Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠΟ του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΝΕΑ ΕΕΑΡΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΟΜΙΚΡΟΝ 2
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΙΑΙΚΟ
ΟMICRON
νάκαμιψη του των ειοογωγν των a - 6 τη ουγκεκριμένη
enιδημικού σθενν στα Νoοoκομεί . nonopαλλογή του ιού .
44 ΑκορωνοΙού pdζoov nολυ οοβaρd κόμα και με rapid tεστ
στην Ελλδα και την
Ευρη ις δαουληνσεις
ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΝ ΛΕΓΟΜEΝΟ "ΠΡΟΟΔΕΥΙΣΜΟ
| Thν επίθεση και εισδολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
ΑθAnτoc Ηθελημένος , Αφελnς η nονnpo Αθος η ηpono
νανδιστικός Τέλος στο φεμα, τtono στην ΑAθEa
ΕΣΣ στα στόματη τους μηaίνουν τoι
0ι φιλελεύθερες ιδέες , οι δημοκρατικές, ο πλουραλισμός
θα κατισχύσει και τεχνολογικά και στην καινοτομία
και στην ανταγωνιστικότητα
Τόνισε στο Συνέδριο του Οικονομικού Ταχιδρόμου ο Ευ . Βενιζέλος
1 οκέφτεται ο Ουκρανικός λuός
ότην ακούει το ΚΚΕΤy
Την πρόθεσή touς να μη ουμμετά .
οχουν στην ειδική ουνεδρίαση της ο εδρος της, Ουκρανίας B. Ζeλένσκι
Υνωστοnοίησαν οι βουλευτές του
δρο , του οματος K. Τοούλα , οι
pουλευτές του ΚΚΕτoνίζουν ό η
στην καινατομία και στην αντογν
Ουκρανίας , και ταυτόχρονα η αλλη .
λεγγύη Προς τον λαό της Ουκρανίας ,