Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οrρτο με προύπολογαμό
ίπΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15706 Ιδρυτήs: Ιωάννns Κόκκινοs ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 www.proinanea.gr E0,50
Ιεκινά η
διόρθωση
Ανοικτή σε συνεργασία η
Περιφέρεια για τα σκουπίδια
Περίπλοκο το ζήτημα με
την <κόκκινη γραμμήν
Επλεξε το εγκμιο
του ΠΑΣ ο Φαν'τ ΣχιΙΠ
για το
Κτηματολόγιο
Σελ. 16
Σελ. 6
Σελ. 3
Σελ. 14
Ανάπλαση και οδικά έργα
στο Τζαμί
Καλούτσιανns
ην έναρξη δύο ακόμη έργων
στο δήμο Ιωανντν υπέγραψε ο
δήμαρχos , Μωυσής Ελισάφ.
Το Πρτο, με προϋπολογισμό
300.000 ευρ αφορά στην κάλυψη
εκτάκτων αναγκν από έντονα καιρικά
φανόμενα και Περιλαμβάνει κυρίωs
Παρεμβάσειs οδοποίas στιs Δημοτικές
Ενότητεs Ανατολήs , Παμβτιδα ,
Μπιζανίου και Περάματος . Το δεύτερο
έργο , αφορά διαμορφσεις κι
αναπλάσεις στην περιοχή Τζαμί
Καλούτσιανns, με συνολικό
Προϋπολογισμό 200.000 ευρ .
με τis εργασίεs να Πραγματοποιούνται
στον κοινόχρηστο χρο του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου τns Πόλns και του
πεζόδρομου Γ. Κοτζουλα.
Σελ. 3
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Συγκέντρωση βοήθειαs
για τουs Πρόσφυγεs
από την Ουκρανία
Σελ. 5
Σελ. 4
<<Φτεράμέχρι τis 19 του μήνα κάνει ο μισθός για 4 στα 10 νοικοκυριά
Σελ.10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα