Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30-07-2022 •
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Σάββατο
30 Ἰουλίου 2022
«ΔΕΝ ΝΟΟΥΝΤΑΙ στην δημοκρατία ὁρατοί καί ἀόρατοι πολῖτες» εἶπε
ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἐνῶ στό
ἀκροατήριό της περιελαμβάνετο ὁ
Ἰρανός ἀριστεύσας Κοῦρος (Κύρο θά
τόν λέγαμε στά ἑλληνικά) καί ἐκπρόσωποι διαφόρων «μειονοτήτων». Δεν
ἦταν ὅμως ἐκεῖ οὔτε ἕνας Ἕλλην ἀριστοῦχος. Μαζί μέ τόν νεαρό Ιρανό
ἀρίστευσαν πάμπολλα Ἑλληνόπουλα, κάποια ἀπό τά ὁποῖα ἀντιμετώπιζαν καί πολλά ἄλλα προβλήματα.
Ἀνάγκη γιά ἐργασία καί γιά στήριξη
οἰκογενειῶν. Προβλήματα πού ἴσως
ὁ νεαρός Κοῦρος δέν ἀντιμετώπιASUNTOONSTEN OVER
Σιλουανοῦ τοῦ καί Σίλα καλουμένου, Κρήσκεντος
Σελήνη 2 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 6.25΄ - Δύσις 8.36
Παράθυρο
ἀπό Μπέρμποκ
γιά ἀποζημιώσεις
μέσῳ «κοινωνικῆς
βοηθείας»
ΕΣΤΙΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ γιά ἀποζημιώσεις ἄφησε
ἡ Γερμανίς ὑπουργός Εξωτερικῶν, Άνναλένα Μπέρμποκ, ἄν καί ἐπανέλαβε ὅτι τό
ζήτημα γιά τήν κυβέρνησή της θεωρεῖται
λῆξαν. Ὡστόσο, ἀνεκοίνωσε ὅτι θά στηρίξει κοινωνικά καί ἰατροφαρμακευτικά
τά θύματα τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας καί
θά ἐπενδύσει σέ χωριά καί πόλεις πού κατεστράφησαν κατά τόν Πόλεμο. Ἡ Γερμανίς ὑπουργός Εξωτερικῶν ἐνώπιον
τοῦ Ἕλληνος ὁμολόγου της ἐδήλωσε ὅτι
ἡ χώρα της φέρει «ἀδιανόητη ἐνοχή»
Συνέχεια στην σελ. 3
« Ἡ ἐμβληματική
φωτογραφία τοῦ
Νταίηβιντ Μπόουϊ
ἀπό τήν σύλληψή
του, το 1976, έπω
λήθη σε δημοπρασία στην τιμή τῶν
4.500 εὐρώ. Ἡ ἐκτιμώμενη τιμή τῆς
φωτογραφίας ἦταν
ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΣ ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ
Αόρατη γιά τό πολιτικό μας σύστημα
ἡ Ἑλληνίς πού ἀρίστευσε στά μαθηματικά
σε ποτέ, μιάς καί ἦλθε ἀπό μιά χώρα
πού οὔτε πόλεμο ἀντιμετωπίζει οὔτε
ἐντάσεις οἱασδήποτε μορφῆς. Τά
Ἑλληνόπουλα αὐτά διάβαζαν καί ἀρίστευαν. Ἀλλά δέν ὑπῆρξε πρόσκλησις γιά τήν δεξίωση τῆς Προέδρου.
Γιά αὐτήν ἦσαν «ἀόρατα». Οὔτε ἐπεσκέφθησαν τό Μέγαρο Μαξίμου γιά
να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό.
Καί γιά αὐτόν εἶναι «ἀόρατα». Ὅσο
γιά τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως,
οὐδεμία ἔκπληξις. Ἀνέκαθεν σοσιαλιστές καί ἀριστεροί ἐτάσσοντο ὑπέρ
τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Τί δουλειά νά ἔχουν μέ κοπιάζοντες Ἕλληνες μαθητές;
Καθεστώς προστασίας
γιά τά Ἄγραφα
Ἀνοικτές οἱ πόρτες τῆς Προεδρίας μόνο γιά ἀλλοδαπούς και μειονότητες – Τί τύχη μπορεῖ νά ἔχει ἕνα Ἑλληνόπουλο
πού παίρνει το μοναδικό ἄριστα ἀπό τό 1927; – Οἱ Ἕλληνες καθηγητές πού ἐδίδαξαν τόν Ἰρανό, δέν ἀξίζουν συγχαρητηρίων;
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
1.700 ευρώ. Τό 1976 ὁ Μπόουϊ συνελήφθη μαζί μέ
τόν Ἴγκυ Πόπ μέ τήν κατηγορία τῆς κατοχῆς ναρκωτικῶν. Τούς ἐζητήθη νά προσέλθουν στό ἀστυνομικό τμῆμα, ὅπου καί ἀπαθανατίσθηκε ἀπό τόν
φωτογραφικό φακό. Ὁ ἀστυνομικός πού πῆρε δακτυλικά ἀποτυπώματα φωτογράφισε τόν Μπόουϊ.
