Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
- ΕΣΤΙΑ
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
- 14 Ἰουλίου 2022
we to inv
Ἀκύλα ἀποστόλου, Ιούστου μάρτ., ᾽Ιωσήφ ἀρχιεπ. Θεσ/κης
Σελήνη 15 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 6.14' - Δύσις 8.48
ΡΙΖΑ ἔδωσε τά ἐπιχειρήματα πού
ἤθελε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης,
ὥστε νά κηρύξει πρόωρες ἐκλομετά τήν ΔΕΘ. Ἡ ἀήθης ἐπίθεσις τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καί πανεπιστημιακοῦ τοῦ ΑΠΘ κ. Βερναρδάκη στήν ὑπουργό Παιδείας, τήν
ὁποία ἀπεκάλεσε «Πισπιρίγκου»,
ἦταν τό πρῶτο δεῖγμα γραφῆς τῆς
ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, πού
ἀκόμη δέν ἔχει ἀνακαλέσει στήν
τάξη τό στέλεχός της οὔτε βεβαίως ἔχει ζητήσει δημοσίως συγγνώμη. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ σύγκρουσις
τοῦ Νίκου Φίλη μέ τήν ὑπουργό Νίκη Κεραμέως στην Βουλή, πού μεταξύ ἄλλων τήν χαρακτήρισε «κακομαθημένη» καί ὅτι «κατέσφαξε» - Ἡ Νίκη Κεραμέως
Διπλό κτύπημα
ἀπό τήν ΕΕ
γιά διαφθορά
καί κράτος δικαίου
Ἀριθμ. φύλ. 42305
ο Έτος 145ον
Τιμή 1,5 €
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΤΟ «ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥ» ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ
Ὁ ΣΥΡΙΖΑ «στρώνει χαλί» στόν κ. Μητσοτάκη
γιά πρόωρες ἐκλογές μετά τήν ΔΕΘ
«Βούτυρο στό ψωμί» τοῦ Πρωθυπουργοῦ οἱ τοξικές δηλώσεις Βερναρδάκη, Φίλη καί Ηλιόπουλου
ΠΡΙΝ ἀκριβῶς ἕναν μῆνα, ὁ Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική συνέντευξη εἶχε δηλώσει ξεκάθαρα ὅτι
ἕνας ἀπό τούς λόγους πού ἐνδεχο-γές
μένως τόν ὁδηγήσουν στήν ἀπόφαση γιά πρόωρες ἐκλογές, εἶναι
ἡ πόλωσις, ἡ ἔντασις, «ἡ διαρκής
τοξικότητα, πού θά διαρκέσει δέκα μῆνες». Ἐπίσης, εἶχε προϊδεάσει τούς πολῖτες ὅτι καί ἡ στάσις
τῆς ἀντιπολιτεύσεως στό «σημαντικότατο νομοσχέδιο γιά τήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, θά εἶναι καί
αὐτό ἕνα μέτρο τοῦ πῶς ἀντιλαμβάνεται ἡ ἀντιπολίτευση τήν πολιτική ἀντιπαράθεση καί πόσο τελικά ἐπιδιώκει νά ὀξύνει τά πράγματα». Καί μέσα σέ λίγες ὧρες, ὁ ΣΥ20.000 μαθητές, ἐνῷ ἰσχυρίσθηκε ξοβόλου» τοῦ Συντάγματος. Μόνο
ὅτι ἡ χώρα ὁδηγεῖται «στήν περι- τυχαῖο, ἑπομένως, δέν ἦταν τό σχόορισμένη Δημοκρατία τῆς νεοδε- λιο τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν χθεσιξιᾶς τοῦ κ. Μητσοτάκη».Ἡ Κυβέρ-νή του ὁμιλία γιά τήν ἔκρηξη στίς
νησις διά τοῦ ἐκπροσώπου, κ. Οἰκο- ν ἐγκαταστάσεις τοῦ ὁμίλου «Real»
νόμου, ἔσπευσε νά ἀξιοποιήσει ὡς καί τήν σύνδεση πού ἔκανε μέ τήν
τοξικές καί τίς δηλώσεις τοῦ ἐκπρο- στάση τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολισώπου Τύπου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου τεύσεως. Ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε χαἨλιόπουλου, γιά τήν ἀποφυλάκιση
ρακτηριστικά ὅτι κάποιοι ἔβαλαν
τοῦ Δημήτρη Λιγνάδη. Καί, φυσιβόμβες στον σταθμό, μία ἡμέρα μεκά, ὁ πανταχοῦ παρών Παῦλος Ποτά τήν κριτική πού ἄσκησαν οἱ δηλάκης, ὁ ὁποῖος διατρανώνει ὅτι
μοσιογράφοι στόν κ. Βερναρδάκη.
ἔχει τήν πατρότητα: «ἡ ἄλλη φοΚαί, ἐν συνεχείᾳ, μίλησε γιά τήν
ρά θά εἶναι ἀλλιῶς». Τό πολιτικό
τοξικότητα, πού ὁ ἴδιος ἔχει συνδέκλῖμα δυναμιτίζουν και δηλώσεις
σει μέ τήν προσφυγή στίς κάλπες.
κορυφαίων στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ
«Αὐτός ὁ “βερναρδακισμός” εἶναι
ὑπέρ τῆς ἀποφυλακίσεως καταδικασθέντων ἀναρχικῶν, ὅπως τοῦ «τοΣυνέχεια στήν σελ. 3
ΣΟΚ προκαλοῦν τά εὑρήματα τῆς ἐκθέσεως τοῦ εἰδικοῦ Εὐρωβαρομέτρου για
τήν διαφθορά, πού ἐδόθη χθές στήν δημοσιότητα καί καταδεικνύει ὅτι ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὅτι στήν χώρα κυριαρχεῖ ἡ διαφθορά καί ἡ ἀπληστία, ἐνῷ δέν ἔχει καμμία
ἀπολύτως ἐμπιστοσύνη στούς θεσμούς.
Παραλλήλως, ἔκθεσις τῆς Κομμισσιόν
γιά τό κράτος δικαίου 2022 ἐκφράζει τόν
ἔντονο προβληματισμό τῶν εὐρωπαϊκῶν
Ἀρχῶν γιά τήν κατάσταση τῶν μέσων
μαζικῆς ἐνημερώσεως στήν χώρα μας.
Συνέχεια στην σελ. 4
Δύο νεκροί καί ἕνας
ἀγνοούμενος σέ πτώση
πυροσβεστικοῦ ἑλικοπτέρου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
« Ἡ αὔξησις τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης ἐπισπεύδει
τήν κατασκευή τῆς πρώτης πλωτῆς πόλεως στις
Μαλδίβες. Ἡ πόλις θά κατασκευασθεῖ σέ μία λιμνοθάλασσα μέ ὑψηλῆς θερμοκρασίας νερό, ἡ ὁποία
ἀπέχει λίγα λεπτά ἀπό τήν πρωτεύουσα τῶν
Μαλδιβῶν. Θά ἀποτελεῖται ἀπό 5.000 πλωτές μου
νάδες –κατοικίες, ἑστιατόρια, καταστήματα, σχολεῖα- μέ κανάλια ἀνάμεσά τους. Ἐκτιμᾶται ὅτι οἱ
κάτοικοι θά ἀρχίσουν να μετακινοῦνται στίς ἀρχές
τοῦ 2024 στο συγκρότημα, ἐνῷ ὁλόκληρη ἡ πόλις
θά ὁλοκληρωθεῖ τό 2027. Κάτω ἀπό τήν πόλη θά
τοποθετηθοῦν τεχνητοί πάγκοι κοραλλιῶν, πού
θά δεσμεύουν τά ἀέρια τοῦ θερμοκηπίου καί θά λειτουργοῦν ὡς φυσικός κυματοθραύστης.
« Ἡ Ἔμιλυ Ντίκινσον εἶναι μία ἀπό τίς σπουδαιότερες ποιήτριες τῆς Ἀμερικῆς, ἄν καί πρόλαβε νὰ δεῖ
ἐν ζωῇ μόνο δέκα ποιήματά της να δημοσιεύονται.
