Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
p του 2019- unoxρησε τo Δεκέμβριο στο 12.0%.
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΕΝΩ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΠΑ ΑΡΕΗ ΤΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΕΜΑΝ
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΕΣ ΤΟΝΙΖΟΥΝ
ΠΩΣ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΗΙΩΣΕ
ον οδικό χάρτη για άρoη των μέτρων κειται να μας οφήoouv
npoς tnν κανο.
στους μη εμβοΛιοομέ . ούντομα Αυτά είνα οι
νικότητα και την
νους , δίνοντας nepan- μοσεες και οι anooτσεις
eρoη τωw nεpo - ληλa το σύνθημα κατόρ ρισμν naρουσίασε το ynon tων nεpιοoότερων στους εξωτερικούς χ nρuί της Δευτέρας ο υnoupγός Υγείος θάνος εμβοnιασμένους . έως tίνα no μέτρα και δεν
εrmpeaζουν την κανονι .
δεδομένη στγμή ono
Διευκρίνισε , ωστόο , κότητα .
|Η λεγόμενη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας |
οφείλει να λαμβάνει υπόψη και τη Ρωσία
Ανέφερε η nρην Υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη
Το 2021
Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Πάνω από 4 εκατομμύρια
Η Ερευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΙΤΑT α το έ| τος 2021 nou δημοσιεύθnκε σήμερα έδεξε ότι οι εργ | ομενοι στην Εhnoα ήταν nανω ano 4 εκατομμύρια.
| να nρτη φορά μετά αno nonλά χρονια και το noσο.
| στο της ανεργίας - nου napanapαμε στο 17,2% το καλoΤην εκτίμηση ότι η Ευρunn με οφορμη
| την κρίση στην ουκρανία, ea npenti να συ.
γιάννη σε ουνέντευξη της Η Βεγόμενη ευ .
| σεις οροσμένων για dλμα της ανεργίας μετά τη Anξη
χαρακτηριστικά .
ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ
Εμείς οι αριστεροί
και οι αριστερές.. .
ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ Ιγ
1. Στις 27/6/15 , ο νέες μει οεις στους μοκρατία
Η ευθύνη
ο ipην ουνrp
γελμά του , για τη δι .
νέργa του δημοψη .
φίοματος στις 5/7/15 , φο για τnν anoδοxή δημοψηφίσματος συ .
εins μεταξύ άλλων Η μιας ουστηρής και τ nρότοση των Θεσμν neιvωtκής Λιτότητος , φορμογή του δήθεν υ με υnoχρενε , στο
νοδεύθηKE ano tmν να ορθonoδήσει η χnou οδnγούν στην ne .
ραιτέρω anoppueμιση δήσουμε noτέ κονων ρα ano τον κ . Τσinρα
της αyοpoς εργ0σίος κά και οικονομικά, να και την nopeα του.
nερικοnές συντάξεων, anoντήooυμε με Δηnpoonκn νο ορoono.
θoη Να θυμουμ ότo. Tanaες .