Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΎΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΎΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ADHNAN
του καθαρούμενος
Δευτέρα
- 20 Ἰουνίου 2022
Μεθοδίου ἱερομ., ἐπισκ. Πατάρων. Νικολάου Καβάσιλα
Σελήνη 21 ἡμερῶν ΓἈνατολή ἡλίου 6.03΄ - Δύσις ἡλίου 8.51΄
ΑΤΤΙΚΗ. Καλοκαιρία καί βόρειοι ἄνεμοι. Θερμοκρασία ἕως 32β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αἴθριος καιρός καί νεφώσεις. Θερμοκρασία ἕως 30β.
Ἀριθμ. φύλ. 42284
Ετος 145ον
Τιμή 1,5 €
Ἠχηρό μήνυμα γιά τίς πολιτικές ἐλίτ
ἡ ἀπώλεια τῆς αὐτοδυναμίας τοῦ Μακρόν
Ρεκόρ ἀποχῆς τῶν Γάλλων ἀπό τίς κάλπες - Τί ὑποστηρίζουν τά πρῶτα exit polls
Σχηματίζει κοινοβουλευτική ὁμάδα ἡ Μαρίν Λέ Πέν - Οἱ ἡγεσίες καταβάλλουν τό κόστος τοῦ πολέμου
ωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ὁ ΖάνΛύκ Μελανσόν (149 ἕδρες).
ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ἀπό τό ὅριο τῆς
αὐτοδυναμίας τῶν 289 ἑδρῶν, ὁ
Πρόεδρος Μακρόν μέ τίς 224 ἕδρες
τοῦ κόμματός του (συμφώνως μέ τά
exit polls) θά ὑποχρεωθεῖ σέ ἀλλαγή συνθέσεως τῆς κυβερνήσεώς
Πολιτικοί ἀναλυτές κάνουν ἤδη
λόγο γιά φάση ἀποσταθεροποιήσεως, καί ὁ Πρόεδρος Μακρόν, τό
λευτικές κάλπες –καί τά 25 ἑκατ.
ψηφοφόρων πού ἀπεῖχαν, ἦταν
ἐκεῖνα πού καθόρισαν, κατ' οὐσίαν,
τό ἀποτέλεσμα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι
ἡ ἀποχή ἦταν ἤδη μεγάλη ἀπό τόν α
γῦρο τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, στο
52,5%, στοιχεῖο πού συνιστᾶ ἀδιαμφισβήτητο, ἠχηρό πολιτικό μήνυμα
οὕτως ἤ ἄλλως.
Μακρόν να κερδίσει κοινοβουλευτική πλειονοψηφία, καί τήν ἴδια στιγμή, μόλις τό 32%, ἤθελε νά δεῖ τόν
ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀριστερᾶς, ΖάνΛύκ Μελανσόν στήν πρωθυπουργία.
Οἱ Γάλλοι πολιτικοί ἀναλυτές
του, καθώς καί σέ συγκατοίκηση μέ
τούς Ρεπουμπλικανούς. Καί αὐτό
ἀκόμη ὅμως εἶναι ἀμφίβολο γιατί
μπορεῖ νά μήν συμπληρώσουν τελικῶς τίς 78 ἕδρες πού τούς ἔδιδαν
τά exit polls. Μεγάλη κερδισμένη
τῆς ἐκλογικῆς βραδιᾶς, ἡ Μαρίν Λέ
Πέν, πού σχηματίζει Κοινοβουλευκόμμα τοῦ ὁποίου εἶχε 308 ἕδρες
στό προηγούμενο Κοινοβούλιο,
φαίνεται πώς πληρώνει βαρύ τίμημα γιά τόν ρωσσο-ουκρανικό πόλεμο, τό ἐνεργειακό ζήτημα καί τό
κῦμα ἀκριβείας.
εἶχαν ἐπισημάνει, σύν τοῖς ἄλλοις,
πρό τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν ἀκόμη ὅτι ὁ «ἄχρωμος» Ἐμμανυέλ Μακρόν εἶχε, αὐτήν τήν φορά, δύο ἐπί
πλέον ἀντιπάλους (ἐν συγκρίσει μέ
τήν πρώτη ἐκλογή του πρό πενταετίας.) Τά κυβερνητικά του πεπραγμένα
καί τά προβλήματα πού ἔφερε ὁ πόλεμος στήν Εὐρώπη.
Τό χαμηλό ἐνδιαφέρον τῶν Γάλλων εἶχε καταγραφεῖ καί στίς δημοσκοπήσεις τῆς προεκλογικῆς περιόδου. Στήν δημοσκόπηση, φέρ'
εἰπεῖν, τῆς ἐφημερίδος “Le Figaro”
κατεγράφετο ὅτι τό 70% τῶν ἐρωτηΣτούς κερδισμένους καί ἡ…..
ἀποχή, καθώς ἕνας στούς δύο Γάλτική Ομάδα, μέ 89 βουλευτές ἀπόλους ψηφοφόρους (ὀρθότερον, ἡ
τούς 8 πού εἶχε στήν προηγούμενη
ἐθνοσυνέλευση. Στήν θέση τῆς ἀξιπλειονοψηφία τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος) δέν προσῆλθε χθές στίς βουΗ Ὁ Ἐμμανυέλ Μακρόν προσῆλθε στην κάλπη
θέντων δέν ἐπιθυμοῦσε ὁ Πρόεδρος
Συνέχεια στην σελ. 5
Μαθήματα πατριδογνωσίας
Παρέμβασις
Μολυβιάτη Σαμαρᾶ κατά
ΝΑΤΟ - Τουρκίας
ΜΕΙΖΟΝΕΣ
παρεμβάσεις
στό θέμα τῶν
ἑλληνοτουρκικῶν κατεγράφησαν τό
24ωρο πού πέρασε, ἀπό τό
ἐσωτερικό τοῦ
κυβερνῶντος
κόμματος. Ἡ
– Ὁ Π. Μολυβιάτης
πρώτη χρονικῶς, ἀπό τόν Πέτρο Μολυβιάτη, πού ἑστιάζει στήν πολιτική δῆθεν
Συνέχεια στην σελ. 5
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
« Ὑπάρχουν φανατικοί θαυμαστές ἀθλητῶν, ἠθοποιῶν, τραγουδιστῶν καί ἄλλων δημοσίων προσώπων πού ξοδεύουν πολλά χρήματα γιά νά ἀποκτήσουν ἕνα ἀντικείμενό τους. Αλλά τό νά πληρώσεις 19 ἑκατομμύρια δολλάρια μόνο καί μόνο γιά νά
δειπνήσεις μέ τό πρόσωπο πού θαυμάζεις, ξεπερνᾶ
τήν λογική. Ἀνώνυμος ἑκατομμυριοῦχος θά καταβάλει τό ἀνωτέρω ποσόν γιά νά καθίσει στό ἴδιο
τραπέζι μέ τόν 90χρονο δισεκατομμυριοῦχο ἐπενδυτή Γουῶρρεν Μπάφφεττ. Ἡ δέ πρόσκλησις γιά τό
πιό ἀκριβό δεῖπνο πού ἔχει γίνει ποτέ στον κόσμο,
ἦταν ἀποτέλεσμα δημοπρασίας! Ἡ τιμή ἐκκινήσεως ἦταν 25.000 δολλάρια. Ὁ Μπάφφεττ εἶναι ὁ πιό
δημοφιλής στάρ, ἀφοῦ τό 2019 ἕνας ἄλλος ἐπιχειρηματίας εἶχε πληρώσει 4,57 εκατ. δολλ. γιά νά δειπνήσει μαζί του. Ὅλα τα χρήματα προορίζονται να
δοθοῦν πρός βοήθεια τῶν ἀστέγων στό Σάν Φρανσίσκο. Ὁ Μπάφφεττ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τῆς Berkshire Hathaway, ἔχει συγκεντρώ
σει περίπου 53,2 εκατομμύρια δολλάρια γιά τή συγκεκριμένη φιλανθρωπική ὀργάνωση σε 21 δημοπρασίες πού ἄρχισαν το 2000.
