Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Υψηλές προσδοκίες για τη φετινή 86η ΔΕΘ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων - Προμηθειών και Δημοπρασιών
Α’ ΕΚΔΟΣΗ
KEP-ePass:
Νέα υπηρεσία
κράτησης αριθμού
προτεραιότητας
στα ΚΕΠ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 26ο - Τιμή Περ.:0,50 Ε
Α.Φ. 6312 Παρασκευή 09.09.2022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 – 240652 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ:210-3304587 210-3304605
Τη δυνατότητα να δεσμεύουν
αριθμό προτεραιότητας για
εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία σε 31 ΚΕΠ της χώρας
έχουν πολίτες και επιχειρήσεις.
Πρόκειται για το KEP-ePass,
το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω
του rantevou.kep.gov.gr και
αποσκοπεί στην ταχύτερη,
απλούστερη και καλύτερη
εξυπηρέτηση από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με
τον τρόπο αυτό, οι πολίτες
μπορούν μέσω του υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου:
να προβαίνουν σε κράτηση
αριθμού προτεραιότητας για
την εξυπηρέτησή τους και
να βλέπουν σε πραγματικό
χρόνο ποιος αριθμός εξυπηρετείται και πόσος είναι 0
εκτιμώμενος χρόνος αναμονής
μέχρι να φτάσει η σειρά τους
Το ΚΕΡ-ePass εντάσσεται στο
πλαίσιο TOU ψηφιακού
εκσυγχρονισμού του δικτυού
των ΚΕΠ, ξεκινώντας την πιλοτική του λειτουργία από 31
Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών, ενώ προβλέπεται να
επεκταθεί σύντομα και σε άλλα
ΚΕΠ. Η δράση υλοποιείται από
τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών
και τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημοσίας Διοίκησης. Παράλληλα έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός στον χώρο των ΚΕΠ ο
οποίος περιλαμβάνει:
εκδοτήρια αριθμών προτεραιότητας και
οθόνες που εμφανίζουν τον
τρέχοντα αριθμό προτεραιότητας.
παϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ»), στο πλαίσιο
αυτεπάγγελτης έρευνας,
διενήργησε
αιφνίδιους
Σύμφωνα με την προκασήμερα ταρκτική έρευνα της ΕΑ,
επιτόπιους
το 2022 αναμένεται να
ελέγχους σε επιχειρήσεις σημειωθεί αύξηση της
που δραστηριοποιούνται ζήτησης σε λευκές συσκεστις αγορές εισαγωγής,υές, ενόψει και του προthat
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
Δ. Κορδελιού – Ευόσμου: >> Τελ.
Σε πλήρη ετοιμότητα
οι σχολικοί τροχονόμοι
Δ. Κορδελιού - Ευόσμου: Την ενίσχυση των
επιχειρήσεων ζήτησαν οι έμποροι από τον Χ. Στην κούρα
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ντου της Επ. Ανταγωνισμού σε εταιρείες
εμπορίας λευκών ηλεκτρικών ειδών
Καλαμαριά:
>>> Τελ.
Μαθητές λυκείου ανέπτυξαν ηλεκτρονικό σύστημα
που διαπιστώνει αλλοιώσεις σε τρόφιμα
χονδρικής και λιανικής γράμματος «Αλλάζω Συλλόγου Κορδελιού
εμπορίας
λευκών Συσκευή» του Υπουροικιακών ηλεκτρικών γείου Περιβάλλοντος και
συσκευών (όπως ενδεικ- Ενέργειας για
ψυγείων, ανακύκλωση και αντικαπλυντηρίων, κουζινών και τάσταση ενεργοβόρων
απορροφητήρων) αναφο- ηλεκτρικών συσκευών.
ρικά με αντιανταγωνιστι- Τυχόν αύξηση των τιμών
κές πρακτικές
λόγω αντιανταγωνιστικών
πλαίσιο πιθανών κάθετων πρακτικών θα έχει άμεση
συμπράξεων βάσει του επίπτωση στον προϋποάρθρου 1 ν. 3959/2011 λογισμό των ελληνικών
και 101 της Συνθήκης για νοικοκυριών.
τη Λειτουργία της ΕυρωΟ σύλλογος εκπροσωπήθηκε
από τον πρόεδρο Κώστα Βασιλειάδη, τους αντιπροέδρους
Βλάση Νικολαΐδη και Τάσο Τσιλιγγιρίδη και τον γενικό γραμματέα Γιάννη Σούλα που έθεσαν στον υπουργό σημαντικά
>>> TEA.
Την ενίσχυση των επιχειρήσεων συζήτησαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας και τα μέλη του Εμπορικού
COMPANSK
την επίσκεψη του στην περιοχή.
SERRAT
Ευόσμου κατά
θέματα από τον εμπορικό
κόσμο του δήμου.
Σύμφωνα με τον εμπορικό
σύλλογο, το πρώτο θέμα ήταν
επιδότηση-βοήθημα των
επιχειρήσεων για την περίοδο
Φεβρουαρίου 2021, κατά την
Created by Universal Document Converter