Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον τόπο τοι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜEΑ
υσιαστικη στη
0 υnoupγος Αγροτικής
100) στα Λnoouστα και
οι κτηνοτροφο, την εn βουnnση της κυβέρνη.
τες κοι οι κτηνοτρόφοι , iEun oτροφν nou onς να στηρίξει με εn5o .
καος οι συνέnεες του αγοντα σε μεγάno tnon tη prτρα αvanpo.
νanωon ρεύματος όσο.
Αnό την Κυβέρνηση έ διαρκεί η ενεργειακή κφί
ια τον npuτογενή τομέ.
νους μεγαλύτερου κύματος ακρίβειος
ο μέτρα στήριξης μέ
στο επόμενο δεκoημερο
Είναι Πάρα Πολύ σημαντικό ότι έχει αυξηθεί
Η απορρόφηση των Περιφερειακν
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
Σημείωσε ο Πρωθυπουργός σε τηλεδιάσκεψη
Που είχε με τους 13 Περιφερειάρχες της χρας
Είμαστε ματητές και αροσπαθούμε..
| Να φέρουμε και τον τελευταίο επισκέπτη στη χρα μας
Δiλωσε ο Υnουργός Τουρισμού Βασtnς Κιnιας
Είμοστε μαχητές κα npoonoeoύμε να φέρουμε
| και τον τεευτoίο εnoκεnτη στη ρο, 6nnωσε ου1 nουργός Τουριομού Βooης Κικίnιος ανοφέροντος
Ρ5 ρΟφηση των nεριφερειακν
| ν στην Ρουμανία nou είνα npτη oε 0δικό τουp Ι σμο στην Εupunn και έxει νούμερο 1 trend την
Αν καιι σε πεινελλαδικό επίπεδo
Ο αριθμός των κρουσμάτων
παραμένει υψηλός
Η Κυβέρνηση θα άρει πλήρως τα μέτρα
για τον κορωνοίό πριν το Πάσχα
Ποιός είναι
ο "δραπέτης";
Τοίnpας στον ΣΥΡΙΖΑ διότι onως υnoΔεν έχουμε την αναμενομε .
νη μείωση νοσηλειν των α.
οθενν με κορωνοίό στο Νο00.
κομείο Πρέβεζος , τονζουν t .
δικοί , σημενοντος nuς αν και
συς αρχές του μήνα φαίνονταν
μα οοφς μείωση του
COVID-19
των νοσnλεν, τελικά η κατά .
σταση δεν άλλαξε και ηλέον η
οοφής μείωση του ορι0μού tων
οθητή στα τtλn Μαρτίου.