Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
το Δευτέρα
27 Ἰουνίου 2022
Τῶν Ἁγίων Πάντων. Σαμψών ὁσ. τοῦ ξενοδόχου.
Σελήνη 28 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 6.05΄ - Δύσις 8.52
Τῆς Μαρίας Κορνάρου
ΗΝΕΑ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίοὐ τῶν ΗΠΑ, ἡ Dobbs v. Jackson Women’s
Health Organization, δὲν ἀπαγόρευσε τὶς
ἐκτρώσεις. Δὲν πῆρε, ἡ ἴδια, καμμία ἀπόφαση ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐκτρώσεις. Τὸ ἀντίθετο εἶχε συμβεῖ μὲ τὴν προϊσχύσασα Roe v.
Wade: ἐπρόκειτο γιὰ μία ἀπόφαση, ποὺ ὅριζε ρητῶς, ὡς πρὸς τὶς ἐκτρώσεις, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπιτρέπονται σὲ ὅλες τὶς Πολιτεῖες.
Τὸ μόνο ποὺ ἔκανε ἡ Dobbs v. Jackson
WHO εἶναι νὰ ἀνατρέψει τὸ πόρισμα τῆς
Roe v. Wade, δηλαδὴ νὰ πεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε ποὺ νὰ ὑποχρεώνει ὅλες τὶς Πολιτεῖες νὰ νομιμοποιήσουν τὴν ἔκτρωση.
Τὸ ἂν θὰ τὸ κάνουν, ἐναπόκειται στὶς ἴδιες.
Πρόκειται γιὰ μία ἀπόφαση, ποὺ θὰ ἔπρεπε μᾶλλον νὰ ἀρέσει ἰδιαίτερα στοὺς “prochoice”, τοὺς ὑποστηρικτὲς δηλαδὴ τῆς ἐπιλογῆς γιὰ τὴν ἔκτρωση – τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο νομιμοποιεῖ τὴν ἐπιλογὴ ὡς πρὸς
τὴν ἀκολουθούμενη πολιτικὴ γιὰ τὶς ἐκτρώσεις. Ὅμως, ὅπως συνήθως συμβαίνει στὸν
Ἡ παγίδα ἀπό τό
πάγωμα τῆς ρήτρας
ἀναπροσαρμογῆς
ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ λειτουργίας στην
ἀγορά ρεύματος, μέ τήν ἐπιβολή πλαφόν
στούς παραγωγούς, ὥστε τά ὑπερέσοδά
τους νά ἀφαιροῦνται στήν πηγή καί νά μεταφέρονται ὡς ἐπιδότηση στούς καταναλωτές, ἐφαρμόζει ἡ Κυβέρνησις ἀπό τήν
1η Ἰουλίου. Τό πλαφόν θά προσδιορίζεται μέ βάση τό κόστος παραγωγῆς γιά κάθε τεχνολογία (ἐργοστάσια φυσικοῦ ἀερίου, λιγνιτικά, ΑΠΕ, ὑδροηλεκτρικά)
καί ἕνα εὔλογο περιθώριο κέρδους.
Συνέχεια στην σελ. 2
Ὁ ἀντίλογος γιά τίς ἀμβλώσεις
Ἡ ἀνατομία τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ
Τό δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς γιά τίς γυναῖκες πού ἀμφιταλαντεύονται, τό δημογραφικό καί οἱ γεννήσεις
«Ἔφυγε ὁ ἠθοποιός,
ραδιοφωνικός παραγωγός
καί συγγραφεύς
Κωνσταντῖνος Τζούμας
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
πολιτικὸ διάλογο, τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ καὶ οἱ λέξεις χάνουν τὴν σημασία
τους, ἀνάλογα μὲ τὶς προτιμήσεις τῆς κάθε πλευρᾶς.
Ἐπιστρέφοντας στὴ ρυθμιστικὴ ἁρμοδιότητα τῶν Πολιτειῶν, τὸ θέμα τῆς ἔκτρωσης ἐπιστρέφει καὶ στὸν πολιτικὸ διάλογο.
Τόσο στὶς ΗΠΑ, ὅπου ἀναμένεται νὰ υἱοθετηθεῖ διαφορετικὴ ρύθμιση στὶς Πολιτεῖες ἀνάλογα μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν κατοίκων
τους, ὅσο καὶ στὴν ὑπόλοιπη Δύση, λόγῳ
τοῦ συμβολισμοῦ τῆς Ἀμερικῆς γιὰ τὴν δυτικὴ ταυτότητα. Ἀναγκαζόμενοι οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ἐκτρώσεως νὰ ὑπερασπιστοῦν πλέον τὰ «αὐτονόητα» –ὡσὰν ἡ εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν ἰδεολογία τους Roe v. Wade νὰ
ἦταν χαραγμένη πάνω στὶς πλάκες τοῦ Μωυσέως καὶ ὄχι σὲ ἕνα ἁπλὸ κομμάτι χαρτίκαθίσταται φανερὸ ὅτι ἔχει κάπως «σκουριάσει» ἡ ἐπιχειρηματολογία τους. Ἀντὶ
γιὰ τὶς ψύχραιμες ἀναλύσεις περὶ δημοσιονομικῶν βαρῶν ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὸ
ἀνεπιθύμητο παιδὶ ἢ τοὺς συναισθηματι« Σάλος ἔχει προκληθεῖ ἐξ αἰτίας τῆς θανατώσεως
ἑνός χιμπατζῆ τοῦ Ἀττικοῦ Ζωολογικοῦ Πάρκου.
Χθές, μάλιστα, ἐπραγματοποιήθη καί συγκέντρωσις διαμαρτυρίας ἔξω ἀπό πάρκο. «Ἐδῶ μιλᾶμε
γιά ἕνα ζῶο πού ἔφυγε κυνηγημένο ἀπό τά ἄλλα
ζῶα, σέ κατάσταση πανικοῦ, πού κατάφερε μάλιστα καί βγῆκε ἔξω ἀπό τά ὅρια τοῦ πάρκου...
Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις τοῦ προσωπικοῦ ἦταν νά
προσπαθήσουν νά τό φέρουν πίσω στόν χῶρο.
Ἐπί 15 λεπτά προσπαθοῦσαν, πρίν καταλήξουμε
στήν θλιβερή και τραγική γιά ἐμᾶς ἀπόφαση τῆς
θανάτωσης» ἀναφέρει σχετική ἀνακοίνωσις. Πάντως, τό ζήτημα προεκάλεσε κυβερνητική ἀντίδραση. Ὁ ὑφυπουργός Περιβάλλοντος & Ἐνέργειας, Γιῶργος Ἀμυρᾶς, προχώρησε σε τριπλῆ παρέμβαση, ὥστε νά διαλευκανθεῖ πλήρως τό περιστατικό, ἀλλά καί νά διαπιστωθοῦν οἱ συνθῆκες
λειτουργίας τοῦ πάρκου.
• Τρία ἑκατομμύρια ευρώ σε... σακοῦλες ἔλαβε
ὁ πρίγκηπας Κάρολος τῆς Βρεταννίας, ἀπό τόν
πρώην Πρωθυπουργό τοῦ Κατάρ. Σύμφωνα μέ δημοσίευμα τῆς Sunday Times, ἐπρόκειτο γιά νόμιμες φιλανθρωπικές δωρεές, πού κατεβλήθησαν «μέ
σωστό τρόπο». Ἡ καταβολή τῶν χρημάτων ἔγινε
σέ βαλίτσες και σακοῦλες, μέ δωρητή τόν Χαμάντ
μπίν Τζασίμ μπίν Τζαμπέρ ἀλ Θάνι, κατά τό διάστημα 2011 ἕως 2015. Τά ποσά, σύμφωνα μέ τήν
σχετική ανακοίνωση, «διοχετεύθηκαν ἄμεσα σέ μία
ἀπό τίς φιλανθρωπικές ὀργανώσεις τοῦ πρίγκηπα, ἡ ὁποία πραγματοποίησε τήν δέουσα διαχείριση καί μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἀκολουθήθηκαν ὅλες
οἱ ἀπαραίτητες διαδικασίες».
