Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΥΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Ή κ . Αχτσιόγλου βαπτίζειν τόν υίό της Άρη-Ό κ. Σαρηγιάννης ύποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Σελ. 8
ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΤΗ Σ
ΚΥΡ ΙΑΚ Η Σ.
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ A. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 ,
Oίκήιον έλευθερίης παρρησίη. Δημόκριτος
Γενικά αίθριος μέ άραιές νεφσεις πού βαθμιαία θά
Ηθερμοκρασια θά σημεισει μικρή άνοδο κυρίως στά βόρεια, Στά ήπειρωτικά θά φτάσει στούς 20 βαθμούς .
Αριθμός φύλλου 23
Τό βράδυ θά σημειωθούν βροχές στά δυτικά.
Κυριακή, 27 Μαρτίου 2022
Της Σταυροπροσκυνήσεως Ματρνης της έν Θεσσαλονίκη.
ΚΑΙΡΟΣ
ΜΑN ΚΟΤΤΑΚΗΣ
Η στρατηγική τής μο.
ναδικής σκέψης και ή νομοθετική πρωτοβουλία για
τόν Τύπο
Σελ. 16
Το Τάμα τού Εθνους ,
τό όποίο ούδέποτε έκπληρθηκε: Η σχέσις του μέ τό
-Πανελλήνιον Ήρον (Πεδίον τού Αρεως) Σελ. 28
32.000 άπολύσεις μετά
Σελ. 9
ΕΛ. Γ. ΣΚΙΑΔΑΣ
Κοσσυφοπέδιο
Βουλγαρία
Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
τήν λήξη του Συν-Εργασία
Μαυροβούνιο
Γ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
ρύπων φέρνει νέες αύξήσεις στήν βενζίνη Σελ . θ
Τό σύστημα έμπορίας
ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΣ
Ηπρτη έλληνική έται.
ρεία μονόκερος άναστέλλει δραστηριότητες σέ
Ρωσσία και Λευκορωσσία
Σελ. 10
ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ
Φρόνημα, όχι φρόνιμα
Σελ. 15
Φ. ΧΑΡΙΣΗ
λεως. οι άνησυχιες για τήν διαδικασία ίδιωτικοποιήσες του
Αιμάνι ΑλεξανδρουπόΣκόπια
Σελ. 6
Ή Οδησσός, το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας και ό Εμμ. Ξάνθος
Σελ. 32
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Δ. ΘΩΜΑΣ
ας έπισιτιστικής κρίσεως
Στά πρόθυρα παγκόσμι
Σελ. 21
Οπόλεμος στήν Ούκρα.
νία άλλάζει τά δεδομένα γιά Πολωνία καί Ούγγαρία
Σελ. 17
ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ελλάδα
Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ρικές έκδόσεις
Το 1821 και άλλες ίστοΣελ. 27
Ή Τουρκία έγγυήτρια δύναμις στήν Ούκρανία.
έν ή Ελλάς ύπηρέτης Σκοπίων καί Άλβανίας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙ
Ο ύπουργός Εξωτερικν
τής Ταϊβάν όμιλεί πρός τήν ΕTΚs
τν MΑΝΩΛΗ ΚΟΤΤΑΚΗ -EΥΘΥΜΙΟΥ Π. ΠΕΤΡΟΥ
να μήνα άκριβς μετά την τήν έθνική οίκονομία . Έν παράλληλα ή
είσβολή τής Ρωσσίας στήν άνευ δρων στήριξη τν σχεδίων τής συμγιά το άμερικανικό καί τόρωσσικό χρήμα , ούκρανία και τήν έναρξη του πολέμου, μαχίας πού έφτασε μέχρι του σημείου νά
. Η Αγκυρα γίνεται προορισμός Ε
στόν καθηγητή ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛ.
Σελίς 19
ίσότιμος συνομιλητής μέ Γαλλία -Τταλία κυβερνηση για πρότη φορά φαίνεται δηλσει ό άναπληρωτής ύπουργός Έξωτερικν Μιλτιάδης Βαρβιτσιτης , ότι
και άναλαμβάνει ρόλο δύνους πού συνεπάγεται ή εύθεία άνά-στόχος τν κυρσεων είναι ή άνατροπή
πς άρχίζει νά συνειδητοποιεί τούς κινμειξή της σέ αυτόν , σέ σύγκριση μέ την του Προέδρου Πούτιν , όχι μόνο δέ φέρνει
σέ Άνατολική Εύρπη καί Λιβύη ούδέτερη Τουρκία, ή όποία άποκομίζει άμεσα γεωπολιτικά όφέλη στήν πατρίδα
διαρκς γεωπολιτικά κέρδη. Η προσγεί - μας άλλά άντιθέτως βοη θα τόν άπρόβλε πτο παίκτη τής συμμαχίας , Τουρκία, να
ΑΡΘΡΑ
Ή Ελλάς πιέζεται νά ψηφίσει ωση είναι άνμαλη: τόσο οίκονομικά και
τά μνημόνια μέ τά Σκόπια καί καλείται ιπλωματικά όσο καί γεωπολιτικά. Στό κερδίσει την παρτίδα.
νά άναγνωρίσει τό Κοσσυφοπέδιο!
Κ. ΚΑΒΒΑΘΑΣ
Τήν ρα πού γράφονται αυτές οί
Μέγαρο Μαξίμου συνειδητοποιουν πλέον ότι έκτός άπό τήν ρωσσική οίκονομία γραμμές καί έν ό άναπληρωτής ύπουροί κυρσεις, τίς όποίες ύπογράψαμε άπό γός κύριος Βαρβιτσιτης πάσχιζε νά
Ασκήσεις .. αίσιοδοξίας
. Μπάιντεν-Ζελένσκυ κοινού μέ τούς συμμάχους και έταίρους άνασκευάσει τήν άψυχρλόγητη, έθνικά
μας , δέν πλήττουν βαριά μόνο τή Ρωσ - έπικίνδυνη και άκατανόητη δήλωσή του ,
Συνέχεια στήν σελίδα 4
Σελ. 15
Ν. ΧΑΒΟΥΤΗΣ
μας έμπλέκουν εύθέως στόν πόλεμο σική Όμοσπονδία άλλά καί την Τδια μας
Ρωσσικές κυρσεις έν μέσφ
στασιμοπληθωρισμού
Ενα έπικίνδυνο μείγμα
Πύραυλοι μέ ένσωματωμένους iού !
Ό έφιάλτης της βιοτρομοκρατίας
Σενάριο:
Αβραμότουλος
στό ΥΠΕ ,
Δένδιας
στό Αμύνης
Σελ. 13
Μπορούμε να βασι .
στούμε στίς ΑΠΕ; Γράφουν οί Κ. Ν. Σταμπολής-Πα
Σελ. 26
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
τής MΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ναγιτης Γ. Παπασταματίου
ά προηγούμενα 24ωρα μας έκαναν νά πιστέψουμε
Δ. ΚΑΠΡΑΝΟΣ
σιόν και ή πραγματικότης
Το Πρεστίζ ή Κομμισ
Σελ. 14
Η ΚΥΡΙΑ Eπι ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
δτι ό Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί καί νά
είναι μια αφιτιλιάν κοντά . Μιά όργισμένη άντίδραση του
Προέδρου Πούτιν στίς έξαγγελίες τής Δύσης ή μιά παρακινδυνευμένη προβοκάτσια άπό πλευράς των έξτρεμιστν ,
πού νά παραπέμπει σέχημική ή βιολογική έπίθεση . Μιά δι αρροή , ίσως, δπως ήδη έγινε μέ τήν διαρροή άμμωνίας στά
βοριοανατολικά σύνορα τής Ούκρανίας.
Σελίς 8
. ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ
Θεό τού Πολέμου , προηγείται ή Ερις, ή προκαλούσα τήν διχόνοια
Πρίν άπό τόν Άρη, τον
Σελ. 2
"New York Times",
Επαμε νέματα
γιά τόν υίό
του Μπάιντεν
αΤά συμφέροντα των
N. ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ
λίγων σκορπούν θάνατο στούς πολλούςν. Συνέντευξις στήν Νικολέττα Παπανικολάου
Συνέχεια στήν σελίδα 7
Σελ. 23
Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
ρειο καί Μεγάλη Ελλάδα (Μέρος Β')
Πυθαγόρας-Πυθαγό- .
Σελ. 27
Τό μεγάλο πολιτικό ρήγμα σέ Μακεδονία-Θράκη
τρομάζει τά πολιτικά κόμματα
Σελίς 21
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Ηrερμανία τρα
ήγέτης της εύροπαίκής
τής ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΝΟΥ
Κωστή Σαββιδάκη
<Παπa-Γρηγόρης,
Μιχάλη Αεράκη
κΠαπα-Μιχάλης
μφανή άποτυπματα άφήνει έπιδόσεις τν πολιτικν κομμάτων
ό πόλεμος στήν Ούκρανία καί πρωτίστως της κυβερνητικής πα
στην έλληνική πολιτική πραγματικό -ράταξης πού καλείται νά διαχειριστεί
τητα . Τό καταδεικνύουν τά εύρήματα τήν κρίση . Είναι κοινό στοιχείο στίς
τν τελευταίων δημοσκοπήσεων πού δημοσκοπήσεις πού διενήργησαν οί
καταγράφουν τίς συνέπειες τής πολε - έταιρείες Marc (AΑντ 1 ) καί Μetron
μικής σύγκρουσης τόσο στήν καθη- Analysis (Mega ) , ότι ή κυβέρνη ση
Συνέχεια στήν σελίδα 6
τν ΗΠΑ
Τής ΜΥΡΝΑΣ ΝιΚΟΛΑΪΔΟΥ
Σελίς 7
στήν MΑΡΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ
μερινότητα τν πολιτν όσο καί στίς
Σελίς 25
9" 7727329072091
Ιταλία
Αλβανία