι τῆς Βουλῆς πρίν ἀπό
κό καθεστώς ἀλλά γιά τόν κανόνα. Στήν πραγματι- τούς εἰσαγγελεῖς τήν ἔγκρισή τους γιά τήν καθολική
κότητα, ἡ Κυβέρνηση ἔρχεται νά κυρώσει μέ νόμο παρακολούθηση πολιτικῶν προσώπων. Η τρίτη ἐπιτό ἰδεολόγημα πού παρουσίασε ὁ Πρωθυπουργός σήμανση: τό νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι οἱ πολίτες
στήν συνεδρίαση τοῦ Αὐγούστου, σύμφωνα μέ τό πού παρακολουθοῦνται ἀπό τήν Εθνική Υπηρεσία
ὁποῖο ὅλα τά πολιτικά πρόσωπα εἶναι ὕποπτα λόγῳ Πληροφοριῶν δύνανται νά ἐνημερώνονται γιά τήν
τῆς ἰδιότητάς τους, καί οὐδείς ἐξαιρεῖται. Ἐκείνη παρακολούθησή τους τρία ἀκριβῶς χρόνια μετά τήν
τήν ἐποχή βεβαίως είχε διατυπώσει τίς ἀντιρρήσεις λήξη της ὑπό προϋποθέσεις. 'Υποτίθεται ὅτι ἡ Νέα
του ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος συνδέοντας τήν παρα- Δημοκρατία εἶναι φιλελεύθερο κόμμα. Υποτίθεται
βίαση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν βουλευτή ὅτι ἔχει στό κέντρο τῆς προσοχής της τόν ἄνθρωπο.
μέ τά ζητήματα ἄρσης ἀσυλίας, ἀλλά ἀπό τότε πέ- Υποτίθεται ὅτι προστατεύει τά ἀτομικά καί ἀνθρώρασε πολύς καιρός, καί ὁ κύριος Βενιζέλος σήμε-πινα δικαιώματα. Τό πόσο συμβατή εἶναι αὐτή ἡ
ρα ἀγνοεῖται. Τό ἴδιο καί ὁ κύριος Ἀλιβιζάτος πού
Συνέχεια στην σελ. 3
Νά μήν μᾶς διαφεύγει ὅτι
ἐκπρόσωποι καί τῶν δύο κέντρων
ἐξουσίας τῆς Λιβύης, τῆς Τριπόλεως καί τῆς Βεγγάζης, ἐπεσκέφθησαν προσφάτως τήν Κωνσταντινούπολη. Καί μπορεῖ ἡ Βουλή τῆς
Λιβύης νά μήν ἔχει ἐπικυρώσει τό
μνημόνιο γιά τήν θαλασσία ὁριοθέτηση, ὅμως ἡ Τρίπολις συνεχίζει.
Μόλις τόν περασμένο μῆνα ὑπέγραψε συμφωνίες στρατιωτικῆς συ
νεργασίας μέ τήν Τουρκία.
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἀπ' ἐναντίας τά αἰτήματα τῆς
Ἑλλάδος γιά συνομιλίες μέ στόχο
τήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν
μεταξύ τῶν δύο χωρῶν ἔχουν μείνει ἀναπάντητες. Ἡ Λιβύη ἀπαξίωνε κἄν νά ἀπαντήσει. Καί μετά τά
Παρακολουθοῦντο
καί ἡ Ντόρα, ὁ Κώστας
καί ἡ Ἀλεξία Μπακογιάννη
ΝΕΑ –ἠχηρά- ὀνόματα, ἀπό τόν οἰκογενειακό κύκλο τοῦ Πρωθυπουργοῦ, μάλιστα, προστίθενται στίς
λίστες τῶν ἀτόμων πού εἶχαν τεθεῖ ὑπό παρακολούθησιν, συμφώνως μέ τίς πληροφορίες πού ἐδημοσίευσαν μέσα ἐνημερώσεως ἰδιοκτησίας τοῦ Βαγγέλη Μαρινάκη. Κατά τήν στήλη «Μικροπολιτικός»
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Κανονικά, ἄν ὑπῆρχε γελμα ἤ κατ' εξακολούθηση μέλη τοῦ πληρώματος.» Ἡ
συγκροτημένη καί ὑπεύθυ- «δικαιωματιστές» καί θά μᾶς ἀπάντηση εἶναι «ναί, ἀλλά
ὁ Καντάφι ἐν συνεχείᾳ “τά
νη ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς ποῦν ὅτι «ὁ Καντάφι ἦταν
βρῆκε” μέ τήν Δύση καί οἱ
Ἑνώσεως, ἔπρεπε νά ἔχει ἤδη ὁ ἐμπνευστής καί ὑπεύθυνος
«καταχεριάσει» τούς Ευρω- γιά τήν τρομοκρατική επί-σχέσεις μέ τήν Λιβύη εἶχαν
παίους ἡγέτες οἱ ὁποῖοι θέση στο αεροσκάφος τῆς
εἶχαν τήν φαεινή ιδέα νά δι- Panamerican πάνω ἀπό τό
αλύσουν τήν Λιβύη τοῦ συ- Λόκερμπι τῆς Σκωτίας, τό
νταγματάρχη Καντάφι. Τώ 1988, ἡ ὁποία στοίχισε τήν
ρα, θά βγοῦν οἱ κατ’ ἐπάγ- ζωή σε 243 ἐπιβάτες και 16
ἀποκατασταθεῖ.»
