Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ο εγκλωβισμός της Ρωσίας και η αφύπνιση της Ευρώπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
#H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Β' ΕΚΔΟΣΗ
Ετος 10% Αp φύλλου 30.961 Ιδρυτής: Γ. Α. Βάχος
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤO 5 - ΚΥΡΙΑ ΚΗ 6 ΜAP TIOΥ 2022
wwwkahimerini.gr . Mε ις προοφορές ε4,00
Ο εγκλωβισμός της Ρωσίας
και η αφύπνιση της Ευρπης
ΣΗΜΕΡΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ - MΜΟΥΝΣΤΗΝ α Κο
ΝΑΙΑΛ ΦΕΡKΟΥΣΟΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ Η ΣΤΗΝ Kn
Σελ. 8
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΣΤΟΥΜΠ
Υπουργος ΕθΥικής Αμυνας
Υπάρκει κανάλι
Προην πρωθυπουργος της Φυλανδίας
ΙΑΝ ΜΠΟNT
Η πίεση στον Πούτιν και οι παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες
επικΟ wίας με τον
Ακάρ ηρος τον σκοηό
της εκτόνωστης
nι0ανής έντασης
Ερκονται νέα εξοπλιστικά
σε συνεργασία με Ισραήλ
Πολκικής του Κέντρου Ευρωπ ακής
Σελ. 1
Ηπρωτοφανής ανθρωπιστική τραγωδία που τm μετατροτή τns Oυκρανias σε περίκλε- Ευρπη και ΗΠΑ, οδηγντα σε μια χωσυντελείται στην Ουκρανία μετά την από- σπο κράτοs χωρίs πρόσβαση στη Μαύρη ρis προηγούμενο διεθνή απομόνωση τη5 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
φαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να εισβάλει με και στην Αζοφκή θάλασσα, με τεράστιο, Ρωσίαs. Οι κυρσει που αποφασίστηκαν, Προnν υπουργός Εξυτερικν
τον ρωσικό στρατό για να καταλάβει τη
χρα κορυφνεται με τον βομβαρδισμό ξέσπασε χθεs στο μεγαλύτερο πυρινικό κληρο τον πλανήτη, θα οδαγήσουν τη Ρωμεγάλων πόλεων. Ηδη χλιάδες- ανάμε σα εργοστάσιο τns Ευρπns στην Ζαπορίζια σία σε σοβαρή σικονο μική οπισθοδρόμηση,
τουs πολλοί άμαχο- έασαν τη ζωή τουs , μετά το ρωσικό σφυροκότμα δείχνει πόεν περισσότεροι από ένα εκατομμύρο ε σο επικίνδυνη είναι η στρατηιχή του Ρ απελείνα αποσταθεροποτήσει την έωs xθes
ναι ήδη οι πρόσφυγεs στιs γειτονικέs χo σου προέδρου. Η επίθεση του Γολιάθ κατά πολιτική χυρια ρχία του Ρσου προέδρου.
