Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Η πύλη της Αλεξανδρούπολης και οι ανατροπές σε Αν. Μεσόγειο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΧΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103ο Αρ. φύλλου 30.990- Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑ ΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
www.kathimerini.gr . Με τις προσφορές ε 4,00
Η πύλη της Αλεξανδρούπολης
και οι ανατροπές σε Αν Μεσόγειο
ΣΗΜΕΡΑ
ΤΖΕΪΜΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ο πόλεμος
θα γίνεται
με άλλα μέσα
ΣΕ 15 ΜΗΝΕΣ
|Μείωση κατά 40%
στις εκκρεμείς
συντάξεις
Η διέλευση οπλικν συστημάτων προς την Ανατολική Ευρπη
Συνέντευξη με τον πρην
διοικητή Ευρπης του ΝΑΤΟ
Η στοχοθεσία και η Παρακολούθηση
της απόδοσης των αρμοδίων υπηρε
σιν για την έκδοση των συντάξεων
αποδίδει . Σε διάστημα δεκαπέντε μη.
νν, οι εκκρεμείς συντάξεις μειθη.
καν κατά 40%, Περίπου σε 75.000
από 125.000 στο τέλος του 2020.
Οικονομική K, σελ .2
Νέα δεδομένα και πιθανές ευκαιρίεs για την
Ελλάδα δημιουργεί το σκηνικό που διαμορφνεται στην Ανατολική Μεσόγειο μετά τιs
αναταράξειs εξαιτίαs τns ρωσικής εισβολήs
στην Ουκρανία. Το κλείσιμο των Στενν έχει
μετατρέψει την Αλεξανδρούπολη σε παρακαμπτήρια αρτηρία για τιs ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ:
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ΝΑΤΟκού
και αμερικανικού οπλισμού και στρατού προs συμβάλουν το γεγονόs ότι η Ελλάδα διαθέτει
την Ανατολική Ευρπη. Παράλληλα, διαμορφνονται οι όροι για τη μετατροπή τns χρas
σε πυλνα ενεργειακήs ασφάλειas αλλά και
ενεργειακό κόμβο, για τα Βαλκάνια και ευρύτε
ραγια την Ευρπη , με τη στήριξη και τηs Ου - χωρημένο στάδιο στο οποίο βρίσκεται το εγάσιγκτον , παρά τιs δυσκολίεs προθησηs του
EastMed. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να
δυνατότητεs επαναεριοποίησns LNG, ο αγωγός
ΤAΡ που διέρχεται από την Αλεξανδρούπολη,
το ότι μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου στόλου
πλοίων LNG ανήκει στην Ελλάδα και το προΕίμαστε μάρτυρεs του πρτου πολέμου του 21ου αινα στον οποίο
τα drones , τα αντιαρματικά και τα
φθηνά φορητά όπλα καταστρέφουν πανάκριβα οπλικά συστή ματα, όπωs τανκs και βαριά τεθωρακισμένα οχήματα, λέει στην Κ
ο Ελληνοαμερικανόs πρην διοι
κητήs Ευρπns του ΝΑΤΟ, Τζέιμs
Σταυρίδηs. Σελ . 4-6
χείρημα τns ηλεκτρικήs διασύνδεσns μεταξύ
Ελλάδαs και Αιγύπτου. Σελ . 16, 18
Πρτος γύρος στο ντέρμπι Μακρόν-Λεπέν
Ενας προαναγγελθείς
Πόλεμος
Σελ. 10-11
ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Κυ
protergla
ΣΤΙΒΕΝ ΠΑΪΦΕΡ
Το μέλλον της ενέργειας.
