Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Και βενζίνη στο πακέτο στήριξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΚΜΗΡΙΑ
ΤΖΟΡΤΖΤΣΟΥΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΥΣ
ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ COVID -19
ΣΕΛΙΔΑ 22
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 11
&Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108979161"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103ο n Αρ. φύλλου 30.966 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒBΑΤΟ 12 ΜΑΡ ΤΙΟΥ 202
www.kathimerini.gr . G120
Και βενζίνη στο πακέτο στήριξης
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
Το μεγάλο
παζάρι
της Τουρκίας
Στοχευμένη επιδότηση καυσίμου-Ανέτοιμη η Ε.Ε. για κοινή δράση κατά ακρίβειας
Με την τιμή τns αμόλυβδns να iπταται σταθερά πάνω από τα 2 ευρ το
λίτρο στα αστικά κέντρα και κοντά
στα 2,5 ευρ στ1s πιο απομακρυσμέ
και στην περίπτωση τns βενζίνns και
του πετρελαίου κίνησns, η στήριξη
των καταναλωτν θα είναι στοχευμέ
νη, δηλαδή δεν θα πρόκειται για ορι νεs περιοχέs και στα νησιά, ηκυβέρ - ζόντια μείωση κάποιου φόρου, λόγω καταλήξει σε συγκεκριμένεs αποφά των τιμν των καυσίμων. Το πακέτο
θα οριστικοποηθεί τη Δευτέρα. Εν τω
μεταξύ , έληξε χθεs στιs Βερσαλλίεs πάντωs , επέμεινε πωs είναι ανάγκη
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, χωρίs να
για την ενέργεια και την άμυνα. Ο
Γάλλοs πρόεδροs Εμανουέλ Μακρόν,
να υπάρξει κοινή χρηματοδότηση .
Ο Ελληναs πρωθυπουργός Κυριάκοs
Μητσοτάκηs ανέφερε ότι πολλά κράνηση εξετάζει να περιλάβει κάποια δημοσιονομικού κόστουs, αλλά θα
επιδότηση και για τη βενζίνη στο
νέο πακέτο στήριξns νοικοκυριν
και επιχειρήσεων , που θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο,
στοχεύει στουs οικονομικά ασθενέστερουs . Επίσns , η χρηματοδότηση
θα εξασφαλισθεί από το υπερβάλλον
έσοδο που προκύπτει από την αύξηση
σειs για κοινή δράση των ευρωπαϊκν
χωρν κατά του κύματ0s ακρίβειαs , τη-μέλη έδειξαν κέντονο ενδιαφέρον
πολύ περισσότερο δε για κοινό σχέ
διο δανεισμού σχετικά με τη χρημα τοδότηση αναγκαίων επενδύσεων
για την πρόταση των έξι σημείων που
κατέθεσε την Τρίτη στην Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν. Σελ. 4, 23
Ο πόλεμος στην Ουκρανία
και η τράμπω F-16 με F-35
αεροσκαφν F-16 που διαθέτει, αλλά και ότι στην περίπτωση που η Αγκυρα με ταβάλει τη στάση τns στουs
S-400 θα μπορούσαν να αρθούν οι αμερικανικές κυρσε1s ε1s βάρ0s τηs και να πα Το σχέδιο
για το νέο
Αρχαιολογικό
Μουσείο
Τον τρόπο που επιχειρεί να
εκμεταλλευθεί την ουκρανική κρίση η Αγκυρα για να
ελαχιστοποιήσει τιsσυνέπειes στην εθνική τηs ασφάλεια
και οικονομία περιγράφει σε
έκθεσή τns για το αμερικ
νικό Κογκρέσο η Υπηρεσία ραλάβει τα F-35. Σελ . 6
Ερευνas του σματοs. Η
σύγκρουση επιδείνωσε τη
σοβούσα νομισματική και
πληθωριστική κρίση στη χρα και οικονομία τns θα
μπορούσε να αποδειχθεί ιδι αίτερα ευάλωτη στη διακοπή
ρωσικν εξαγωγν φυσικού
αερίου και σιτηρνn, επιση
μαίνεται. Στο πλαίσιο αυτό η
χρα επιχειρεί να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ
των δύο πλευρν , αναφέρει
η έκθεσn. Αναλυτέs πιστεύουν εξάλλου ότι ο πόλεμοs
στην Ουκρανία είναι πιθα νό να επηρεάσει το εκκρε
μέs τουρκικό αίτημα για την
αναβάθμιση των μαχητικν
Αποκτά ταυτότητα
<παντεχνείου>
Σε ασφυκτική
Πολιορκία το κίεβο και
άλλες τέσσερις μεγάλες
Πόλεις της Ουκρανίας
Πάνω από 100 δισ. δολ.
α κιβωτός εθνικής Παιδείας) που θα προβάλλει την ελληνική ταυτότητα, παντεχνείον) που δεν θα περιορίζεται στην
αρχαία ελληνική τέχνη, αλλά και χροs
εξωστρεφήs , αναβαθμισμέν0s ενεργειακά, με νέο κήπο και μεγαλύτερεs aίθουσεs , συνδεδεμένοs με το πρην ξενοδοχείο Acropole Aaross: έτσι θα μοιάζει το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μετά την
υλοποίηση του οράματοs του υπουργεί ου Πολιτισμού για την ανανέωσή του.