« Στήν Ἑλλάδα πρίν κἄν λειτουργήσει μιά καινούργια ἐπιχείρησις ἔχει συσταθεῖ σωματεῖο ἐργαζομένων. Στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ Ἀτλαντικοῦ ὅμως ἡ κατ
τάστασις εἶναι διαφορετική ἀφοῦ ἑταιρικοί κολοσσοί
δέν γνωρίζουν κἄν τί ἐστί συνδικαλισμός. Γιά πρώτη φορά ὁ τεχνολογικός γίγας Apple βλέπει έργαζομένους του να δημιουργοῦν συνδικᾶτο. Περισσό
τεροι ἀπό 100 ἐργαζόμενοι τῆς ἑταιρείας στο Μαίρυλαντ ψήφισαν ὑπέρ τῆς συστάσεως συνδικάτου και
τῆς συμμετοχῆς τους στην διεθνῆ ἕνωση μηχανικῶν
καί ἐργαζομένων στήν ἀεροδυναμική. Ἐνημέρωσαν μέ
ἐπιστολή τους τόν πρόεδρο τῆς Apple Τίμ Κούκ, διευκρινίζοντας ὅτι δέν πρόκειται γιά μιά ἐχθρική κίνηση. Πρίν ἀπό ἕνα μῆνα συνάδελφοί τους στήν Ἀτλαντα ἐπεχείρησαν να πράξουν τό ἴδιο, ἀλλά ἀπέσυραν τό αἴτημα, καταγγέλλοντας ἐκφοβισμό.
ΚΑΙ ὁ τόπος πού ἐπέλεξε ὁ πρώην Πρωθυπουργός
κύριος Ἀντώνης Σαμαρᾶς γιά νά κάνει τήν νέα
παρέμβασή του σχετικά μέ τήν ἐνεργειακή
πολιτική τῆς χώρας ἀλλά καί τό περιεχόμενό της,
ἦταν ἐξαιρετικά εὔστοχες ἐπιλογές. Πρῶτον, διότι ο
ἡ Νίσυρος καί κυρίως ἡ παρακείμενη σέ αὐτήν
νῆσος Κανδελιούσσα εἶναι διαρκεῖς στόχοι τῶν
τουρκικῶν παραβιάσεων τοῦ ἐναέριου χώρου μας.
Ὄχι τυχαῖα. Κάθε βδομάδα (ἀκόμη και προχθές)
γίνονται πτήσεις τουρκικῶν drones σέ ὕψος 11.000
μέτρων πάνω ἀπό τήν βραχονησίδα μας. Η θέση
της είναι στρατηγική. Οἱ γείτονες δέ χρειάζονται
οὔτε τήν Ρόδο, οὔτε τό Καστελλόριζο, οὔτε τήν
Λέσβο, οὔτε τήν Χίο, ὅπως νομίζουμε, ἐάν θέλουν
νά ἀνοίξουν ἕνα μεγάλο θαλάσσιο διάδρομο στό
Αἰγαῖο πού θά ἑνώνει τίς ἀκτές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
μέ τόν θαλάσσιο διάδρομο τοῦ παράνομου τουρκολιβυκοῦ μνημονίου. Ἡ Νίσυρος καί ἡ Κανδελιούσσα
εἶναι γιά τόν σχεδιασμό τους ὁ στρατηγικά χρήσιμος
παράδρομος πού ὁδηγεῖ στήν μεγάλη λεωφόρο.
Ιδίως τά χωρικά τους ὕδατα, ἡ ὑφαλοκρηπίδα
τους, ἡ ἀποκλειστική οικονομική ζώνη. Γι' αὐτό τίς
ἐποφθαλμιοῦν. Σύν ὅτι ἐξυπηρετοῦν τό σχέδιο γιά
τή διχοτόμηση τοῦ Αἰγαίου στόν 25ο μεσημβρινό.
