Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
Πέμπτη
23 Ἰουνίου 2022
Ἀγριππίνης μάρτ. Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου
Σελήνη 24 ἡμερῶν ΙἈνατολή ἡλίου 6.03΄ - Δύσις ἡλίου 8.51΄
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ΡΑΓΔΑΙΕΣ ἐξελίξεις στό ἐσωτερικό τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖες θά ἀπαιτήσουν μείζονες ἀλλαγές καί ἀνατροπές
στήν ζωή ἑκατομμυρίων Εὐρωπαίων πολιτῶν, φέρνει ἡ ἀπόφαση τῆς Ρωσσικῆς
Ὁμοσπονδίας νά κλείσει μᾶλλον ὁριστικά
τούς ἀγωγούς μέ τούς ὁποίους προμήθευε
μέ φυσικό ἀέριο τίς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως. Ἐξελίξεις οἱ ὁποῖες σέ πρώτη
φάση θά ὁδηγήσουν μέχρι τίς ἀρχές Noεμβρίου, τό ἀργότερο, σέ ἀπόφαση τῆς Συνόδου Κορυφῆς νά κηρύξει τήν Ἕνωση σέ
κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης μέ ὅ,τι μποΔιαλύεται
ἡ Βουλή
στις 23 Αυγούστου
ΚΟΙΝΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Πρός κήρυξη καταστάσεως
ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη
Η ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ συνέντευξις τοῦ
Πρωθυπουργοῦ εἰς ὅ,τι σχετίζεται μέ τό
ἐνδεχόμενο προώρων ἐκλογῶν καί τούς
λόγους πού θά τόν ὁδηγήσουν εἰς τό νά
λάβει αὐτή τήν ἀπόφαση, ἔχει σημάνει συναγερμό ὄχι μόνο στά κυβερνητικά στελέχη ἀλλά καί στά κόμματα τῆς
ἀντιπολιτεύσεως. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Εστίας», οἱ ἀποφάσεις
τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι εἰλημμένες, καί τό μόνο πού μένει εἶναι πότε
θά ἀνακοινώσει τήν πρόωρη προσφυγή
στίς κάλπες. Ἡ Βουλή θά διακόψει τίς
ἐργασίες της στις 30 Ιουλίου καί βάσει
τοῦ προγράμματος θά ἀνοίξει μετά τίς
Συνέχεια στην σελ. 3
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου –Ἕως τό φθινόπωρο - Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ
τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος
Σακελλαροπούλου:
«Δέν δικαιοῦται νά ὁμιλεῖ
ἡ Τουρκία γιά τήν Χάγη»
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ρεῖ νά σημαίνει αὐτό (στήν καλύτερη περίπτωση) ἤ νά ὁδηγήσει κάθε κράτος χωριστά νά κηρύξει κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης σέ ἐθνικό ἐπίπεδο (στήν χειρότερη
περίπτωση –προκειμένου νά ὑπάρχει νομιμοποιητική βάση γιά τά ἀντιδημοφιλῆ μέτρα πού θά ληφθοῦν ἀμέσως μετά τίς πρόωρες ἐκλογές.)Ὁ εὐρωπαϊκός νότος ὁ ὁποῖος