ΑΤΤΙΚΗ. Γενικά αἴθριος καιρός μέ βορείους μετρίους ἀνέμους. Θερμοκρασία ἕως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τοπικοί ὄμβροι καί καταιγίδες. Ἄνεμοι μεταβλητοί. Θερμ. ἕως 32β.
- Τό Ανώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ
σμοὺς γιὰ τὴν ἐγκαταλελειμμένη μητέρα,
ποὺ εἶναι μόλις δεκατεσσάρων ἐτῶν ἢ δὲν
ἔχει τὰ μέσα νὰ μεγαλώσει τὸ κυοφορούμενο, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν “pro-choice” ἀκούde
Αὐτοί πού ἔκαναν το Σαββατοκύριακο ἀναρτήσεις στά ἀγγλικά γιά τίς ἀμβλώσεις καί σχολίαζαν ὡς
«real trouble» τήν ἀπόφαση, δέν ἔκαναν ποτέ στό παρελθόν ἀναρτήσεις στά ἑλληνικά γιά τίς συντάξεις.
Εἰδικῶς ὅταν αὐτές περιεκόπησαν μέ τή βούλα τοῦ
Συμβουλίου Επικρατείας, τό ὁποῖο κήρυξε συνταγματικές τίς περικοπές των μνημονίων. Δέν ἔκαναν
ποτέ ἀναρτήσεις, ὅταν τό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀδιαφόρησε γιά τήν ἀντισυνταγματική περικοπή των
Πρόκλησις Τούρκου πολιτικοῦ
μπροστά στήν Βουλή
Ἡ ἀμερικανοποίηση
τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 24ωρα πρίν τήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν
Μαδρίτη, ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ μέ διάφορους τρόπους
νά ἐντείνει τήν ἀντιπαράθεση μέ τήν Ἑλλάδα, σέ διάφορα πεδία. Εἴτε μέ ἀπειλές ὅτι θά θέσει ζήτημα ἀποστρατικοποιήσεως τῶν νησιῶν, εἴτε μέ τήν σύλληψη
Ἑλλήνων δῆθεν «κατασκόπων» στα τουρκικά παράλια, εἴτε στέλνοντας βουλευτές στήν Ἀθήνα, γιά νά
ἀνοίξουν τήν τουρκική σημαία μπροστά στό ἑλληνικό
Συνέχεια στην σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΙ ΕΠΙΑΣΕ, ἄραγε, τόν πολιτικό μας κόσμο καί Ιούνιο πολυτεκνικῶν ἐπιδομάτων, πού πλήττει εὐθέως τόν
μῆνα ἀφιέρωσε ὅλο του τό Σαββατοκύριακο, ὥστε θεσμό τῆς οἰκογένειας. Η εὔκολη ἀπάντηση γιά τήν
νά κάνει ὀργίλες ἀναρτήσεις στο Twitter κατά τῆς προθυμία τοῦ πολιτικοῦ μας προσωπικοῦ νά ἀναμειἀπόφασης τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου τῶν Ηνωμέ- χθεῖ στά ἐσωτερικά τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν καί νά
νων Πολιτειῶν γιά τίς ἀμβλώσεις; Ποτέ στο παρελ- σχολιάσει μία ἀπόφαση τῆς ἀμερικανικής δικαιοσύθόν Ἕλληνες πρωθυπουργοί, Ἕλληνες ὑπουργοί, νης εἶναι ὅτι στόν φιλελεύθερο νέο κόσμο τά σύἝλληνες βουλευτές, Ἕλληνες ἀρχηγοί τῆς ἀντιπο-νορα ἔχουν καταργηθεῖ καί ὅτι αὐτά τά θέματα δια
λίτευσης δέν ἔκαναν κάτι ἀνάλογο. Η σπουδή τους πατρέχουν ὁριζοντίως ὁλόκληρο τόν πλανήτη. Ἄρα,
να σχολιάσουν μέ πάθος ἕνα ἐσωτερικό θέμα των
Ηνωμένων Πολιτειῶν, μέ ἀναμφισβήτητες πλανητικές ιδεολογικές προεκτάσεις, ξεπέρασε κάθε ὅριο
καί προκάλεσε κατάπληξη. Ιδιαίτερα ἄν ἀναλογιστεῖ
κανείς ὅτι ποτέ κανείς ἀξιωματοῦχος δέν ἀντέδρασε ἔτσι στο παρελθόν γιά ἀμφιλεγόμενες ἀποφάσεις τοῦ Ἀνώτατου Ἀκυρωτικού Δικαστηρίου τῆς
Ἑλλάδος τήν περίοδο των μνημονίων, μέ τίς ὁποῖες
ἐπλήγη ἡ ζωή ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων.