Ὁ πωλητής εἶχε στήν κατοχή του αὐτή τή φωτογραφία για 46 χρόνια. Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀσπρό
μαυρη καί ἀπεικονίζει τον 28χρονο Μπόουϊ μέ κοστούμι καί ξανθά μαλλιά. Ἐκείνη τήν ἐποχή, ἡ κατοχή μαριχουάνας θά μποροῦσε νά ἐπιφέρει ποινή φυλακίσεως ἕως καί 15 ἔτη. Ὁ Μπόουϊ πλήρωσε
ἐγγύηση 2.000 δολλαρίων γιά ὅλους.
• Δέν γνωρίζουμε ἐάν εἶναι διαφημιστικό κόλπο ἤ
πραγματικότητα, ἀλλά ἕνα νεαρό ζευγάρι πέτυχε
νά γίνει διάσημο μέ μία ἁπλῆ ἀνάρτηση στά κοινωνικά δίκτυα. Ὁ Ντριού καί ἡ Κάϋτλιν εἶναι μαζί τά
Συνέχεια στήν σελ. 8
Τίς ἴδιες ἀκριβῶς ἡμέρες τά μέσα
κοινωνικῆς δικτυώσεως εἶχαν κατακλυσθεῖ ἀπό εἰδήσεις καί φωτογραφίες τῆς Ἑλίνας Χατζηδημητρίου, τῆς
μαθηματικοῦ πού ἀπεφοίτησε ἀπό τό
Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέ τό ἀπόλυτο ἄριστα. Τό
μοναδικό ἀπό καταβολῆς τοῦ ΑΠΘ
τό 1927. Καί ἐνῶ ἡ ἑλληνική κοινωνία ἐπεδείκνυε μιά πανεθμική συγκίνηση συμμετέχοντας στήν χαρά τῆς
ἀριστούχου, ἡ πολιτική καί πολιτειακή ἡγεσία εὑρίσκετο ἐν ὑπνώσει.
Ἔπρεπε νά περάσουν σχεδόν ἑπτά
- Ἡ ἀριστοῦχος Ἑλίνα Χατζηδημητρίου παραλαμβάνει τό ἡμέρες γιά νά «ξυπνήσουν» κάποιοι
πτυχίο της
στο Μέγαρο Μαξίμου καί νά ὑποδείde
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἀπύθμενη ὑποκρισία, μακρά ἀνυποληψία
ΕΠΙΛΕΓΩ δύο λίαν ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις ἀπό εἶναι ἄγγελος Δημοκρατίας», δέν ἔπραξε κάτι διατήν τρέχουσα εἰδησεογραφία, καθώς όπως διαπι-φορετικό ἀπό αὐτό πού κάνουν δυτικές κυβερνήστώνω μελετώντας πρωτοσέλιδα ἐφημερίδων και σεις στήν Εὐρώπη ὅλη τήν προηγούμενη δεκαετία.
ἱστότοπους, κέρδισαν τήν προσοχή τους.
Ερώτημα: σήμερα ψάχνουμε να βρούμε ποιἈναφέρομαι στίς πληροφορίες, ὅτι πίσω ἀπό τός ἔρριξε τόν τραπεζίτη στήν Ιταλία. Ποιός ἔρριξε
τήν πτώση τοῦ Μάριο Ντράγκι ἀπό τήν πρωθυ- τόν ὀλιγάρχη Μπερλουσκόνι στήν ἴδια χώρα ἀπό
πουργία τῆς Ιταλίας, βρίσκεται ὁ Πρόεδρος Πού- τήν πρωθυπουργία πρίν ἀπό μερικά χρόνια μήπως
τιν, ὁ ὁποῖος φέρεται ὅτι καθοδήγησε τόν Σαλβίνι τό ξέρουμε; Τό μάθαμε; Στούς παροικοῦντες εἶναι
νά ἀποσύρει τούς ὑπουργούς του ἀπό τήν κυβέρ- γνωστό. Η Μέρκελ. Ἡ Μέρκελ τόν ἀνέτρεψε. Ἀλλά
νηση, ἡ πρώτη. Ἀναφέρομαι ἐπίσης στην προσφυ- κανείς δεν θέλησε τότε νά ἐξεγερθεῖ. Ὅταν ἀναγή τοῦ Προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ Νίκου Ἀνδρουλάκη τρέπεται ὁ Μπερλουσκόνι δέν ἔχει πρόβλημα ἡ δυστήν δικαιοσύνη ἀλλά καί στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶντική δημοκρατία, ὅταν ἀνατρέπεται ὁ Ντράγκι, ἔχει.