λόγῳ κλίματος πλήττεται λιγώτερο ἀπό τόν
Βορρᾶ ὅσον ἀφορᾶ τίς ποσότητες ἐνέργειας πού χρειάζεται, πιέζει πρῶτον νά κηρυχθεῖ τώρα σέ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης
ἡ Ἕνωση καί ἔπειτα νά ὁριστεῖ κοινή τιμή
ἀγορᾶς φυσικοῦ ἀερίου ἀπό ὅλα τά κράτη
Ἄν καί τά 300 δισ. εὐρώ δέν ἐπαρκοῦν
σε σχέση μέ τίς συνολικές ἀνάγκες τῆς
Ἕνωσης σέ δάνεια γιά τήν ἐπιδότηση τῆς
μέλη, δεύτερον, τό ἐπί πλέον πού δέν θά Η Οἱ Πρωθυπουργοί Ἑλλάδος καί Ἰταλίας ἀγορᾶς φυσικοῦ ἀερίου (πλαφόν) σέ σύde
• Ὁλοκληρώνεται αὔριο ή τετραήμερη δημοπρασία ἀριστουργημάτων τοῦ ἀείμνηστου σχεδιαστοῦ μόδας Hubert de Givenchy πού διοργανώνει ὁ οἶκος Christie's. Ἡ ἐπιτυχία τῆς δημοπρασίας φάνηκε ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα. Ὅλα τά ἔργα τέχνης τοῦ διάσημου μόδιστρου πουλήθηκαν ἔναντι
82.992.850 ευρώ! Πρόκειται γιά τό δεύτερο ύψηλότερο ρεκόρ για ιδιωτική συλλογή πού πωλεῖται
ἀπό τόν οἶκο Christie's στη Γαλλία. Μεταξύ τῶν
θησαυρῶν πού ἄφησε πίσω του ὁ Givenchy περιλαμβάνονται γλυπτό τοῦ Ἰταλοῦ καλλιτέχνου
Ἀλμπέρτο Τζακομέττι, τό ὁποῖο πουλήθηκε 27 ἑκατομμύρια ευρώ καί ἕνα σκίτσο μέ κιμωλία τοῦ Πικάσσο τοῦ 1947 πού ξεπέρασε τα 4 ἑκατομμύρια.
• Δέν ἀντέχουν ἄλλο οἱ ἐπιχειρηματίες στήν Μαγιόρκα. Οι χιλιάδες μεθυσμένοι Βρεταννοί στούς δρόμους πρέπει νά ἀπομακρυνθοῦν. Ἔτσι καταστήματα,
μπάρ καί ἑστιατόρια ἄρχισαν νά ἐπιβάλουν ἐνδυματολογικούς κώδικες γιά νά περιορισθεῖ τό φαινόμενο τῶν ἐπεισοδίων καί τῶν ὀχλήσεων στούς δρό
μους. Τήν ἀρχή ἔκαναν 11 παραθαλάσσια μπάρ καί
ἑστιατόρια, τά ὁποῖα ἐπιβάλλουν dress code στούς
πελάτες τους. Απαγορεύεται κάποιος νά μήν φοράει μπλούζα, ἐνῶ ἐπιβάλλεται νά μήν φοράει χαρακτηριστικά ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων. Δέν εἶναι δύσκολο γιά ἕναν μεθυσμένο Βρεταννό νά τά σπάσει
ὅλα γύρω του, μόνο καί μόνο γιὰ ἕνα ποδοσφαιρικό κασκώλ ἢ μιά φανέλλα ἀντίπαλης ὁμάδος. Φυσικά ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος καί μέ μαγιώ.
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ τοῦ ὑβριδικοῦ πολέμου πού διεξάγει
ἡ Τουρκία, ἀπό τῆς ἑπομένης τῆς Συνθήκης τῆς
Λωζάννης μέ τήν Ἑλλάδα τό 1923, οἱ Τοῦρκοι πού
δέν ἱκανοποιοῦνται ποτέ ἀπό τά κεκτημένα τους
κυκλοφόρησαν διαφόρους χάρτες μετά το 1972 μέ
τίς νέες διεκδικήσεις τους στό Αἰγαῖον Πέλαγος και
στήν ἀνατολική Μεσόγειο Θάλασσα, ἄνευ ὅμως τῶν
ὅσων κατέκτησαν στήν Κύπρο (38%) ὡς εἰσβολεῖς.
«ἐγγυήτρια δύναμις» τῆς ...ἀνεξαρτησίας της, τότε
1974. Στούς χάρτες αὐτούς ἀπήντησε διεξοδικῶς
μέ 16 χάρτες τό Ελληνικό ὑπουργείο Εξωτερικῶν,
γιά νά πληροφορηθοῦν ἡ ἐκτός Ἑλλάδος διεθνής
κοινή γνώμη ἀλλά κι οἱ ἐντός διάφοροι ...Νενέκοι,
ποῦ «τό πάει ἡ Τουρκία». Ὄχι μόνον στό Αἰγαῖον
ἀλλά καί στήν δυτική Θράκη, ὅπου προβάλλεται ὡς
«ἡγέτιδα χώρα» στήν περιοχή ἀπ' τό 1939 πού κατέλαβε τήν ἐπαρχία Χατάυ τῆς Συρίας, τήν ὁποία καί
προσάρτησε ἀκολούθως.
Χάρτες
Οἱ παρουσιασθέντες χάρτες δέν ἐξαντλοῦν τό
ζήτημα τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ τά τελευταία
πεντακόσια χρόνια, γιά νά δείξουν τήν ἱστορία
τοῦ τουρκικοῦ ἱμπεριαλισμοῦ καί ἐν συνεχείᾳ τῆς
συρρικνώσεως τοῦ τουρκικοῦ κράτους ὡς διαδόχου
τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, τῆς «κατάρας
τῆς Ἀσίας» (κατά τόν Τζώρτζ Χόρντον, Αμερικανό
πρόξενο ἐν Κων/λει τό 1922.) Χρειάζονται συνεπώς
οἱ χάρτες συμπλήρωση ὥστε νά καταλάβουν οἱ
Σόφια: Κατέρρευσε
ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard
ΑΤΤΙΚΗ. Καλοκαιρία καί μεταβλητοί ἄνεμοι. Θερμοκρασία ἕως 39β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις μεταβλητοί ἄνεμοι. Θερμοκρασία ἕως 34β.
ΚΑΤΕΨΗΦΙΣΘΗ ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό τό Κοινοβούλιο τῆς χώρας, κατόπιν σχετικῆς προτάσεως μομφῆς. Εἰδικώτερα, 123 βουλευτές ψήφισαν ὑπέρ τῆς προτάσεως ἐπί συνόλου
240 βουλευτῶν, ἐνῶ 116 βουλευτές στήριξαν τήν
Κυβέρνηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κίριλ Πέτκωφ.
Τρεῖς, κατ' ἀρχήν, εἶναι οἱ λόγοι τῆς πολιτικῆς ἀποσταθεροποιήσεως. Ὁ πρῶτος σχετίζεται μέ τίς ἐν
Συνέχεια στην σελ. 5
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά
κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν
ἀφήνει» θά ἔλεγε ὁ σοφός λαός. Ἔχετε δεῖ τήν ταινία «Ξύπνα Βασίλη» μέ τόν Κωνσταντίνου πού προσπαθοῦσε νά κρύψει τήν τρέλλα
του (νόμιζε ὅτι εἶναι κόκορας) μέχρι πού ἄρχισε νά
κακαρίζει; Ἔ, αὐτό ἔχει πάθει καί ὁ κακός γείτονας. Δέν
μπορεῖ νά χωνέψει ὅτι τό
χῶμα πού πατάει, ὅλη δηλαδή ή περιοχή πού κακῶς
ἀποκαλεῖται «Τουρκία», και
θώς πρόκειται για ένα συνονθύλευμα λαῶν, φυλῶν καί
πολιτισμῶν, δέν τοῦ ἀνήκει!
καλύπτεται ἀπό τό πλαφόν νά ἐξοφλεῖται
στούς προμηθευτές μέ δάνεια τά ὁποῖα θά
λαμβάνουν τά κράτη μέλη ἀπό κοινό ταμεῖο πού θά δημιουργηθεῖ ἀπό τά 225 δισ.
εὐρώ τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως καί ἄλλα 75
δισ. εὐρώ, ἀδιάθετα κονδύλια ἀπό τό ΕΣΠΑ.