Τά ὑπόλοιπα 1.800 ἔγιναν γνωστά μετά θάνατον.
Ἀκόμη καί ἡ σύγχρονη πόπ κουλτούρα εἶναι γεμάτη ἀπό στίχους ποιημάτων. Τελευταία προσθήκη
σέ αὐτή τήν μακριά λίστα εἶναι τό «Emily Blaster»,
ἕνα δωρεάν βιντεοπαιγνίδι στό στύλ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, στό ὁποῖο οἱ παῖκτες πυροβολῶντας
κατεβάζουν λέξεις ἀπό τόν οὐρανό. Πρίν ξεκινήσει τό παιγνίδι, στήν ὀθόνη ἐμφανίζεται ἕνα ποίημα (μεταξύ ἄλλων τό «Before I could not stop for
Death», τό «I Felt a Funeral, in my Brain» καί τό
«That Love is all there is»). Ὅπως ἐξηγοῦν οἱ ὁδηγίες στην πρώτη ὀθόνη: «Πυροβολῆστε τις λέξεις
μέ τήν σωστή σειρά γιά νά συνθέσετε τό ποίημα!».
ΛΙΓΟ πρίν ἀρχίσει ἡ χθεσινή συνεδρία τ
ΑΤΤΙΚΗ: Καλοκαιρία καί βορειοανατολικοί ἄνεμοι. Θερμοκρασία ἕως 33 β.
ΧΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αίθριος καιρός καί βορειοδυτικοί ἄνεμοι. Θερμ. ἕως 31 β.
Δολοφονική ἐπίθεσις
στόν ὅμιλο Real Group
Φίνες καί ὡραῖες
Δέν μᾶς ἐξέπληξε ἡ ἐπίθεση τῶν ἀλητῶν στόν ραδιοφωνικό σταθμό Real fm.
Δέν μᾶς ἐξέπληξε διότι ζοῦμε
στήν μοναδική ευρωπαϊκή
χώρα στήν ὁποία ή τρομοκρατία ἔχει γίνει μέ τήν
ἀνοχή όλων μας, καί κυρίως μέ τήν ἀνοχή ἡμῶν, τῶν
ΜΜΕ-- καθημερινότητα!
– Ὁ Χριστόφορος Βερναρδάκης
πού δέν εἶχε ἡ Ἑλλάδα στίς ἀντίστοιχες διαπραγματεύσεις, καί ἡ Εὐρώπη
τῆς ἔκανε τελικῶς τό χατήρι. Τό ὅραμά της νά ἐμφανίσει τό γειτονικό της
κράτος ὡς μία «μικρή Βουλγαρία» καί
κάποτε νά τήν ἀπορροφήσει ἐδαφικά,
ἔλαβε σάρκα καί ὀστᾶ, με την τελευτα
– Ὁ κ. Ν. Ντιμιτρόφ
κείμενο τήν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν Ἀνώτατη Παιδεία, μία παλιά γνώριμη φιγούρα δρασκέλιζε τά
σκαλιά τῆς εἰσόδου τοῦ ῾Υπουργείου
Ἐξωτερικῶν στήν ἀπέναντι πλευρά
ταία ἀπόφαση τῆς Συνόδου Κορυφῆς.
