Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράpος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙΟΤΙ
ΘΑ ΕΑΝΤΛΗEΕ ΤΗΝ 4ΕΤΙΑ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΕΗΕ ΔΙΠΛΕΕ ΕΚΛΟΓΕΣ
την κυβέρνηση να e όι γ να ετευχθεί τo
ει ξεπεράσει tα ερία noοοστό του 33% nou
Υν nou πpoopuγή στις κάλ νομος η κυμpτηση
κυκλοφορούν, ο Κυέχει δηλοει enavτι .
Eεκάθαρος στόχος , ριο, πέρα αno διαχωρ .
Στους
a. Την fίδια στιγμή αυτοδυνομία στις δι - σχιμάτιοαν το ευpύ
χη, υnooτηρίζουν ότι aν διεξαγ ούν Συνερ τον loύλιο του 2019
μετά το καλοκαίρ , με γάτες του οημεινουν
Ετα 350 εκατ. ευρω φ0άνει το 'nακέτοτων ενεργειακν επιδοτήσεων για τον Φεβρουάριο
Ανακοίνισε ο Υnouργός Περιβάλλοντος Κστις Εκρέκας
Στα 550 εκατ ευρ φeάν το naxtto, των ε| νεργιακν εniδoτήσεων να τον oβρουόριο , nou
| γειος Κστος Εκpέκος , ονεβάζοντος tο συνοnκό
|οότpα anό 2 διο . εup χατα oτησ
Στο θέμα της ανάπλασης..
Με τα υπολείμματα των απορριμμάτων
Κάνουν αναφορά, ο Βασ. Κνστας ( ατεξ Σύμδουλος Δήμου Ζηρού)
και ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντής
οψόμεθα...
νουν υψηλά
Γo το Αατομείο της
να εφησυχά .
ζουν . Οι αo
Βοσίλειος Κύνστας με
δηλσεις είνα μια δύοκολη εξίοοση κ
θς tmo τη μία θa υmpξε μαι όνωoη
της αγορός με τη δεξεγωγής τους , αό
noppμμάτων . Χθες ο Δή
των κρουομάτων . συνεχεια στη σ, a