Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
www.dimoprasion.gr
email:dimonews @dimoprasion.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 28016
Οι ενισχύσεις του
αναπτυξιακού
νόμου για
τουρισμό και
1χθυοκαλλι έργειες
Ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι
νε από εξει δικευμένα στελέ χη της αγοράς με πολυετή εμπειρία στον χρο . Τα προϊ ντα που εξετάστηκαν είναι:
αυγά 6αδα, τσουρέκι, ξύδι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
μουστάρδα , φέτα , γιαούρτι
χρασί μοσχοφλερο , μπύρες,
πατάτες , ντομάτες , βούτυρο,
μαρούλι, φύλλο χρούστας , αΣτις αρχές Μαΐου θα εγκριθούν τα
πρτα καθεσττα του νέου αναπτυξιαχού νόμου που θα αφορούν τον τουρισμό
και αμέσως μετά για τις ιχθυοχαλλιέργειες . Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Α
νάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωρ
γιάδης μιλντας σήμερα ( σ.σ. Παρα
σχευή ) στο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας
2022.
ναψυχτικό τύπου Cola
Η αύξηση του καλαθιού κα
τά 9% το 2022 σε σχέση με το
2021 είναι αναμενόμενη με
βάση την εικόνα εικόνα των
πληθωριστικν πιέσεων τους
τελευταίους μήνες , σύμφωνα
με το ΙΕΛΚΑ. Παράλληλα το
μέσο εύρος τιμν (διαφορά
μικρότερης με μέγιστης τιμής
τυπικού καλαθιού ) εντός των
εξεταζόμενων κατηγοριν
παραμένει υψηλό με 35% , καταδεικνύο ντας ότι οι καταναλωτές για άλλη μία
χρονιά έχουν πρόσβαση σε μεγάλο εύρος
εναλλακτικν επιλογν (διαφορετικές
ποικιλίες , ποιότητες , προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας , αξιοποίηση προσφορν και ε πτσεων . Σημαντικό ρόλο για άλλη μια
χρονιά αναμένεται να παίξει και η παρατηρούμενη το τελευταίο διάστημα ένταση
των προσφορν και προωθητικν ενερΟκ. Γεωργιά δης τόνισε ακόμη ότι αμέσα στην παγκόσμια αστάθεια .
η Ελλάδα χατορθνει και σή- 2
Ολιστική
διαχείριση
ηλεκτρικής
ενέργειας Made in
Greece
στιτούτο Ερευνας Λιανε μπορίου Καταναλωτικν Αγαθν .
Σημεινεται ότι η έρευνα, βασίζεται σε
πρωτογενή δεδομένα που συνέλεξαν ερευνητές του ΙΕΛΚΑ από τις μεγάλες α
λυσίδες σού περ μάρκετ και αφορούν τις
τιμές της μεγάλης εβδομάδας καθς και α
πό στοιχεία από την εφαρμογή e katanalotis . Τα προϊόντα που αναλύ θηκαν
αποτελούν αντιπροσωπευτικά προϊόντα
του πασχαλινού τραπεζιού για τους λλη
νες καταναλωτές χαι η επιλογή τους έγι
"τα 45,35 ευρ υπολογίζεται το μέσο
τυπικό καλάθι για το πασχαλινό τρα πέζι
του 2022, για δυο άτομα , στις μεγάλες α λυσίδες σούπερ μάρκετ, μη συμπεριλαμ.
βανομένων αμνοεριφίων , αυξημένο κατά
9% σε σχέση με το 2021 (41,70 ευρ) . Αυ τό προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας τιμν των προϊόντων του οργανωμέ
νου λιανεμπορίου τροφίμων (μεγάλες α.
λυσίδες σούπερ μάρκετ) στην Ελλάδα το
Πάσχα 2022 που πραγματοποίησε το Ιν
Τη διάθεση του πρτου παγκοσμίως
λογισμικού το οποίο έχει σχεδιαστεί γα
να παρέχει μια ολιστική λύση στη διαχείριση της ηλεχτρικής ενέργειας ανα.
κοίνω σε η ελληνική εταιρία MAS SΑ.
Οπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος
της εταιρίας , Λεωνίδας Ζαϊμης, η μετάβαση από τις με μονωμένες εικονικές εγκαταστά σεις ηλε-ΣΑ 3
χτροπαραγωγής ( VPP ) σε
γειν από τις αλυσίδες
σούπερ μάρκετ και τις προΒελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτν μέσω ΕΦΚΑ
Τις πολιτικές για τη συνολική αναΣε εφαρμογή το νέο σύστημα
βαθμολόγη σης στις Πανελλαδικές
Χρηματοδ ότηση
εκατ. ευρ για
τεχνολογία
αφαίρεσης CO2
από τα καύσιμα
βάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτν
από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνιχν Υποθέσεων και τους φορείς του ανέ .
λυσε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης , σε εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σή μερα (σσ. Παρασκευή ) , πα.
ρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη.
τσοτάχη .
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης , ο κ. Χατζη
δάκης δήλωσε ότι , για την επίτευξη αυτού
του σκοπού , το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικν Υποθέσεων προχρησε άμεΑνακοινθηκαν από το υπου ργείο Παιδείας οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικς εξεταζόμενο μάθημα , σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου .
Για πρτη φορά φέτος οι συντελεστές καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οι
χείου ΑΕΙ ια κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος.
