Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠo του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΟ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΕΡΓΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ "ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΜΑΣ"
ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΤΦ. Ο ΕΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ε εξέλιξη καθς βρισκόμαστε . γοu καταστημάτων εβρίσκεται το να μήνα πρiν την . στίοσης Σπύρος Κόκκο
έργο Έmι - ναpξη της Τουριστ .
κής Περιόδου και λί- μέχρι τις 10 Απριλίου,
μετnou Πρέβεζας Πάσχα με τους ιδιο - δή.
(προdολογισμού 1,5 κτήτες καταστημά .
εκαt . ευρ) , Το εp . τν εoτίασης να εκοι εργασίες στην
nαρολία να έχουν στα.
ματήσει αλλά και το
φράζουν την ανησυ συγκεκριμένο τμήμο
να έχει anοκαταστα.
έστω το Τμήμα του
δηλοεις του θef
Η Ελάδα στον κόσμο Που αλλάνεί |
στ Forum και τη 0εματική Τn ΕΛλάδα
| στον κοομο nou αΛnotr ο nou
nραγματικό ξητημα έλλειψης στην
| μεινοντος cυ οι στόχο, γa το έλλε| 6nnσεις του ο γενικός διευουντής
νu, εν eα xpεστείνα κατατεθεί ου !
Η μόνη αξιόπιστη Πηγή ειδν αγροδιατροφής
Μπορεί να γίνει η εγχρια παραγωγή μας
Ντροπή!)
Δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηκανικού
Επιμελητηρίου Πειραις , Βασίλης Κορκίδης
Στη συναυλία ειρήνης που διοργάνωσε η συλλογικότητα Αλλη .
λεγγύη για Ολους " στα Προπ .
λαια , έδωσε το "naρν" και ο Πρό .
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσ .
ίδιος με
μνας κορύφωσης των ανατμήσε.
λα τα όnλα αντεμεtσσς της ο
Yiσεις και κανονστικές nρoξεε
ανάρτησή του στα κοινωνικά δί .
κτυα . Πς να μην δσει το naρν, άλλωστε oε μια eκδήλωση
τουργία της αγορος, αλλά κοι eα
npooτατεύουν τους κατανοωτές
Ποu στην ουσία διοργάνωσε το