Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δικέφαλος:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022-ΤΕΥΧΟΣ 53 . ΤΙΜΗΕ2.00
ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΕΦΑΛΟ
σε δύο χρματα για να επιλέξετε!
ΑΕΤΟC
ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
19244- 2022
, ΜΙΑ ΙCTOPIΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΧΗ
Η ΑΕΚ συμπληρνει 98 χρόνια ζωns και ο ΔΙΚΕΦΑΛΟG θυμάται και γιορτάζει
' 772732 1 792164 1