Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Γραφεία Εμμ. ΜΠενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28013
μww.dimoprasion.gr
email:dimonews @dimoprasion .gr
. Γλυκοκοιτάζειν
την αριστερά η
Λεπέν
Μονόδρομος η αναζήτηση
φυσικού αερίου
Οι δύο αντίπαλοι στις γαλλικές προε
δρικές εκλογές , ο απερχόμενος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν χαι η υποψήφια της
άκρας δεξιάς Μαρίν Λεπέν , έχουν το
βλέμμα τους στραμμένο προς τα αριστε.
ρά , καθς γλυκοκοιτάζουν τους ψηφοφόρους του Ζαν-Λιx Μελανσόν που θα μπορούσαν, σύμφωνα με τους αναλυτές , να
κάνουν τη διαφορά στο δεύτερο γύρο,
στις 24 Απριλίου .
Σίγουροι εκ των προτέρων ότι έχουν
πάρει όσες περισσότερες ψήφους θα μπορούσαν να πάρουν από τα δεξιά τους , οι
δύο υποψήφιοι αντιπαρατίθενται στο πε
δίο της αγοραστικής δύνα μης , το θέμα δηλαδή που απασχολεί περισσό-,
τερο απ' όλα τους Γάλλους .
στικής Εταιρείας
Υδρογονανθράκων
(ΕΛΕΥ).
Είμαι , λοιπόν ,
πολύ χαρούμενος
που μας δίνεται η
δυνατότητα σήμερα
να μπορέσουμε να
κάνουμε μία νέα αρχή σε αυτήν τη δια δικασία. Και θέλω
να επαναλάβω ακό μα μία φορά ότι όταν μιλάμε για έ ρευνες στον τομέα
του φυσικού αερίου,
των υδρογονανθρά
κανείς δεν
μπορεί ποτέ να εί ναι βέβαιος για το
αποτέλεσμα . Εχουμε ενδείξεις-θα το
ξαναπ - ενδείξεις
που μας χάνουν συ χων,
Μέσα 2023 η
ερευνητική
γετρηση στα
Ιωάννινα
γκρατημένα αισιό δοξους . Οφείλουμε
Στα μέσα του 2023 θα πραγματο ποιη.
ποσότητες με βάση τις προκαταρχτικές
μελέτες , τόσο στον ηπειρωτικό όσο και
στον θαλάσσιο χρον, δήλωσε ο πρωθυ .
πουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης , κατά
τη σύσκεψη στην οποία προήδρευσε το
πρωίστην έδρα της Ελληνικής Διαχειρι
όμως ως χρα να γνωρζουμε με βεβαιοτητα εάν υπάρχουν αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμαω, πρόσθεσε ο x. Μητσοτάκης .
Το ενδιαφέρον , όπως συζητήθηκε κατά τη διάρχεια
Ανακοιννου με την επιτάχυνση των
θεί η ερευνητική γετρηση στο νομό Ιω
αννίνων από την Energean , όπου-όπως
επισημαίνει η εταιρεία- υπάρχουν θετι.
κές ενδείξεις για κοίτασμα .
Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγμα τοποιήθηκε σήμερα ( σ.σ. Τρίτη ) υπό τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις
έρευνες υδρογονανθράκων , η Energe an
ερευνν για την εξόρυξη φυσικού αερίου
που γνωρίζου με ότι η χρα μας είναι πι.
θανό-το τονίζω , δεν είμα στε βέβαιου εί
ναι πιθανό να διαθέτει σε σημαντικές
Οι5 συν μία περιοχές που θα προχωρήσουν οι
έρευνες για υδρογονάνθρακες
τρησης θα εφαρμοστεί η
πλέον σύγχρονη τεχνολογία Ε3
Οι κυρσεις δεν
Πτο ούν τη Ρωσία
να στηρίξει έναν
μακροχρόνιο
Πόλεμο
Σε πέντε θαλάσσιες και μια χερσαία
περιοχή που είχαν παραχωρηθεί στο πα
ρελθόν για έρευνες υδρογονανθράκων θα
προχωρήσουν με ταχύτερο ρυθμό οι διερ
γασίες για τη διερεύνη ση της ύπαρξης
χοιτασμάτων , προκύπτει από την σημε .
ρινή (σσ. Τρίτη) σύσκεψη υπό τον πρω
θυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη που
πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Δια
χειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράχων.
Πρόκειται για τις περιοχές βορειοδυτικά της Κέρχυρας , Ιόνιο , Κυπαρισσιακός
κόλπος , θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και
Νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθς και τα ΙωΠροχρηματοδότηση και μάλιστα 3,5
δισ. ευρ στην ΕΕ για τους
Ουκρανούς πρόσφυγες
1ια να διευκολυνθεί η παροχή μέριμνας στους ουχρανούς πρόσφυγες που εγκαταλεί.
πουν τη χρα ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης, το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε σή.
μερα ( σ.σ. Τρίτη) νομοθετική πράξη με την οποία επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να λάβουν, φέτος, συνολικό ποσό ύψους 3,5 δισ. ευρ , αναλόγως του αριθμού προσφύγων από
την Ουχρανία που φιλοξενούν .
Συγκεχριμένα , η προχρη ματοδότηση που θα καταβληθεί το 2022 στο πλαίσιο της REACT-EU θα αυξηθεί από 11% σε 15% για όλα τα χράτη μέλη , και από 11% σε 45% για
τις χρες της ΕΕ όπου ο αριθμός αφίξεων από την Ουχρανία ανήλθε σε πάνω από το 1%
του πληθυσμού τους στο τέλος του πρτου μήνα που ακολούθησε τη 0ωσική εισβολή .
Η Ρωσία έχει την αντοχή να διεξαγάγει έναν μακροχρόνιο πόλεμο στην Ουκρανία , παρά το σφυροκόπημα των δυτι.
χν κυρσεων με στόχο την παράλυση
της ικανότητας της Μόσχας να συντη ρήσει την πολεμική της μηχανή , σύμφω να με ειδικούς του τομέα της άμυνας και
αικονομολόγους.
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτό .
ξευσε τις τι μές του πετρελαίου , του φυσιχού αερίου και των σιτηρν που εξάγει,
προσφέροντας στην Μόσχα
σημαντικούς πόρους για την ΣΕΡINO
άννινα.
Στις περιοχές της Κρήτης η ερευνητική
χοιναπραξία αποτελείται από τις εταιρί
ες Total , Exxon Mobil χαι Ελληνικά Πε 3
αimoprasion.gr
ποιείται η χοινοπραξία Energean -E ΠΕ, στο Ιόνιο και τον Κυπαρισσιακό τα
ΕΛΠΕ και στα Ιωάννινα η
Energean .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
  Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ τα αίτια της επιδείνωσης αποδίδονται στις κατασκευές και στην υποχώρηση της καταναλωτικής πίστης Υποχώρησε τον Φεβρουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος και διαμορφώθηκε στις 104,8 μονάδες, από 107,2 μονάδες τον Ιανουάριο, στη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 14 μηνών. Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, στους επιμέρους επιχειρηματικούς δείκτες, καταγράφεται ισχυρή εξασθένιση των προσδοκιών στις κατασκευές, αποκλειστικά λόγω των ιδιωτικών έργων, ενώ στους υπόλοιπους τομείς σημειώνεται οριακή έως μικρή βελτίωσ�
 • Έφτασαν τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα
  Αντίστροφα άρχισε να μετράει ο χρόνος για την κυκλοφορία των πρώτων 140 Ytong ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αττική, τα οποία βρίσκονται πλέον στην Αθήνα και σύντομα θα κυκλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπως έχουν εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, μπαίνουν αμέσως στο στάδιο του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου και στη συνέχεια 38 εξ αυτών στο στάδιο της δοκιμαστικής-χωρίς επιβάτες- λειτουργίας. View this post on Instagram A post shared by Christos St
 • ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,5% το 2024
  Eπιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2024 και 2025 και εν συνεχεία μικρή κάμψη το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην Έκθεση της «Note on the Greek economy» που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2023 αναμένεται στο 2,4%, επιταχυνόμενος οριακά στο 2,5% το 2024 και το 2025, και να μειωθεί στο 2,3% το 2026. Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι από το 4,1% θα υποχωρήσει φέτος στο 3% και στο 2,4% το 2025. Η ανεργία από 11,1% το 2023 θα μειωθεί στο 10,2% φέτος και στο 9,1% το 2025 και στο 8,2% το 2026. Ωστόσο, εκτιμάται ότι είναι υπαρκτοί οι κίνδυνοι για π�
 • Πρόστιμο 742.000 ευρώ στην «ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ»
  Κώστας Σκρέκας: «Δεν εφησυχάζουμε, διαρκής η μάχη κατά της αισχροκέρδειας»   Mε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 742.000 ευρώ, στην εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών «ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ», για παράβαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023 σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, έπειτα από ελέγχους που διενήργησε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ). Συγκεκριμένα, ύστερα από τη διενέργεια επισταμένων ελέγχων σε 72 κωδικούς προϊόντων (1/7/2023 έως 30/9/2023), διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία σε 50 κωδικούς αποκόμιζε μεγαλύτερο
 • Τράπεζα Πειραιώς- Ξεκίνησε η διάθεση ποσοστού συμμετοχής έως 22% που κατέχει το ΤΧΣ
  Tη διάθεση συμμετοχής έως 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε το ΤΧΣ. Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 10.00 ώρα Ελλάδος και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 στις 17:00 ώρα Ελλάδας. Στην Ελλάδα οι μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς ενώ εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Tο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς είναι το ακόλουθο:: 4 Μαρτίου: Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδας). 4 Μαρτίου: Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 