τοῦ δρόμου. Στήν ὁδό Βασιλίσσης Σοφίας. Ὁ νῦν ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρἜγινε χειροπιαστό. Ὡστόσο, ὅπως λένε καί οἱ Κατσιμιχαίοι στήν περίφημη
νησης τῶν Σκοπίων καί τέως ὑπουργός Εξωτερικῶν, κύριος Ντιμιτρόφ. Ὁ ὑψηλόβαθ- «Συνέλευση τῶν Ποντικῶν» τους, «Ὅλες οἱ λύσεις
μος ξένος ἀξιωματοῦχος ἐθεάθη νά περνᾶ τό κατ εἶναι φίνες καί ὡραῖες, τότε καί μόνον ὅταν εἶναι
τώφλι τοῦ γραφείου τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἐφικτές, ἀλλά ἄν δέν ἔχεις κότσια νά τίς ἐφαρμόΝίκου Δένδια. Τό τί ἀκριβῶς ἐλέχθη μεταξύ τους - σεις, ἄστες καλύτερα, καθόλου μήν τίς λές!». Στό
δέν ἔγινε γνωστό, ὡστόσο ἡ κατάσταση στην γει- σημεῖο αὐτό βρισκόμαστε ἀκριβῶς. Στό «ἄστο καλύτονική χώρα, μετά τήν ἀπόφαση τῆς τελευταίας Συ- τερα, καθόλου μήν τίς λές». Ἀκόμη καί στίς ἀποικίνόδου Κορυφῆς, τό περίφημο γαλλικό πακέτο, είναι τες καί τά προτεκτορᾶτα τῆς Δύσεως ὑπάρχει ὀλίγη
ἔκρυθμη. Τό Σύνταγμα τῆς γειτονικῆς χώρας ἀνα- ἀξιοπρέπεια. Δέν καταπίνονται ὅλα «ἀμάσητα» ! Ὁ
θεωρήθηκε ἤδη μία φορά, προκειμένου νά ἐνσω- Ντιμιτρόφ φέρεται νά ἐνημέρωσε τήν ἑλληνική Κυματώσει τίς βασικές πρόνοιες της Συνθήκης τῶνβέρνηση, ὅτι ἡ ἀναθεώρηση καί ἡ ἀναγνώριση βουλΠρεσπῶν (ἦταν ἀπαίτηση τοῦ Προέδρου τῆς Δημο- γαρικῆς μειονότητας δέν περνᾶ αὐτή τήν φορά ἀπό
κρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου), καί τώρα, μετά τήν (ἁγιογραφημένη μέ Ὀρθοδόξους Πατέρες στο
τήν ἄρση τοῦ βέτο τῆς Βουλγαρίας γιά τήν ἔναρ- περιστύλιό της, ὅπως εἶχα τήν εὐκαιρία να διαπιστώ
σω ἰδίοις ὄμμασι τό 2018) Βουλή τῶν Σκοπίων. Ἀδύξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων τῆς γείτονατον. Θά προκαλέσει νέα ἀστάθεια σέ ἕνα κράτος,
νος μέ τήν ΕΕ, πρέπει νά ἀναθεωρηθεῖ καί δεύτερη.
Προκειμένου νά ἀναγνωριστεῖ ἡ ὕπαρξη βουλγα- πού ὑπέγραψε τίς Πρέσπες μέ δόλωμα ἐκτός ἀπό τό
ΝΑΤΟ καί τήν ἔνταξη στήν Εὐρώπη. Μόνο πού τώρα
ρικῆς ἐθνικῆς μειονότητας στό ἔδαφος τῶν Σκοπίων. Η Βουλγαρία ἐπέδειξε τήν στρατηγική ὑπομονή
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ νά προκαλέσουν ἀνθρώπινα θύματα ἦταν οἱ δρᾶστες τῆς χθεσινῆς ἐμπρηστικῆς ἐπιθέσεως στά γραφεῖα τοῦ ὁμίλου Real Group στό Μαρούσι. Ἀπό τήν ἔκρηξη καταστράφηκε ὁ ὄροφος ὅπου
στεγάζεται ὁ ραδιοφωνικός σταθμός, ἐνῷ σημαντικές
ὑλικές ζημίες ὑπέστησαν καί ἄλλοι ὄροφοι. Ἡ ἠχολήπτρια, πού τήν ὥρα τῆς ἐπιθέσεως (03:30) εἶχε βάρδια,
κάλεσε ἀμέσως τήν Πυροσβεστική, ἡ ὁποία ἔσπευσε
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Δέν ἀποκλείεται κάποια
στιγμή να διαβάσουμε καί
καμμιά «προκήρυξη» πού
νά λέει διάφορα «παλαβά»,
μέ τά ὁποῖα οἱ «διαταραγμένοι», πού (νομίζουν ότι)
τρομοκρατοῦν δημοσιογράφους ἤ τά ΜΜΕ, στά ὁποῖα
ἐργάζονται, αἰσθάνονται
ὅτι ὑπάρχουν!
Ἔπεσε στό καθῆκον του
ὁ ἀδάμας τοῦ ΕΦΚΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ τρομοκρατία, τά «γκαζάκια» καί οἱ εὐθῦνες μας
πυροβολῶντας πισώπλατα
κάποιον ἀνυποψίαστο στόχο- μάθαιναν ὅτι οἱ διευθυντές κάποιων ἔφημερίδων
παρακαλοῦσαν κνά ἔρθει σέ
αὐτούς ή προκήρυξη»
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ὄγκος ἐργασίας, οἱ χιλιάδες ἐκκρεμότητες γιά συντάξεις ἀνάγκαζαν τόν διευθυντή τοῦ
ΕΦΚΑ Πατησίων Κώστα Κούρκουλο νά ἐργάζεται
ἐκτός ὀκταώρου, γεγονός πού δέν εἴθισται στόν δημόσιο τομέα. Ὅμως, αὐτός ὁ ἀξιέπαινος ὑπάλληλος
πλήρωσε, μέ τήν ἴδια του τήν ζωή, τήν ἀφοσίωση στο
ἔργο, πού θεωροῦσε ὅτι ὄφειλε νά παραδώσει τό συ
ντομότερο δυνατόν. Τήν περασμένη Κυριακή, τήν
Συνέχεια στην σελ. 3
Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη
ἀπόλαυση γιά ἕναν ἀλητάμπουρα πού βάζει γκαζάκια,
ἀπό τοῦ νά βλέπει τά ΜΜΕ
νά ἀσχολοῦνται μέ «τό κατόρθωμά» του...
KMEPIE
Καί οἱ ἀλητάμπουρες δοΣκεφτεῖτε τήν ἡδονή τῶν
ἀρχιδολοφόνων τῆς ἐγκλη-λοφόνοι, πού εἶχαν σχεδόν
αποκλειστικό «ἐκδότη» τῶν
ματικῆς ὀργάνωσης, όταν
Συνέχεια στην σελ. 4
—ἀφ᾽ οὗ εἶχαν δολοφονήσει
Στις 17/07
EKAOEIE THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
με το αποτέλεσμα ολιστορίες συνωμοσίας Λογοθερα
AND MY
ESTIA
ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ομάγουν, τιμές από αυτούς ποὺ ἔθυσιάσθησαν
prannovra, ric deporodice rij, Korpo,
ĐẠI HUYNUTI lovphe Nisplole
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
THE FAANIKHS AYNAME KYRPOY
(ELAY.K.) 14-16/8/1974
ELAINH
ERMOLI
BRODE
yra va emdifere
ΕΣΤΙΑ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΤΙΜΗΣΑΝ
ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ
(Κύπρος 1974)
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἐκτός φυλακῆς
ὁ Δημήτρης Λιγνάδης
(σελ. 3)
Μία (κάποια) τάξη
στό χάος
τοῦ Ἀ. Π. Δημόπουλου
ΕΧΩ ἀναφερθεῖ ἐπανειλημμένα στήν
δυναμική, πού θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ πτώση τόν πρωθυπουργό τῆς
Βρεταννίας Boris Johnson. Θά ἐπαναλάβω, λοιπόν, τώρα πού αὐτή ἡ πτώση εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ βασικός λόγος
πού ὁδήγησε στήν ἀποκαθήλωση τοῦ
κ. Johnson, εἶναι ὅτι ὁ Βρεταννός πρωθυπουργός κατέληξε νά μείνει, πολιτικά καί ἰδεολογικά, μόνος. Βλέπετε, ἡ
ταύτιση τοῦ κ. Johnson στήν συνείδηση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης μέ τό
Brexit εἶχε ἐπιτρέψει τήν παραπλανητική ἐντύπωση, ὅτι ἦταν ὁ ἐκφραστής
τῆς δεξιᾶς καί εὐρωσκεπτικιστικῆς
Συνέχεια στην σελ. 3