Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα στωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΙΟΥ 2022 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1477 ΕΤΟΣ 34ο TΗΛ.: 26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ c-mail: neatisipcirou @yahoo.gr
Παραπέμπονται στο Πειθαρχικό
ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΝ ΜΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΦΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ
Όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συμπεριλαμ
βανομένου και του Περιφερειάρχη Αλ. Καχριμάνη , πλην του αναπληρωματικού
της παράταξης "Κοινό των Ηπειρωτν" , Αρη Σπέγγου, παραπέμπονται στο Πε
θαρχικό , με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος , για την υπόθεση των δι κηγόρων , της Περιφέρειας Ηπείρου. Σαίδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Συναγερμός για
uς λοιμάξεις
μέσα στα
τοσοχομεία!
ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΝ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ
Οι λίγοι κερδοσκοπούν σε βάρος των πολλν και η χυβέρνηση χάνει ότι δεν βλέπει ,
αφήνοντας τα πράγματα να εξελιχθούν
μέχρι την πλήρη εξαθλίοση της λαϊκής πλειοψηφίας. Αυτό δεν είναι εκτίμηση στηριγ
μένη σε θεωρία- το μαρτυρούν οι αριθμοί .
Πρόκειται για
ανατιμήσεις Που δεν
καλύφθηκαν από τις
επιδοτήσεις του
προαναφερόμενου
χρονικού διαστήματος
Έμεινε χωρίς στήριξη
και αγροτικά χέρια
Μεγοργά βέματα
η διαδικασία για
Κατακόρυφη
ηπόση της
Z.Πανταζής
Δικηγόρος
των 600 ευρό
στην Ήπειρο
Η ανακοίνωση των σχετιχν με τον πληθωρισμό στοιχείων από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν αφήνει κανένα περιθριο αμφιβολίας . Τον Απρλιο κατεγράφησαν πληθωρισμός 10,2% , αυ ξηση της τιμής του φυσικού αερίου σε ποσοστό 122,6% , του
ηλεχτρικού ρεύματος 88,8% , του πετρελαίου θέρμανσης 65,1%
χαι των χαυσίμων και λιπαντιχν κατά 299%.
Και στις τιμές των βασιχν για την επιβίωση των πολιτν τρο φίμων καταγράφονται αυξήσεις 22% στα έλαια και τα λίπη,
Σε έως και 10 δόσεις η καταβολή του ..
Οκτ στους δέκα πολίτες
Πληρνουν χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ
Συνέχεια στη σελίδα 23