δικαιολογημένα ὅλοι παθιάζονται γιά τό τί ἀπόφαση θά λάβει καί ἡ πλέον ἀπομακρυσμένη πολιτεία
τῆς Ἀμερικῆς γιά ἕνα θέμα ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν
καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἄν καί ἡ ἑλληνική νομοθεσία ἔχει ἐπιλύσει τό ζήτημα αυτό κατά τρόπο
μᾶλλον ὁριστικό ἀπό τό 1983, θά ἔλεγε κανείς ὅτι
καί σέ αὐτή τήν περίπτωση οἱ θέσεις πού διατύπωσαν οἱ κορυφαῖοι τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος πάσχουν. Ὅταν μία χώρα ἀντιμετωπίζει ὀξύτατο δημογραφικό πρόβλημα καί κάθε χρόνο μέ τίς ἀμβλώσεις
χάνεται πληθυσμός ἴσος μέ τούς κατοίκους τῆς Λάρισας (120.000), ἡ θέση τοῦ πολιτικοῦ μας προσωπικοῦ ἔπρεπε νά εἶναι ἐπί τῆς ἀρχῆς ὑπέρ τῶν γεννήσεων. Τῶν γεννήσεων ἀπό ἐπιλογή βεβαίως, ὄχι
τῶν ἀναγκαστικῶν γεννήσεων.
γονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἰαχές: «Έκτρωση, ἔκτρωση, ἔκτρωση!». Ἔκτρωση ἄμεσα, ἔκτρωση δωρεάν, ἔκτρωση χωρὶς προϋποθέσεις, χωρὶς ἐνοχές, χωρὶς δεύτερη
σκέψη, ἔκτρωση 1+1 δῶρο... Τὸ ζήτημα
ποὺ τοὺς ἀπασχολεῖ, δηλαδή, ἔχει νὰ κάνει περισσότερο μὲ τὴν ἴδια τὴν ἔκτρωση,
παρὰ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῶν γυναικῶν ὡς πρὸς
αὐτήν. Ἀντὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὸ «δικαίωμα τῶν γυναικῶν νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸν
ἑαυτό τους», ὑπερασπίζονται τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν ἔκτρωση – ὅτι αὐτὴ πρέπει νὰ
γίνεται ἀπολύτως σεβαστή, χωρὶς ὑπόνοιες ἢ προβληματισμοὺς οὔτε ἀπὸ τὴν ἴδια
τὴν μητέρα, πόσῳ μᾶλλον ἀπὸ ὁποιονδήποτε συμπολίτη της, ἀκόμη καὶ ἂν ἐκεῖνος
μένει σὲ ἄλλη Πολιτεία! Ἀντὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία γιὰ ἐπιλογή, ἐπικεντρώνονται στὴν
προώθηση τῆς προτιμητέας, ρητῶς ἢ ἐμμέσως, ἐπιλογῆς.
Ἄπαξ καὶ ὁ «προοδευτικὸς» κόσμος
κατέληξε ὅτι ἡ ἐπιλογὴ γιὰ τὴν ἔκτρωση
εἶναι τοὐλάχιστον ἡ προφανής, ἂν ὄχι ἡ καΕἶναι τό σύνδρομο ἀπό
τό ὁποῖο πάσχει ή μεγαλύτερη μερίδα τῶν πολιτικῶν καί διπλωματῶν τῆς
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ἀληθινά φιλελεύθερο εἶναι νά λές «Προσωπικά
εἶμαι ὑπέρ τῶν γεννήσεων, ἀλλά ὑπερασπίζομαι τό
Συνέχεια στην σελ. 3
Οἱ ἀποκαλύψεις τῆς «ΕτΚ»
γιά τήν Λωζάννη
ΑΙΣΘΗΣΗ ἔχει προκαλέσει ἡ χθεσινή ἀποκάλυψις τῆς «Ἑστίας» γιά τά πρακτικά τῶν διαπραγματεύσεων τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί τήν στάση
τοῦ τότε ἐκπροσώπου τῆς Τουρκίας γιά τά νησιά στο
Αἰγαῖο. Εἰδικώτερα, στις 25 Νοεμβρίου 1922, ὁ λόρδος Curzon, ἐπί κεφαλῆς τῆς Συνδιασκέψεως, κάλεσε
τόν Ἰσμέτ Πασᾶ νά καταθέσει τις προτάσεις τῆς Τουρκίας. Τότε ἄρχισε νά ἀναφέρεται σέ ὑποτιθέμενους
Συνέχεια στην σελ. 4
-001 2000070 τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὁ ἐκ παραδόσεως βρεταννικός φιλοτουρκισμός
Ἀραβία, ἔκαναν ζημιά στά
πραγματικά αγγλικά συμφέροντα.
Όσο κι ἄν προσπάθησε τόσα χρόνια να κρυφτεῖ
πίσω ἀπό τήν βαθειά γνώση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων, όσο κι
ἄν μπορεῖ ἄνετα νά μιλήσει, να διαβάσει καί νά γράψει στά ἀρχαῖα ἑλληνικά, ὁ
Μπόρις Τζόνσον παραμένει αὐτό πού εἶναι στό βάθος ὅλοι οἱ Ἐγγλέζοι πολι- γηραιᾶς Ἀλβιόνος. Οὐδείς
τικοί (πλήν ἐλαχίστων ἐξαι- ἐξ αὐτῶν νοιάζεται γιά τόν
ρέσεων), ἤτοι τουρκόδουλος! Λόρδο Βύρωνα, οὐδείς ἐξ
Προσέξτε τήν διαφορά. Ὄχι αὐτῶν ἀναπολεῖ τίς νῖκες
«φιλότουρκος», ἀλλά «τουρ- τοῦ Λώρενς τῆς Ἀραβίας εἰς
κόδουλος».