Συνεπς , όπως αναφέρει το υπουργείο , <τα ίδια τα ΑΕΙ πλέον συνδιαμορφνουν την
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία κάθε Σχολής ή Τμήματος ", καθορίζοντας τον συντελεστή βαρύτητας κάθε πανελλαδικς εξεταζόμενου μαθήματος για εισαγωγή σε αυτά Ο τρόπος υπολογισμού μορίων των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 χαι εφεξής, καθς και τα κριτήρια ισοβαθμίας καθορίζονται με νέα απόφαση της υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως .
A. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ
Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πα
νελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές , τα Τμήματα και
τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων , γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός
σε χαθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία Ε 3
Μεγάλη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
για την ανάπτυξη κινητής μονάδας δέ .
σμευσης διοξειδίου του άνθρακα δυναμικότητας 10 τόνων η μερησίως σε τρεις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις -οι δύο
στην Ελλάδα, σε Βοιωτία και Μαγνησία
εξασφάλισε πρόταση του Εθνικού Κέ .
ντρου Βρευνας χαι Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΕΚΕΤΑ) και του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (AΠΘ).
Δύο διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί συμ
μετέχουν στην ευρωπαϊκή κοινοπραίία ,
που σύστησαν ερευνητικά κέντρα και πα νεπιστήμια, επιχειρήσεις
σα στην υιοθέτηση έξι πολιτικν , σε συνεργασία με το υπου ργείο Ψηφιακής Δια
κυβέρνησης και με τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Πρτα, όπως είτε, τέθη καν υψηλά στις
προτεραιότητες οι νέες ψηφιακές υπη ρε σίες , ανα μπορούν, δηλαδή , οι πολίτες να
αποκτούν ένα πιστοποιητικό ή να κάνουν
μία αίτηση ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφτούν κάποιο υποχατάστη
μαν . Η προηγού μενη διοίκηση του ΕΦΚΑ
είχε από νωρίς αντιληφθεί
τη σημασία των ηλεκτρονι- ΛΑ 2
ww.aimnoprasion.gri
και επιχειρηματικοί φορείς
από την Ελλά δα , το Ηνωμέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Βρετανία: Εκλογές την 4η Ιουλίου ανακοίνωσε ο Σούνακ
  Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Ιουλίου. Με την απόφασή του του βάζει τέλος σε μήνες αναβολών για τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής αυτών των εκλογών, τις οποίες η αντιπολίτευση των Εργατικών εκτιμάται ευρέως ότι θα κερδίσει. “Νωρίτερα σήμερα, μίλησα με την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά για να ζητήσω τη διάλυση του Κοινοβουλίου. Ο Βασιλιάς έκανε δεκτό αυτό το αίτημα και οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Ιουλίου”, δήλωσε στο διάγγελμα του ο 44χρονος ηγέτης των Τόρις, μιλώντ
 • Πιο κοντά στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
  Ένα ανεξάρτητο κράτος Παλαιστίνης παραμένει σταθερός στόχος της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής… …Στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών στην περιοχή, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Κάτριν Ντεσάουερ, η «λύση δύο κρατών θα επιτρέψει τόσο στους Παλαιστίνιους όσο και στους Ισραηλινούς να ζήσουν δίπλα δίπλα ειρηνικά». Η κυρία Ντεσάουερ πρόσθεσε ακόμη ότι η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί κατεπείγουσας σημασίας μια πολιτική διαδικασία με στόχο τη λύση των δύο κρατών, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει
 • Lamda Development: Σε δύο χρόνια οι πρώτες παραδόσεις των Cove Residences
  Το εργοτάξιο του Ελληνικού είναι σε πλήρη εξέλιξη η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη από τη Lamda Development. Τον χώρο επισκέφτηκαν σήμερα οι ιδιοκτήτες των The Cove Residences προκειμένου να παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν για την εξέλιξη των εργασιών στις μελλοντικές τους κατοικίες. Ο Haris Kirikos, Project Head του συγκεκριμένου έργου στη Lamda Development ενημέρωσε τους αγοραστές για την πρόοδο της κατασκευής και τα ορόσημα που έχουν επιτευχθεί έως σήμερα. Τα Cove Residences πρόκειται να παραδοθούν βάσει πλάνου το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως επισημάνθηκε. Όπως έχει ανακοινωθεί, τα Cove Res
 • Ιρλανδία: Αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους
  Η Ιρλανδία σχεδιάζει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα του 1967, δήλωσε σήμερα (22/5) ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Μίχαλ Μάρτιν. «Οταν αναγνωρίζουμε ένα κράτος, δεν αναγνωρίζουμε την υπάρχουσα κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε το κράτος με όρους ενός πληθυσμού ανθρώπων που διαμένουν εκεί μόνιμα και αναφορικά με τα καθορισμένα σύνορα, σε αυτή την περίπτωση αυτά είναι τα σύνορα του 1967», δήλωσε ο Μάρτιν στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTE. Πρόκειται για «μια καθορισμένη επικράτεια που περιλαμβάνει τη Γάζα, τη Δυτική Οχθη και… μια πρωτεύουσα τόσο ενός ισραηλι�
 • Δραματική μείωση του τζίρου της βιομηχανίας
  «Όταν υπάρχει γειτονική χώρα η οποία αμφισβητεί το καθεστώς κυριαρχίας, όχι μόνο των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και τις διεθνείς συνθήκες που αφορούν χαρακτηρισμό μειονότητας, αυτό προφανώς χαρακτηρίζεται ως υπαρξιακή απειλή. Απειλούνται και τα νομικά και τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας» είπε στην κύρια ομιλία του επί του νομοσχεδίου για την Ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας. Τόνισε μάλιστα ότι «πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για αυτό, παρότι καλωσορίζουμε με τον πιο απόλυτο τρόπο, τους χαμηλού