Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Κ.Τ.Α.
ΣΑΒΒΑΤΟ
Hellenk Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
91 772529
029169
ΕΤΟΣ: 51ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14592
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Ζήτω η 25η Μαρτίου