βάρος τῶν Τούρκων. Ἀντιθέτως, ἡ σχολή αὐτή θεωρεῖ
ὅτι τόσο ὁ φιλέλλην ποιητής
όσο καί ὁ πυρπολητής τῆς
ὀθωμανικῆς κυριαρχίας στήν
Πολλές φορές ἔχω δεῖ μέ
συμπάθεια πρεσβευτές τοῦ
Ηνωμένου Βασιλείου στήν
Ἀθήνα, πού ὁμιλοῦν ἑλληνικά, πού εἶναι γνώστες τῆς
Ἱστορίας μας, πού ἀγαποῦν
Συνέχεια στην σελ. 4
ADHNAI
MANCY N KATZHAAKH
ΦΩΣ ΣΤΟ
"ΣΚΟΤΕΙΝΟ
ΔΩΜΑΤΙΟ
Ἀριθμ. φύλ. 42290
Ἔτος 145ον
Τιμή 1,5 €
λύτερη, ἐπιλογή, εἶναι λογικὸ νὰ μαίνεται,
ποὺ πλέον ἀπονέμεται τὸ δικαίωμα στοὺς
ἄλλους, ἀπὸ τοὺς πολῖτες μέχρι τοὺς πολιτειακοὺς νομοθέτες, νὰ διαφωνήσουν μαζί
του. Ἐὰν ἐξηρτᾶτο ἀπὸ αὐτούς, ἀκόμη καὶ
οἱ δικαστὲς ὀφείλουν νὰ δεσμεύονται ἀπὸ
τὸ προβάδισμα τῆς ἐκτρώσεως: κατὰ τὸν διορισμὸ τῆς συντηρητικῆς δικαστοῦ Αἴημι
Κόννυ Μπάρεττ, ἐκείνη ἀναγκάστηκε νὰ
δηλώσει ὅτι δὲν θὰ ἀφήσει τις «προσωπικές
της ἀπόψεις» γιὰ τὴν ἔκτρωση νὰ ἐπηρεάσουν τὸ δικαιοδοτικό της ἔργο- διερωτᾶται
κανεὶς ἂν ἀνάλογα «πειστήρια» ἀμεροληψίας εἶχαν γίνει ἀπαιτητὰ καὶ ἀπὸ ἰδεολογικὰ στρατευμένους δικαστὲς τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, ὅπως ἡ Σόνια Σοτομαγιόρ
ἢ ἡ Ροὺθ Μπαίηντεν Γκίνσμπουργκ. Ἐὰν,
λοιπὸν, πρέπει καὶ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο
νὰ δεσμεύεται ἀπὸ τὶς προοδευτικὲς ἀντιλήψεις –ἢ ἀλλιῶς νὰ «ἐκτρωθεῖ» ἢ «καεῖ» καὶ
αὐτό, ὅπως ἀπαιτοῦσαν οἱ διαδηλωτὲς στὴν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἔξω ἀπὸ τὸ
Συνέχεια στην σελ. 3
ESTIA
Στίς 03/07
KRAQETE THE RYPIAKH)
ΕΣΤΙΑ
«ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ»
KRAGDIY ri
THE KYRIAKHI
ΕΣΤΙΑ
κάνουν τις καλές εργασίας με τη
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
από τα πιο αποσκευασμένα και κατά την
γεγοννησης της παραμένης
inoy 1967-1974
10 KYIEPIAKO,
TO AIFAIO
& TO DETPLAATO
Te napansio of Ame & I
11 mm, ob NATO
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μεγάλη συναυλία
γιά τήν ἐπιστροφή
τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος
Ἀποτρεπτικόν
δόγμα
τοῦ Κώστα Κόλμερ
(σελ. 7)
Η ΕΜΜΟΝΗ τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς
τουρκικῆς κυβερνήσεως, Φουάτ
Οκτάϊ, στόν ἀφοπλισμό τῆς ἑλληνικῆς
νήσου Ψερίμου φανερώνει ὄχι μόνον
τήν ἀφλογιστία τῶν εὐρωπαϊκῶν συστάσεων νά σεβασθεῖ ἡ Τουρκία τήν
ἐδαφική κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος ἀλλά
καί τήν ἀνησυχία τῶν Τούρκων γιά
τήν γειτνίαση τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ μέ τίς βάσεις τῆς γείτονος, ἀπ᾿
ὅπου δυνατόν να ξεκινήσει ἡ τουρκική ἀπόβαση στά νησιά τοῦ Αἰγαίου.
Ἡ Ψέριμος, εἰς ἀπόστασιν μόλις 8 χιλιομέτρων ἀπέναντι ἀπό τήν ἀρχαία
Άλικαρνασσό (νῦν Μποντρούμ), ἐν
Συνέχεια στην σελ. 2