Στήν οὐσία, τό αἴτημα πού ἔχει πέσει στο
τραπέζι αὐτή τήν στιγμή εἶναι ἡ ἐμβάθυνση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνοποιήσεως μέ ἀμοιβαιοποίηση χρέους.
Γιά νά εἶμαι ειλικρινής
κι ἐγώ, ἄν ἔσκαβα κάθε τό
τοῦ Κώστα Κόλμερ
Ἀμερικανοί καί Εὐρωπαῖοι Τουρκολάγνοι περί τινος
πρόκειται. Διότι οἱ Τοῦρκοι δέν εἶναι Εὐρωπαϊκός
λαός ἀλλά μία ἅρπαγα «ὀρδή» νομάδων τῆς
κεντρικῆς Ἀσίας, ἡ ὁποία ἀφοῦ κατέλαβε τήν Ινδία
τό 1000 μ.Χ. καί τήν λεηλάτησε ἐπί 200 κατοπινά
χρόνια, μετεκινήθη δυτικότερα γιά νέα βοσκοτόπια.
Οἱ Τοῦρκοι νομάδες μετέφεραν ὅλα τά
ὑπάρχοντα πάνω στά ἄλογά τους καί μέ τήν «ἀρίστη
γνώση τῶν τεχνικῶν τῆς ἔφιππης τοξοβολίας» (*)
ἐπέφεραν καίρια πλήγματα στην πολιτισμένη
Βυζαντινή αυτοκρατορία, ἀρχικά στην μάχη τοῦ
Μαντζικέρτ τό 1071 μ.Χ. (**) καί ἐν τέλει τό 1453, μέ
τήν κατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως.
Ὡς συγγενεῖς τῶν Εὐρωπαίων Οὕννων, οἱ
Τοῦρκοι ὄχι μόνο συμπλήρωσαν τήν κατάκτηση
τῆς Εὐρώπης καί τῆς βορείου Ἀφρικῆς ἀπό
βαρβαρικά φύλα μετά τήν πτώση τῆς «Ἁγίας
Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας» ἀλλ' ἀπέσπασαν μέ τήν
ἀνοχή τῶν βαρβάρων ἡγεμόνων τῆς δύσεως, πού
σήμερα μετεξελίχθη στήν τυφλή συμπάθεια τῆς
διαδόχου τῶν Εὐρωπαϊκῆς «ἐλίτ» (Τζόνσον, Σόλτζ,
Στόλντενμπεργκ, Κουλουμπής + κ.λπ.).
Ἐπειδή ὅμως οἱ Τοῦρκοι εἶχαν ἐθισθῇ στήν
ἁρπαγή καί κατάκτηση τῶν ἄλλων λαῶν δέν
μπόρεσαν ν' ἀναπτύξουν ἰδικόν τους πολιτισμό
Συνέχεια στην σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;
σο στό περιβόλι πού ἔχω
ἁρπάξει διά τῆς βίας κι όλο
ἀνακάλυπτα εὑρήματα πού
ἀνήκουν στον γείτονα, θά
εἶχα «σκυλιάσει»...
