Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΑ
ρατηρούνται λόκληρη την Ευρ ουν την πρόσβαση
Ιστα Φαρμα - m , αλλά to μεγαλύτε των aσθvν στην θ .
Na σημεισουμε ότι
νας naθήσεις, καθς arpioοότερα anό 150
της χρας , Onωs a
οo στην Τ.Φ., ελ του τιμής γίνονται οε
των κατηγορν aaθή.
ytς nou έχουν ως α - τους tελευταίeς μήνες
οφείλοντα στην v
Παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων
Προανήγγειλε ο Υπο υργός
Οικονομικν Χρ . Σταϊκούρας
Οι αρχηγοί κρατν και κυβερνήσεων της Ε.Ε.
Καταδικάζων απερίφραστα τη Ρωσική εισβολή στην Φυχρανία και .
Ανοτό οφήνει το ενδεχόμενο
η κυβέρmon να unopξουν νέα
μέτρα για το καύσιμα καθς οι τ
Να σnμεoουμε ότι στο Νομό
| vaεoruθέν nou εoωοov, τι pτες npun
| νές ρες orμεpo yο μειά ntη twr ep.
2 ευρ το Λitpo
Την κατάπαυση του Πυρός
από τη Ρωσία
Ζήτησεο Κ. Μητσοτάκης
Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.
Δεν ορίστηκε
ακόμη ..
Πικν Οεομικν φορων στο Υnυργείο
Την κατάηουoη του nupoς ο.
nό τη Ρωσία ήrησε ο κυριάκος
στην εκτακτη άτun tύνοδο
Κορυφής της ΕΕ.
0 pωθunοuργός κατά την
npootλεuoή του στη Σύνοδο
eα κινηθεί η Εupnn με οκon
tnv άσκηoη niεonς στη Ρωσία
στε να npootλ0ε στο τpont
του Τμήματος Λογιστικής στα Ιωάνννα.
σννεχεια στη σε,