ρεs. Ολa δείνουν ότι ο Πούτν σκεδιάζει του σκληρά αμυνόμεν ου Δαυίδ αφύπνισε Σελ. 4-14, Οικονομική Κ, σελ. 14-15
και HΠΑ
δμως, κόστοs για τ Μόσκα. Η φωτιά που και θα έχουν οικονομικές συν έπειες σε ολό
Σελ. 6
BΣυνεργοσία με τη rερμανία
για napayωγή και αναβάθμιση
των Leopard
ενωτο διευρυνόμενο αντιπολεμκό κίνηa /"pΟov και αυρwικός
Σελ.5
εφιάλτης ύστερα από nυρκαγιά
Σελ. 19
Ηνοδος του Πούτιν
και η unοτίμηση της Δύσης
Σελ. 4
Εικόνες Αποκάλυψης στο Kίεβο
Η noρεiα της μεγάλης φυγής
Σελ. 6
Η ελληνική οικονομία και ο ενερV γειακός σχεδιασμός της χρας
οικονομική Κ. σελ. 3-4
Η ουκρανία με μια άλλη ματιά
τέχνες & Γράμματα , σελ. 1-15
protergia
Το μέλλον της ενέργειας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕ Η ΣΤΗΝ Kο
ΕΡΑΝΛΕΡΜΑΝ
Σύμβουλος ΕΟνικής Ασφαλί ας
του τέως Ισρaηλwού πραθυπουργού
ΕΟ EastMed μηορεί
να ξυναζωντανέψει
"Τι θα κάνει το Ισρan
σε περίπτωση nολέμου
της Ελλάδος με τw Toυρκία
ΓΡΑΦΟΥΝΣΤΗΝ αΚ
Σελ. 18
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕNΖΕΛΟΣ
Κοθηγητής Συνταγμααικού
Δικαου στο ΑΠΘ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ακοδημαϊκή ελευθερίαxωρίς
ασφάλεια δεν υπάρχει
ΑΝΤΩΝ ΗΣ ΜΑΝΠΑΚΗΣ
Μονόδρομος
Λόγω τηs θέσηs και τns ιστο
ρίas τns, η Ελλάδα έχει πά ντοτε ανοιχτούs διαύλουs
και προs τη Δύση και προs
την Ανατολή . Η στάση αυτή
συνοψιζόταν, ακόμη και την
εποχή του Ψυχρού Πολέμου ,
με τον δρο "παλυδιάστατη
εξωτερική πολιτική . Υπάρ
χουν, όμωs , στιγμέs που τα
διλήμματα είναι σκληρά . Η
Ελάδα επέλεξε, σε αντίθεση
με άλλουs γείτονε - μέλη του
ΝΑΤΟ, να στηρίξει αυτό που
θεωρεί συμφέρον αλλά και δί
καιο . Το έπραξε έχονταs κατά
νουν τη μεγάλη απελή του βί.
αιου αναθεωρητισμού . Ηταν
μονόδρομos, στον οποίο πρ πεινα βαδίσει η χρα χωρίs,
ασφαλε , υπερβαλέs
συμβουλίου ης Νομικής
του Πανοπίαημίωυ Λευκσίας
οι ερόσυλοι του ασύλου και
οι μωροί υποστηρικτές τους
Σελ.23
Αεροφωτογραφία δείννει κατεστραμμένα κτρα έπειτα aπό αδυσππτο ρωσικό συρυροκόππμα στη γετονά Μπορoντιάνκα στην περιοκή του Κ βου . Πόλεις και νωριά της Ουκρανίος έχουν υποστεί ανυπολόγιστες ζημές Σελ. 5
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ
Εξαγορά καταπατημένων Σενάρια εκλογν μετά
Πανεπίστέμιο εης Σοpβόννης
Από την ελευθερία
στη σταθερότητα
ακινήτων του Δημοσίου
το τέλος του πολέμου
Το νέο σκηνικό και οι προτεραιότητες
Σελ. 31
Προ του 1970 υπό προύποθέσεις
Enίσκεψn Μητσοτάκη
στο Φνάρι και σενάρια
συνάντησης με τον Ερντογάν
Θεωρείο , σελ. 20
Λύση στο θέμα των 70.00ο0 κα - Πα τα καταπατημένα προ του
ταπατμένων ακνήτων του Δn . 1970 θα δοθεί δυνατότητα εξ
μοσίου και των 20.000 ανταλ - γοράs , εν τα μεταγενέστερα
λάξιμων που τήραν πρυ από θα πρέπει να επισπραφούν στο
100 χρόνια πρόσφυγεs τs M Δπμόσιο . Για τα ανταλλάξιμα
κραστατικήs Καταστροφήs επ - θα δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίαs.