Πρην πρέσβης των ΗΠΑ
στην Ουκρανία
Σελ. 8
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΠΑΟΥΝΟΦ
Αντερος συνεργάτης της δεξαμενής
σκέψης Carnegie Moscow Center
Σελ. 14
ΜΑΡΚ ΓΚΑΛΕΟΤΙ
LIBERTΕ
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΜΑΧΛΟΥΦ
Συγγραφέας
Σελ. 14
Νous
Οι Πληγές του Πολέμου
στην οικονομία
Αρθρο του Κωνσταντίνου
Φίλη
Pουτου
Σελ. 8
Ο Πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει
σημαντικές επιπτσεις στην ευρωΠαϊκή οικονομία και ο Πληθωρισμός
nιθανόν να Παραμείνει σε πολύ υψη
λά επίπεδα τους επόμενους μήνες ,
εκτιμά ο διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας της Ιρλανδίας Γκάμπριελ
Μαχλούφ , σε συνέντευξή του
στην Κ .Οικονομική Κ, σελ. 14
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Η κρίση
και ο κίνδυνος
Η ελληνική ιστορία τον 20ό
αινα έχει συνυφανθεί με διεθνεis κρίσεις , που εισήχθησαν
και μετατράπηκαν σε εσωτερικούs διχασμού . Μas συνέβη
στον Πρτο Παγκόσμιο Πόλεμο . Μas συνέβη ξανά στηv
αρχή του Ψυχρού Πολέμου,
που εδ εκτυλίχθηκε ωs θερμoς εμφύλιοs. Σε χαμηλότερη
ένταση, αλλά με δυσβάσταχτο
κόστ0s , μas συνέβη και με τη
διεθνή οικονομική κρίση του
2008. Δεν πρέπει να το αφή
σουμε να συμβεί ξανά. Δεν
πρέπει οι πολιτικέs δυνάμειs
να αφήσουν την οικονομική
πίεση, που προκαλείται εξαι τias του πολέμου , να εξελιχθεί
σε πόλωση για τον προσανατολισμό τns χρas.
Στις κάλπες του Πρτου γύρου των προεδρικν εκλογν προσέρχονται σήμερα οι rάλλοι, Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις εταιρειν σφυγμομε
τρήσεων για ιστορικά υψηλό Ποσοστό αποχής . Την ανησυχία του επτελείου Μακρόν ηροκαλεί η Πρόσφατη ενίσχυση των υποψηφίων-εκφραστν
των ιδεολογικν άκρων , με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν αύξηση των ποσοστν της Μαρίν Λεπέν. Σελ. 28
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Και στο αμφιθέατρο
και από το σπίτι
Μαθήματα και στο αμφιθέατρο αλ
λά παρακολούθηση και από το σπίτι .
Μεγάλη έρευνα καταγράφει Πς οι
Ελληνες φοιτητές χτίζουν το λειτουργικό ΑΕΙ του αύριο μετά την εμπειρία
της, λόγω Πανδημίας, τηλεκπαίδευσης. Σελ. 20
Εκατοντάδες καταγγελίες Πς επιστρέψαμε
για κακοποίηση παιδιν
στη λύσn του λιγνίτη
Ειδικοί μιλούν στην Κ και προτείνουν λύσεις
Ο καθηγητής Παντελής Κάπρος στην Κ)
Είναι εκατοντάδεs ετησίωs, μόνο ριστατικν και προστασίas ανηπροs τοus δήμοus, οιυπό διερεύ - λίκων ; Ειδικοί απαντούν στην
Vηση καταγγελίεs που αφορούν
κακοποίηση ή παραμέληση παιδιν , αλλά οι περιπτσειs διαθλνται στην αδυναμία διαχεί ρισής τουs. Πs θα ενισχύσουμε
το πλέγμα πρόληψns βίαιων πεΕύλογη και αναγκαία θεωρεί ο
καθηγητήs Ενεργειακns Οικονομίαs Παντελήs Κάπρ0s την
εντατικότερη λειτουργία των
λιγνιτικν μονάδων σήμερα , κns ενέργειαs όσο επάρκει απου οι τιμές του φυσικού αερίου είναι εκτός λογικής καt n
ηλεκτροπαραγωγή από λιγνί - Οικονομική Κ, σελ . 4,5
τη είναι φθηνότερην. Η παράταση λειτουργίas λιγνιτικν
μονάδων, ωστόσο, δεν είναι
τόσο θέμα τιμής τns ηλεκτριΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
K) προτείνονταs δράσειs πρτns γραμμήs , επισημαίνονταs τα
αυποπτα σημάδιαν , μεταξύ αυτν το ασύνδρομο Μινχάουζενν ,
που πρέπει να λύνουν εγκαίρωs
τis σιωπές. Σελ . 24, 25
Ψηφιακή ασπίδα
στο Δημόσιο
as ισχύοs , για να καλύψει τη
ζήτηση σε περιόδοus αιχμns.
Ενα Εθνικό Κarτρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλεης, Πoυ θα θωρακίσει
το Δημόσιο και οορείς του από υπάρ χουσες και νέες μηφιακές απειλές,
αναμένεται να έχι στη διάθεσή της
έως το 2024 η Εθική Υπηρεσία Πληροφοριν. Σελ. 23
Οι διεργασίες
στα δεξιά
της Ν.Δ.
Από τη Μικρά Ασία στις ΗΠΑ
Μπαράζερευνν
αλλά χωρίς
εξιχνίαση
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ
Ενεργειακή επανάσταση
Προ των Πυλν
Πς επηρεάζεται
ο πήχυς της αυτοδυναμίας
Πέρασε ένας χρόνος από
τη δολοφονία Καραϊβάζ
Ερχεται ενεργειακή επηνάσταση και
η Ελλάδα του ήλιου και ων ανέμων ,
μαζί με τους εξαίρετους επιστήμονες , μπορεί να βρεθεί στην ΠρωτοΠορία. Μιλάει στο Γεύμα με την K
ο Πέτρος Κουτράκης, διειθυντής
του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και
Ενέργειας του Χάρβαρντ. Σελ. 35
Εντονη κινητικότητα παρατηρείται τελευταία στα δεξιά τns Νέ
as Δημοκρατίαs, όπου παλαιά
και νέα κόμματα επιχειρούν να
καρπωθούν τη δυσαρέσκεια από
την ενεργειακή κρίση και την κε
ντρα πολιτική τns Ν.Δ. Η αυτοδυναμία στιs επόμενεs κάλπε
εξαρτάται και από την πορεία των
συγκεκριμένων σχηματισμν, καθs το ποσοστό των εκτός Βουλής
Τα σενάρια πολλά, οι δυνάμει ποπτοι περισσότεροι , αλλά ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιργου Καραϊβάζ, η
υπόθεση, παρά τη συγκρότηση
ειδικής ομάδαs για την εξιχνίασή
τns, παραμένει γριφδns. Η έρευ να τns ΕΥΥΠ για επιόρκουs στην
ΕΛ.ΑΣ. , οι διασυνδέσειs με βαριά
ονόματα τns νύχτα , αλλά και με
πολιτικά πρόσωπα, τα στοχευμένα
δημοσιεύματα του θύματ0s παραμένουν ψηφίδεs του διάσπαρτου
παζλ. Σελ. 23
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Φρένο στο ράλι ενοικίων
Οικονομική Κ, σελ . 6
Το Παζλ της Αθηναϊκής Ριβιέρας
κομμάτων ορίζει τον εκλογικό πή
χυ για την επίτευξη του στόχου
των 151 βουλευτν . Σελ. 16
Μικρασιάτες πρόσφυγες Που διέβησαν τον Ατλαντικό ρίχνοντας στην Αμερική ρίζες ανάγκης διηγούνται
μέσω μιας ιστορικής έρευνας τον αγνα επιβίωσης αλλά και Πικρής υποδοχής από όμαιμούς τους μετανάστες της μάνας Ελλάδας. στη φωτογραφία, κοντογείτονές τους Μαρμαρινοί στο Λος Αντζελες το 1928. Επi .
σης, ο Τζάιλς Μίλτον , συγγραφέας του βιβλίου <Χαμένος Παράδεισος: Σμύρνη 1922> μιλάει στην ΚK ια τη
διαχρονική δύναμη των ανθρπων του βίαιου κατατρεγμού. Σελ. 26, 27
Σελ. 36
ANDREA MANοVANI HE NEW YORKTMES

Τελευταία νέα από την εφημερίδα