Ἡ στενόμυαλη καί κοντόφθαλμη Δύση
Ὁ Καντάφι δέν ἦταν χειρότερος ἀπό τούς ἐμίρηδες
μέ τούς ὁποίους συναλλάσ
σεται σήμερα ἡ Δύση οὔτε
ΜΑΝΟΣ
χειρότερος ἀπό τήν ἡγεσία
τοῦ Κατάρ, ἡ ὁποία διοργανώνει τό «Μουντιάλ» σέ γήπεδα ποτισμένα μέ αἷμα τῶν
σύγχρονων δουλοπαροίκων, τούς ὁποίους «νοίκιαζε
μέχρι θανάτου»!
Ἀλλά κάποιος ἀπό τούς
Εὐρωπαίους ἡγέτες εἶχε
Συνέχεια στήν σελ. 4
ADHNAN
Ἀριθμ. φύλ. 42411
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5 €
χθεσινά συμβάντα ἔχουμε περιέλθει σέ οὐσιαστική ἀναστολή διπλωματικῶν σχέσεων. Προφανῶς αὐτό
δέν ἦταν στις προθέσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν
Ἄντονυ Μπλίνκεν, ὁ ὁποῖος πρό ὀλίγων
ἡμερῶν συνομίλησε τηλεφωνικῶς
μέ τόν κ. Μητσοτάκη καί ἐξέφρασε
«τήν ἐκτίμησή του γιά τίς προσπάθειες που καταβάλλει ἡ Ἑλλάς» γιά
τήν ἐξασφάλιση τῆς σταθερότητος
στήν ἀνατολική Μεσόγειο.
Φαίνεται ὅμως ὅτι ἤδη ἔχουμε ἐμπλακεῖ σέ μιά διελκυστίν
δα, στήν ὁποία αὐτός πού τραβᾶ τό
σχοινί δέν εἶναι ἡ Λιβύη· εἶναι ἡ
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καί στήν Ἑλλάδα
πλέον βάζουν ἀντικλεπτικά
σέ βρεφικές τροφές
Toxotiratas
Στις 2011 με την
EKAOFIE THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
εκδήσεις κλετών είναι συχνά για
Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΚΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ
100 χρόνια από την άνοδο του Ιταλού δικτάτορα στην εξουσία
το πολιτικό Κολόμα
A non pos
Jorapto
(σελ. 4)
ΕΣΤΙΑ
HPOTH DOPA
pe tav«EXTIA
MAPEO MAMA
Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
ΚΑΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Η ΑΜΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟΣ
To norITKO KAHPOGOTHMA
Fuchte
Ὁ σύγχρονος
Ἕλληνας
σέ δοκιμασία ἀξιῶν
Γράφει ὁ Βύρων Γ. Πολύδωρας
ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης δέν πιάνουν στίς ἀναλύσεις τους
ἕνα εἶδος πολιτῶν πού εἶναι ἀταξινόμητοι, κοινωνιολογικά, οικονομικά
καί ἐν τέλει πολιτικά. Εἶναι οἱ χωρικοί
τῶν ὕστερων βυζαντινῶν χρόνων καί
τῶν χρόνων τῆς φραγκο/βενετοκρατίας. Γιά τήν ἀκρίβεια, ἦσαν οἱ ἱδρυτές τῶν χωριῶν τους/μας. Ἄς ποῦμε
ὅτι ἔτσι ἐμφανίστηκαν στήν ἱστορία.
Καί ὑπάρχουν μεταλλασσόμενοι μέχρι
σήμερα. Μεταλλασσόμενοι μέν, ἀλλά
ἀνθιστάμενοι στήν ὁλική «παράδοση
Συνέχεια στην σελ. 5