δικεινα δσει η κυβέρν ηoη. οικονομική κ. σελ. 2
Σενάρια πρόωρων ελογν μετά και στη ΝΔ στην πορεία προs
το τλοs του πολέμου στιν Ου- τι5 επόμενεs (δυπλέs λόγω του
κρανία πυροδοτεί το γεγονόs συστήματοs τns απλns αναλο ότι τονέο σκηνικό που διαμορ - γικήs ) κάλπεs Προτεραιότητα
φνεται προσφέρει έξικρίσιμα αποτελεί n διαχείριση των συπλεονεκτήματα στον πρωθυ - νεπειν τns συκρανικήs κρiπουργό κυριάκο Μn τσοτάκη σns, Σελ . 16
ΓΑΛΛΙΑ
Κερδίζει Πόν τους
ο Μακρόν
Τελεινουν και οι τελευταίες ευκαιρίες για το κλίμα
Αναστάτωση και μεταβολές στους
συσχετισμούς δυνάμεων της nρo .
κλογικής nερόδου στη Γαλλία δη
μούρησε η ρωσκή εισβολή στν
Ουκρανία, ευνουντος τον σημερινό
Επιλογή
πρύτανη ΑΕΙ
από Συμβούλιο
Με μέτρο
θα πέσουν
οι μάσκες
Το μοντέλο που μελετάει
το υπουργείο Παδείας
Σε ποιους κλειστούς
χρους θα μείνουν
φιο Εμανουέλ Μακρόν . Σελ 29
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Το μοντέλο διοίκησηs ΑΕΙ που
εφαρμόζεται σε πολλέs ευρωπα.
κέ5χρεs μελετάει το υπου ργείο
Παιδείαs , με το ειδικό βάροsνα
πέφτει στηw εκλογή μελν του
Συμβουλίου από την ακαδαμαί
κή κονόττα και κατόπιν α ε λογή πρύτανη να γίνεται από
το εν λόγω Συμβούλιο. Στο επίκεντρο του προβλημαισμού n ,
δκι σελίγε περιπτσει 5, διαπιστωμένη σχέση εξαρτήσεων υ
αναπτύσσεται μεταξύ των υποψηφίων και του εκλογικού σμητos του πανεπιστημίου. Σελ. 22
οι μάσκες έπεσαν στου5 εξωτερ
χούs χpous, εν το επόμενο διά
στιμα, και ανάλογα με την εξλιξη
τns επιδημολογικήs ευκόνας τns
παν δημίαs , πρόκειται να ανοίξει
η σήτηση και για τηnχρήση τms
μάσκαs σε εσωτερικούs χρουs
με διαβάθμιση κνδύνου. Σε σού .
περμάρκετκαι Μέσα Μαζικήs Με
ταφοράs η μάσκα αναμένεται να
είναι απαραίτητη για αρκετό διά
στημα ακόμη. Οπωs άλλωστε αναφέρουν οι ειδικοί επιστήμονεs , " το
μίνυμα "πετάμε τιs μάσκες " είναι
λάθοs. Σελ. 26
Η διαδικασία
της κτηματογρά φησης
έφερε στο φως nεpιπτσεις
μοναστηριν και ιδωτν
GREEN NEW DΕΑ
uς ίδιες ιδιοκτησίες
Σελ. 24
Το νέο φυτριο nολιτικής
βίας στη Γερμονία
Σελ.29
Μα κιβωτό επιστημονικής γνσης για τιν κατακλυσμαία επιδείνωση της κλιμαυκής αλλαγής έχτισε ο
ΟΗE, ως ύστατη προειδοηοiησr: Χαραμάδα απέμενε στο napαθupο ευκαιρίος σναστροφής, καθς Χειρότεθα κυκλοφορήσει
ξανά τν Τρίτη 8 Μαρτίου
νει όοους αληθς αγωνούν και μαχονται. Σελ. 28, 37

Τελευταία νέα από την εφημερίδα