τοῦ κοινοβουλίου μετά τήν ἔρευνά του ὑπηρεσί- Ψάχνουμε να βρούμε ποιός ἔρριξε τόν τραπεας τοῦ Εὐρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πού κατέδειξεζίτη στήν Ιταλία λοιπόν. Ἀλλά ποιός ἔρριξε τόν Καὅτι τόν Σεπτέμβριο του 2021 παρακολουθεῖτο τό
κινητό του. Τίς ἐπιλέγω γιά νά δείξω πόσο ὑποκριτές εἴμαστε καί πόσο διαφορετικά συμπεριφερθήκαμε στό ἀμέσως πρόσφατο παρελθόν ὅταν ἀντι-Τό
μετωπίσαμε ὅμοιες καταστάσεις.
ραμανλῆ ἀπό τήν πρωθυπουργία τό 2009 ἐπειδή
ἀκολουθοῦσε ἀνεξάρτητη πολιτική στό θέμα τῆς
ἐνεργειακῆς ἐπάρκειας τῆς χώρας, τό ξέρουμε;
ψάχνουμε; Μᾶς ἐνδιαφέρει; Τό γράφει ξεκάθαρα τό βούλευμα τῆς ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης μέ τό
ὁποῖο παραπέμφθηκε σέ δίκη ὁ πράκτωρ γνωστῆς
δυνάμεως πού λειτούργησε ὡς ἐκτελεστικός βραχίονας στό σχέδιο ἀποσταθεροποίησης τῆς χώρας,
καί ἀκόμα φυγοδικεῖ. Θελήσαμε ποτέ νά τό μάθουμε; Κέρδισε ποτέ τήν δημοσιότητα πού τοῦ ἄξιζε
ἕνα βούλευμα πού ἀποκάλυπτε στή βάση πραγματικῶν περιστατικῶν καί πραγματικῶν στοιχείων,
Συνέχεια στην σελ. 3
Θά πάρει καιρό νά μάθουμε ἄν πράγματι εἶναι
ἤ δέν εἶναι ὁ Πούτιν πίσω ἀπό τήν ἀνατροπή τοῦ
Ντράγκι, ὅπως θά πάρει καιρό γιά νά μάθουμε
ἄν ἐπηρέασε τελικά ἤ δέν ἐπηρέασε μέσῳ τοῦ
facebook τήν ἐκλογή Τράμπ τό 2016. Ἀλλά ἀκόμα κι
ἄν συμβαίνει αὐτό δυστυχῶς, ὁ Ρῶσσος ἡγέτης ὁ
ὁποῖος, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Κώστας Καραμανλῆς στόν
Πρόεδρο Ομπάμα ἀναφερόμενος σέ αὐτόν, «δέν
Φόβοι «λαϊκῶν
ἐξεγέρσεων» ἐξ αἰτίας
ἐλλείψεως ἀερίου
Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ τῆς Γερμανίδος ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν, Ἀνναλένα Μπέρμποκ, ὅτι χωρίς φυσικό
ἀέριο ἡ χώρα της θά ἔλθει ἀντιμέτωπη μέ «λαϊκές ἐξεγέρσεις», ἀπασχολεῖ τήν γερμανική, καί ὄχι μόνον,
πολιτική τάξη. Παραλλήλως μέ τίς προσπάθειες ἐξευρέσεως ἐναλλακτικῶν πηγῶν ἐνεργείας, τό Βερολῖνο
Συνέχεια στήν σελ. 5
[05/3ala
ΑΤΤΙΚΗ. Αἴθριος καιρός μέ ἰσχυρούς βορείους ἀνέμους. Θερμ. ἕως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἴθριος καιρός. Ἄνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Θερμ. ἕως 36β.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Στήν ἀρχή, ὁμολογῶ,
προβληματίσθηκα. Ύστερα
σκέφθηκα ότι —ἄν θέλω νά
εἶμαι σωστός και δίκαιος-- θά
πρέπει νά μέ σοκάρουν που
λύ περισσότερο οἱ φώτογραφίες ἀπό τό Ισοπεδωμέ
νο Χάρκοβο, ἀπό τήν σφαγή στήν Μπούτσα, ἀπό τά
βομβαρδισμένα σχολεῖα, τίς
μάνες πού ὀδύρονται μπροστά στά ἄψυχα σώματα
τῶν παιδιῶν τους, τά τρομαγμένα παιδικά πρόσωπα
στά καταφύγια...
