Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο SporTime:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΓΙΕΙΑΤ ΤΠΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΖΠΣ ΣΑΣ ΜΕΝΑ ΜΑΙΝ ΣΤΟ Stime.gr
ΑΘΗΝΑ: 199-260C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 18ο-25-C
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
SPOR fim
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.05.2022 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ#1.474
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κυρά της
Δέοποινα ήλαδτου
1890-1982
ogdoo.gr
VICAN
ΒΕNOSTΑΝ
wise men
ΒΕNOSTAΝ
ΒEARD
ERESH
ΝATURE'S TREATMEΝT
ΒEAPD HAIR
SHAMPO0
για Το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
HRESH
Έγκυρη και συνεχής
ενημέρωση
για τη μουσική.
τον πολιτισμό , τον κόσμο
Άμεση και
ΒEAPD
και Τη
αποτελεσματιή
ανακούφιση από
τις αιμορροίδες
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