Ἔξυπνο λοιπόν πού ἡ ὁμιλία Σαμαρά
ἐκφωνήθηκε ἐκεῖ. Σωστά ὁ πρώην Πρωθυπουργός
δέν εἶπε κάτι γιά τίς τρέχουσες ἐξελίξεις στίς
Ραγδαία αὔξησις
κρουσμάτων κορωνοϊοῦ
Η ΡΑΓΔΑΙΑ αὔξησις τῶν κρουσμάτων κορωνοϊοῦ
τήν προηγούμ ἑβδομάδα ἔχει σημάνει συναγερμό στίς ὑγειονομικές Αρχές καί τήν ἐπιστημονική
κοινότητα. Οἱ ἀπόψεις τῶν ἐπιστημόνων συγκλίνουν
στό γεγονός ὅτι τό ἕκτο κῦμα τῆς πανδημίας εἶναι πρό
τῶν πυλῶν, πολύ ἐνωρίτερα ἀπό τό φθινόπωρο βάσει
τῶν ἀρχικῶν προβλέψεων. Χθές ὁ ΕΟΔΥΥ, παρά τό
Συνέχεια στην σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πόσοι, ἀλήθεια, γνωρί- ρα τοῦ Οὑμανισμοῦ καί «Διζουν ὅτι τήν τρίτη Κυρια- εθνής ἡμέρα τῆς Γιόγκα»,
κή κάθε Ἰουνίου τιμᾶται, πα- ὁπότε ἔμεινε καί ὀλίγος
γκοσμίως, ή «Ἑορτή τοῦ πα- χῶρος δι' ἡμᾶς τούς πατεράτέρα»; Ναί, γιά ὅσους δέν τό δες, οἱ ὁποῖοι –γιά νά εἴμεγνωρίζουν, χθές ἦταν ἡ ἑορ- θα ἐν τάξει-- πρέπει νά όμοτή ἡμῶν, τῶν πατεράδων. λογήσουμε ότι «δέν πιάνουΒεβαίως, ἦταν καί «Παγκό- με χαρτωσιά» έμπρός στήν
σμια Μέρα τῆς Μουσικῆς» ἑορτή τῆς Μητέρας! Διότι
ἀλλά καί «Παγκόσμια ἡμέ- δέν εἶδα οὔτε μία (!) ἀφίσα σέ
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Μόνον ἡ παρουσία ἑνός
πρώην Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ πάνω σέ νησί στόχο
τῶν Τούρκων εἶναι ἠχηρό μήνυμα πρός τήν ἄλλη
πλευρά πώς ξέρουμε. Ἀρκεῖ. Ἀλλά καί ἡ ὁμιλία τοῦ
πρώην Πρωθυπουργοῦ ἦταν ἐξαιρετικά πρωτότυπη
καί εὔστοχη, γιατί διαφώτισε τό εὐρύ κοινό γιά τό
τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν στρατηγική τῆς γαλάζιας
πατρίδας καί τοῦ παράνομου τουρκο-λιβυκού
μνημονίου. Ὅπως εὔστοχα παρατήρησε ὁ πρώην
Πρωθυπουργός, δέν ἱκανοποιοῦνται μέ αὐτήν μόνο
τά συμφέροντα τῆς γείτονος χώρας ἀλλά καί τά
συμφέροντα τῆς Γερμανίας καί τῆς Ρωσσίας.
Τῆς Γερμανίας, ἡ ὁποία δέν ἐνθάρρυνε τίς
ἔρευνες γιά ἐξόρυξη ὑδρογονανθράκων στήν
ἑλληνική ΑΟΖ, στήν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, στην ΑΟΖ
τῆς Αἰγύπτου καί στήν ΑΟΖ τοῦ Ἰσραήλ. Καί τοῦτο,
διότι οἱ Γερμανοί είχαν συνάψει στρατηγική σχέση
μέ τήν Ρωσσία γιά τήν παροχή φυσικοῦ ἀερίου μέσα
ἀπό τούς ἀγωγούς Nord Stream 1 καί Nord Stream 2.
Γι’ αὐτό ἄλλως τε οἱ Ηνωμένες Πολιτείες εἶχαν
ἐνημερώσει ἐγκαίρως τήν κυβέρνηση Σαμαρά ἀπό
τό 2014 ὅτι οἱ Γερμανοί διαφωνοῦν μέ τά ἑλληνικά
σχέδια ἐξόρυξης ὑδρογονανθράκων καθώς εἶναι
«παντρεμένοι» μέ τό ρωσσικό φυσικό ἀέριο.