καί κατά παρέκκλιση κάθε
Ιστορικῆς ἀληθείας ἀποκαλεῖται «Τουρκία». Δηλαδή,
τί μᾶς λέει; Ὁ Διαγόρας ὁ Ρό
διος, ὁ Ἱπποκράτης ὁ Κῶος,
ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, ἦταν
νομάδες καί κυνηγοί ἀγρίων
κονίκλων τῆς ἐρήμου! Καί δέν
εἶναι μόνο πού λέει τα δικά
Συνέχεια στην σελ. 4
Ἱκέτης τῆς Μαρίν Λέ Πέν
ὁ Ἐμμανυέλ Μακρόν
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ τό πολιτικό ἀδιέξοδο στήν Γαλλία. Ἀδιέξοδο πού ἐπεχείρησε νά ὑπερβεῖ ὁ Γάλλος Πρόεδρος, ὅταν προσέτρεξε ὡς ἱκέτης στήν
Μαρίν Λέ Πέν, μέ ἀντικείμενο τόν σχηματισμό κυβερνήσεως ἐθνικῆς ἑνότητος. Μετά τήν ἄρνηση τῆς ἰδίας, ἀλλά καί ἄλλων κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως, νά συνεργασθοῦν μαζί του, ὁ Ἐμμανυέλ Μακρόν προσπάθησε να πείσει ὅτι ἡ κυβέρνησις
Συνέχεια στην σελ. 5
Καί θά διέπραττα τήν
ἀπρονοησία, νά ἰσχυρίζομαι ότι τα νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀνήκουν σ' αὐτό τό μόρφωμα, τό ὁποῖο ἐσφαλμένως
γκριση μέ τά 2 τρίς εὐρώ πού ἔχει ὑπολογίσει συνολικά ὁ Ἰταλός Πρωθυπουργός
Μάριο Ντράγκι, ἐν τούτοις ἄν ληφθεῖ ἡ
ἀπόφασις, θά εἶναι ἕνα πρῶτο βῆμα. Δεδομένου ὅμως ὅτι ὁ εὐάλωτος στήν ἐνεργειακή κρίση Βορρᾶς θά ἀπαιτεῖτο νά δανειστεῖ τήν μερίδα τοῦ λέοντος ἀπό τό νέο ταμεῖο, ἡ Γερμανία μέ διάφορα προσχήματα
αὐτή τήν στιγμή καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις
γιά νά κερδίσει χρόνο. Χρόνο ὥστε νά θωρακίσει τήν οἰκονομία της μέ ἀποθέματα
ἐνέργειας τέτοια, πού νά τῆς ἐπιτρέψουν
νά δανεισθεῖ τά λιγώτερα χρήματα ἀπό τίς
Συνέχεια στην σελ. 3
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ESTIA
Ἀριθμ. φύλ. 42287
Ἔτος 145ον
Τιμή 1,5 €
Στις 26/06
EKAOZIE THE KYPIAKNE
ΕΣΤΙΑ
έλαβε τη δημοτική σύμβασης, δημιο
ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Παρεμβάσεις
Η θρυλική αγωνίστρια
τῆς Ἰθνικής Αντιστάσεως
Λέξα Καραγιάννη!
Η «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ»
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΕΣΤΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ͂Σ
Οἱ δ προφητικὸς ὁμιλίες του πρώην
πρωθυπουργού για τα εθνικά θέματα.
TO TVOTT, rhv progna, ric
ἀναριότητας και της παγκόσμική προκλήσεις
Kapayun
H KAY JON
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἀπεδόθη στό κοινό
τό ἀποκατεστημένο ἀρχαῖο
θέατρο τῆς Δωδώνης
Ἐπίθεση
καί ἀποτροπή
τοῦ Α. Π. Δημόπουλου*
(σελ. 7)
Η ΑΠΟΨΗ, ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι καταδικασμένη νά χάσει ἕναν πόλεμο μέ
τήν Τουρκία, ἐάν συνεχίσει νά περιχαρακώνεται γύρω ἀπό μυθεύματα
«ἄμυνας» στό πεδίο, συνδέεται πρωτίστως μέ ὅσα ἔχει σχετικῶς πεῖ στό
πολυσυζητημένο βιβλίο του «Θεωρία
τοῦ Πολέμου» ὁ Παναγιώτης Κονδύλης, σκανδαλίζοντας στό ἔπακρο τήν
ἐγχώρια (καί δυστυχῶς παντοδύναμη) σχολή του κατευνασμοῦ. Ἀτυχῶς,
ὅμως, ὅπως γίνεται μέ ὅλα τά ἐνδιαφέροντα πράγματα πού τολμᾶ κανείς
νά ἐκστομίσει σέ αὐτήν τήν νοσηρά συντηρητική χώρα, αὐτό πού ἔχει
Συνέχεια στην σελ. 3