Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΑΝΑΣ ΤΙΑ ΤΗΝΕΠΕΙΑΗ ΤΟΥΣ
|ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
κές οδικές ορτrpiε
τρακτέρ ζεστοίνουν ο αγρότες
U και ετοιμάζουν συnnoικν τους οργο , υμή του ρεύματος , ος
κινητοnonσεις κα νων , και καnούν σε κh . ζωστροφές , τα nindσμα.
μηλόκα στους δρόμους μάκυση κα μοδή ουμ . τα και τα φυτοφόρμακα
όλης της χρας Ηδη σε
διάφορες
npαγματonοιούνται συ - στήματος τονζοντος μουργούν οοβαρά npoγκεντρσεις διαμαρτυ- nuς o,1 κέρδισαν το κέρ - βληματα στην επpωση
ρίες και mpόβες για το
και στα αγροτικό
nεριοχές σεις του επόμενου δια - μέσα και εφόδια . δη.
διοαν με τους ογνες τους , onμεκνουν αγρ τους και τα τρακτέρ τες
ντρικές και nepipεpεια - στους δρόμου .
Στα προδλάματα που προκάλεσε η αικοκαιρία
Aναφέρθηκε ο Προθνπονρις στο Υπουμιό Συμδούδο
Στα nρoΜήματα nou npokΟλεσε η
κακοκοιρία αναφέροηκε ο Πρωeυ .
noupγός Κυράκος Μητoοτάκης κατά
τη συνεδρίοσn του Υπoυργικού Συμ.
Επίκαιρο για άλλη μια φορά
Το ζίτημα υπογειοποίησης των καλωδίων nλεκτροδότησης
Μετά την Πρόσφατη κακοκαιρία
Σενάρια .
μα φορά, μτά uην