Τῆς Ρωσσίας, ἐπίσης, ἐπειδή εἶχε ἀναπτύξει μία
προνομιακή σχέση μέ τήν Γερμανία καί μετά το 2014
Συνέχεια στην σελ. 3
Πῶς θά «κουρεύονται»
οἱ λογαριασμοί ρεύματος
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ὑποχωρήσει ἡ λιανική τιμή τοῦ
ρεύματος στά 0,15 ευρώ, ὅπου εὑρίσκετο πρίν ἀρχίσει το μεγάλο ράλλυ φυσικοῦ ἀερίου καί τιμῆς χονδρικῆς ἀπό τόν Ὀκτώβριο, κατετέθη στήν Βουλή ἡ
σχετική ρύθμισις στό νομοσχέδιο γιά τήν ἁπλοποίηση τῶν διαδικασιῶν ἀδειοδοτήσεως τῶν Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας. Προβλέπει ὅτι οἱ παραγωγοί
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
ἀνθοπωλεῖο, δέν εἶδα, γενικότῆς μητέρας. Μήν κοιτᾶτε
πού σήμερα τα πράγματα
τερα, «ἀναταραχή» ἢ οὐρές
ἀλλάζουν καί πού μπορεῖ –
ἔξω ἀπό τά «λουλουδάδισέ λίγο καιρό νά ἔχουμε και
κα». Γενικῶς, δέν ἔχει «γκλάστήν Ἑλλάδα παιδιά πού
μουρ» ἡ δική μας ἑορτή καί
θά τά γεννοῦν μέν γυναῖκες
περνᾶ μᾶλλον ἀπαρατήρηἀλλά… δέν θά ἔχουν μαμά,
τη. Ὄχι, δέν εἶναι παράπο
ἀλλά δύο μπαμπᾶδες! Ὁ κό
νο. Ἄλλος ὁ ρόλος τοῦ πατέ
σμος προχωρᾶ μπροστά
ρα –όπως τόν μάθαμε ἐμεῖς,
οἱ παλαιότεροι– κι ἄλλος
Συνέχεια στην σελ. 4
Ἑορτή τοῦ πατέρα καί ἄλλες ἐπέτειοι
ESTIA
Στις 26/06
EKAOEIE THE KYPIAKHE
ΕΣΤΙΑ
άνθρωπος από τη φωτιά και μας δίνουν από
ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Οι 8 προφητικές ὁμιλίες του πρώην
πρωθυπουργοῦ γιὰ τὰ ἐθνικά θέματα.
TO JEVTI, rv pryme, rig
ἀνισότητες καί τίς παγκόσμιας προκλήσεις
Παρεμβάσεις
Η θρυλική αγωνίστρια
της Εθνικής Αντιστάσεις
Λέξα Καραγιάννη!
Η «ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ»
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ,
Kapayun
HOK Ty a you
ΕΣΤΙΑ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἑορτασμοί
γιά τήν Παγκόσμια
Ἡμέρα Μουσικῆς
st time
arep met
(σελ. 7)
Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας
γιά τούς ἑταίρους μας
τοῦ Ἀγγέλου Μοσχονᾶ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ διάστημα ἡ ἔνταση μέ
τήν Τουρκία ἔχει πάρει ἐκρηκτικές διαστάσεις. Καθημερινά Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι ἀπειλοῦν τήν Ἑλλάδα, τά
νησιά μας καί οἱ παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ ἐναέριου χώρου μας ἔχουν γίνει
καθεστώς. Μεταξύ τῶν ἄλλων καί μέ
αὐτά τά δεδομένα συνέρχονται οἱ
συσκέψεις κορυφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς
῞Ενωσης καί τοῦ ΝΑΤΟ τίς προσεχεῖς
ἡμέρες.
Ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός κατ’
ἐπανάληψη ἔχει δηλώσει ὅτι ἡ χώρα
μας εἶναι ἀσφαλής, καί διότι οἱ Ἕνοπλες Δυνάμεις της εἶναι σε θέση να
Συνέχεια στην σελ. 3