Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠΟ του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lδοτήτης Ειδότης Δευθυντής ΒΑΣ ΣΕΡΒΑ Ετος 45ο, A, φόλλον 1215 Τιμή 0,60 ευρά Πέπτη 24 Ναρτίου 202
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΗΡΥΞΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΣΤΑΜ ΑΚΡΙΕΑ ΚΑΙΤΙΕ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ
ΜΕ ΔΡΑΞΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΕΗΣ
ον 'noλεμο , στην
ακρίβεια και τις
των βοσικν npoίόνεων
Tις επόμενες ημέρες.
στον nputογενή Τομέα
ονατιμήσεις έxει Ano το Υnoupγεo Aμετά τις ανακοινσεις
της Κομοόν , to Υnoup .
γείο ετομοετo, να ονα .
νηση με δροστικά μέτρα ουν γίvει napεμβάσες κονσει νέα μέτρα για
στήριξης της κοινωνίος
Η ενεργειοκή κρίση κα νόnωρo nou φτνουν οpορούν στις ζωoτροφές
ο nόλεμος στην ουκρα - nepinou το 200 εκατ Ευ - κα τα πόσματα .
νία εκτόξευοον υς τμές p.
ano το nεpοσμένο 98Ο Πόλεμος και η ενεργειακή αναστάτωση
Συνοδευόμενη από την διεθνή
έκρηξη των τιμν
| Δημιουργούν ένα Παγκόσμιο εφιαλτικό τρίγωνο
θα επιδοθεί σε διηλωματικό μαραθνιο
Μήνιμα ενότητας απέναντι σε κάθε εο ολiα και
Της διατήρησης της Εθνικής μας ομοψυχίας
| Για τα επαναφέρουμε στις καρδές μας ns αρετές των προγόνων μας
Η Πρέβεζα θα εορτάσει την 25η Μαρτίου
Εeδηnoς να τον toρtοσμό της
δηλσες nou 6pοννί ηne| ους τους εξωτερικούς χρους όηοu
ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΤΥΔΗ
Το επίπεδο
της κριτικής . .
. Συς 11/2/21,ο κ.
Toinpoς στη Βουλή μ
στη Βουλή τον κονοβουλυτικό opo .
χοροκτηριστουν οι no.
νους noλίτες και μολ τον υntpψηφισαν τον
Σεπτέμβριο του 2015,
νοφορύ του ουτ ,
χρο , ο κ. Τσinpeς εine
ΣΧΟΛΛΟ :Στην nρο . γικό του ψεύδη στις ε.
μεγολο ευκοριστ στα
naδιά και στο κορίτοa
καν το 6
ρo γα τους Enmvες , ο του 2015 και έπετα a.
no τη δημοοκοnική κα- Δημοψηφίοματος τον
0ιgηon του κόμματός iouno του 2015 , με το
του . Διοφων ριακά , ε onoio εξanότησε έναν
tnv ψυκή τους και να
τους αλΛΟ και να Ψηo δείξουν τους ενόχους.
σύνολο tων nonrtuv.
Μιχαήλ Γ Λουκάς Anoxouνωμένοι
2. Στκ 25/2/21 στη