Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επίδομα θέρμανσης: Δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους
>>> ΤΕΛ.
Ο1ΚΟΝΟΜΚΗ 1
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: pan1 983 @ote net.gr
ΑΘΗΝΑ: Εmail : [email protected]
ή Email: dhm1 [email protected]
ΕΤΟΣ 260- Τιμή Περ. 0,50 Ε
ΑΦ. 6157 Πέμπτη 27.01.2022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310242778 ΑΘΗΝΑ- ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304 605
Reuters:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ:
επικάλυψης
αγροτεμαχίων
>>> Τελ.
>>> Τελ
Ράγισε η οικονομική
κρυστάλλινη σφαίρα του ΔΝΤ
Στην κορυφή της Ευρπης
τα Ελληνικά αεροδρόμια
100υρ από ΤΡΑΝΟΣΕ ΟΤΤΝ
Μέχρι 11 Φεβρουαρίου οι
ατήσεις επανεξέτασης
Εως τις 11 Φεβρουαρίου μπορούν οι παραγωγοί που να
υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης στην περίπτωση που
διαφωνούν με το αποτέλεσμα
του αρχικού ελέγχου που έγινε
από τις υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ για την επικάλυψη
Των αγροτεμαχίων τους
Συγκεκριμένα , με τροποποιη Τική
ΟΠΕΚΕΠΕ προβλέπεται ότι
σε περίπτωση που είχε υποβ
ληθεί ηλεκτρονική ένσταση
επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και
απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορρπτικό αποτέλεσμα ελένχου,
μπορεί να υποβάλλει έντυπο
αίτημα ως 11/02/2022 στις
αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ , προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την
ορθότητα του αιτήματός το ,
ειδικά για τις περιπτσεις που
δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα
στοιχεία της δήλωσης
Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφοσον εξετάσουν τα πρόσθετα
στοιχεία δύναται να αλλάξουν
Το αποτέλεσμα επανελέγχου
της επιλεξιμότητας έως τις
28/02/2022.
εγκύκλιο
Θεσσαλονίκη:
Πινακίδες σε γραφή
Μπράιγ
στην ΠΕΔ-ΚΜ
Πινακίδες με ανάγλυφα
στοιχεία και με γραφή Καϊτε ζίδης
Μπράιγ τοποθετήθηκαν εξέφρασε την ευχή να
της Ένωσης Ιγνάτιος
οποίος
ρειακής Ένωσης Δήμων πρωτο βο υλίες και από
Κεντρικής Μακεδονίας άλλους φορείς, αλλά και
( ΠΕΔ-KM)
εξυπηρέτηση ατόμων με
οπτική αναπηρία.
στους επιβάτες πέντε αμαξοστοιχιν που
εγκλωβίστη καν λόγω κακοκαιρίας στον
άξονα Θεσσαλονίκη-Αθήνα . Η επιχείρηγια
την ενεργούς πολίτες.,
Σημεινεται,
ΠΕΔΚΜ ανέλαβε πέρσι ση απεγκλωβισμού.
ανάλογη πρωτοβουλία
για τα παιδιά με προβλήότι
Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, πρό κειται
για μια πρωτοβουλία ματα όρασης, δωρίζονσυμβολισμού και
σθησίας που υλοποιήθη-ποδοσφαίρου
κε σε συνεργασία της σχολεία της περιφέρειας, μανλής επικοιννησε FSI) και ζήτησε η εταιΠΕΔ-ΚM με την εταιρεία όπου φοιτούν τυφλά παι<Πρόσβασην η οποία
προχρησε στη σχετική πάνιας <Μια μπάλα για
δωρεά. Τις πινακίδες όλους-A Ball for ally.
ιαβε ο
Ο υπουργός Υπο-ΤΡΑΝΟΣΕ Α.Ε. (του
τας 120 ειδικές μπάλες δομων και Μεταφο-Ομίλου Ferrovie dello
ρν Κστας Καρα- Stato ltaliane Group ευαισε
με τη διοίκηση της ρεία να καταβάλει από
διά, στο πλαίσιο της καμΤΕΛ.
πρόεδρο
Created by Universal Document Converter