«Ναί, ἀλλά νά ποζάρει
ὁ Ζελένσκυ μέ τήν κυρά του,
φτιασιδωμένοι, μπροστά
στά ἐρείπια ἀλλά καί σέ τρυφερές πόζες γιά τήν Vogue»;
Unleaded 95
Συγκρατημένες ἐκτιμήσεις
γιά τά καύσιμα
210 4 3
SEKONOMY
1.7.5.8
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Μία φωτογράφηση και πολλές συζητήσεις
εἶπα στόν φίλο μου, μέ τόν
ὁποῖο συζητούσαμε τό θέμα.
«Δέν μπορεῖ νά σέ προβληματίζει ἡ φωτογραφία τοῦ
Ζελένσκυ στή Vogue περισσότερο ἀπό τίς φωτογραφίες τῆς ἰσοπεδωμένης Μαριούπολης. Ἐκτός κι ἄν ἀρχίσεις
νά μοῦ λές ἐκεῖνα τά σαχλά,
δηλαδή ὅτι εἶσαι “οὐδέτερος” ἤ ὅτι ἤσουν πάντα
“εἰρηνιστής”, σάν ἐκείνους
πού τά λένε αὐτά, ἐπειδή δέν
ἔχουν τό θάρρος νά ζητωκραυγάσουν ὑπέρ τῆς Ρωσσίας καί ὑπέρ τοῦ Τσετσένου
μουσουλμάνου Καντίρωφ, ὁ
ὁποῖος “ξεπαστρεύει” Χριστιανούς, στο πλευρό τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 4
unleaded
PREMIUM
Λεπτομέρειες
στην σελ.2
Diesel
DIESEL
ADHNAN
ELTIA
Ἀριθμ. φύλ. 42319
Ἔτος 145ον
Τιμή 1,5 €
ξουν στον Πρωθυπουργό πώς εἶναι
παράλειψις νά παραμένει «ἀόρατη»
ἡ Ἑλληνίς μαθηματικός. Ἔτσι σήκωσε τό τηλέφωνο νά τῆς μιλήσει. Μέχρι ἐκεῖ. Οὔτε σκέψις γιά πρόσκληση στό γραφεῖο του. Μόνο γιά ἀλλοδαπούς ὑπάρχει χρόνος...Ὅσο γιά τήν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, οὔτε κἄν
αὐτό. Γιά τήν ἀνωτάτη ἄρχοντα τῆς
χώρας ἡ ἀριστοῦχος παραμένει ἀόρατη. Αὐτή εἶναι ἡ πρᾶξις, καί οἱ πράξεις
ἔχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ἀπό τούς
λόγους. Ἔστω καί ἄν οἱ λόγοι αὐτοί
ἐκφωνοῦνται πρό ἀκροατηρίου στούς
κήπους τοῦ Μεγάρου τῆς Ἡρώδου
Συνέχεια στην σελ. 3
Αυτή την Κυριακή
η αλληγορική
υποβάλει
«Η φάρμα
των ζώων»
Για πρώτη φορά
ΕΣΤΙΑ
Στις 31/07
EKAOEIE THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
„Chojun Gandapins majpomyspić
Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Οργουελ
σε σκληρόδετη, αυθεντική έκδοση
Η ΦΑΡΜΑ
TON ZOON
ΠΟΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ
EXACTIE THE SYPIAK
ΕΣΤΙΑ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
«Ἐκκλησιάζουσες
Ἡ λαϊκή ὀπερέττα»
στήν Λυρική Σκηνή
(σελ. 7)
Τό ἄγνωστο
παρασκήνιο 10
κρίσιμων ἡμερῶν
(15-24 Ἰουλίου 1974)
τοῦ Τίτου Ἰω. Ἀθανασιάδη
ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ χρόνια μετά τήν τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο καί τήν συνεχιζόμενη ἔκτοτε κατοχή τοῦ 37%
τῆς Μεγαλονήσου, ἀλλά καί τήν πτώση τῆς δικτατορίας στήν Ἑλλάδα, δίδεται ἡ εὐκαιρία να παρουσιαστεί μία
ἄποψη γιά τό ἐνδεχόμενο οἱ ἐξελίξεις
στο Κυπριακό νά ήταν διαφορετικές
καί πάντως νά μήν ἐπακολουθοῦσε ἡ
τραγωδία, τοὐλάχιστον ὅπως τήν γνωρίσαμε καί τήν ζοῦμε σήμερα.
Συνέχεια στην σελ. 7