Η αρχιτεκτονική μελέτη θα γίνει με ιδι
ωτική δωρεά, ωστόσο ήδη ακούγονται
διαμαρτυρίεs για τον αποκλεισμό των
Ελλήνων αρχιτεκτόνων από τον σχετι.
κό διαγωνισμό. Σελ.3
το κόστος του Πολέμου
Πρόοδο στις
διαπραγματεύσεις
βλέπει ο Πούτιν
Σελ. 5
Αρχισαν δεσμεύσεις
περιουσιν
Ρσων πολιτν
και στην Ελλάδα
Σελ. 6
Νέο Πακέτο κυρσεων
από την Ε.Ε.
Σελ.4
Ενα βήμα Πιο Πέρα Προχρησε το έργο της επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Σε κλοιό χιονιά και παγετού η χρα
Υψηλότερο
επίδομα ανεργίας
βάσει μισθού
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡ0
ΠΡΕΒΕΖΑ
Αναπλάσεις
Μικροπολιτική ξανά
στα αμφιθέατρα
Πιλοτικό πρόγραμμα
Στιs προγραμματικέs δηλ σε1s τns η κυβέρνηση είχε
εξαγγείλει μια σειρά από αστι κέs παρεμβάσειs εμβληματικού χαρακτήρα-όπωs η
επέκταση του Αρχαιολογικού
Μουσείου τns Αθήναs. Οι παΕπίδομα ανεργίas , που θα συνδέεται με τον τελευταίο μισθό
του ανέργου και θα κλιμακνεται, χωρίs να πέφτει κάτω από
το σημερινό ύψos του επιδόματos των 400 ευρ , θα πάρουν
20.000 άνεργοι, στο πλαίσιο του
πιλοτικού προγράμματ0s που θα
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψns. Στόχos είναι η δι καιότερη κατανομή των επιδομάτων σε όρουs ανταποδοτικότηταs, καθs το επίδομα σήμερα
είναι ανεξάρτητο των ετν εργα
σίas και των αποδοχν . Σελ . 24
των ΑΕΙ
Μικρογραφία της πελατειακής
νοοτροπίας , Που συμπυκννεται
στο σύνθημα ακάθε Πόλη και ΑΕΙ> ,
εξελίσσεται στην Πρέβεζα, όπου
σφοδρές δια κομματικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση
μεταφοράς τμήματος στα
Ιωάννινα. Σελ . 10
ρεμβάσειs αυτέs πρέπει να
υλοποιηθούν, χωρis να σκαλσουν στα γραφειοκρατι
κά βραχυκυκλματα και στιs
αντιστάσειs των μικροσυμφε
ρόντων που ήδη έχουν εκδηλωθεί. Η σημασία αυτν των
αναπλάσεων είναι κάθε άλλο
ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ
Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα και αύριο σε όλη τη χρα, εν οι χιονοπτσεις προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν , κατά διαστήματα Πυκνές , ακόμη και στην Αττική, Σελ. 9
παρά καλλωπιστική.
του Αρη Αλεξανδρή
Σελ. 4
Αρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου
Σελ. 13
ΣΧΟΛ101 ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΗ
Ακολουθντας την Ιστορία
ΘΕΩΡΕΙΟ
Εσείς, μάχεστε για τα ikes
Σελ. 2
Αρθρο του Γιργου Θ. Μαυρογορδάτου
Από τη μία πλευρά , υπάρχουν δημιουργοί Που δεν μασούν τα λόγια τους:
κ . .Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αποδειχθεί
ένας Παρανοϊκός και απρόβλεπτος αντί
Παλος, Που μας εμπαίζει για τα καλά ,
έγραψε ο συγγραφέας Ιαν Μακ Γιούαν στον Guardian. Σε κείμενό τους στη
Liberation, οι Μπερνάρ-Ανρί Λεβί, Σον
Πεν, Στινγκ και Σαλμάν Ρουσντί εκφράζουν τη φρίκη τους για τη βία κατά των
αμάχων στην Ουκρανία, τον θαυμασμό
τους για τον Ζελένσκι . Ακόμη, Πολλοί
Ρσοι διανοούμενοι αντιτάσσονται δημόσια στον Πόλεμο του Πουτιν . Ρισκάροντας το κεφάλι τους .
Από την άλλη πλευρά , υπάρχουν ο καθ
ημάς συνδικαλισμός σωματείων , εργαζομένων στον χρο του Πολιτισμού ,
ομοσπονδιν , άνθρωποι της τέχνης, Που
έχουν καταπιεί τη γλσσα τους . Χειρότερα μάλλον , Για να μην κατηγορηθούν
για σιωπή, αυτοί οι λαλίστατοι , Που κατά
καιρούς έχουν υπογράψει επιστολές διαμαρτυρίας για τα Πάντα (έως και υπέρ
του Κουφοντίνα) , δίνουν τη μάχη του
αυτονόητου (<0 ουμανισμός και ο Πασι
φισμός είναι αξες Πέρα από ιδεολογικές τοποθετήσεις) και συνεχίζουν να
κολλούν ένσημα δημοσιοϋπαλληλικής ανέξοδης δηλαδή- επαναστατικότητας:
Καταδικάζουμε τον ιμπεριαλισμό απ '
όπου κι αν Προέρχεταιn, 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα