Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Το μαύρο κουτί της τοπικής αυτοδιοίκησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΡΩΣΙΚΟ
ΑΕΡΙΟ
Η ANΗΣΥΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Η ΔΗΛΩΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ)
ΣΕΛΙΔΑ 22
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 27
ΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108"979147"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εημερίδα
Ετος 103ο m Αρ. φύλλου 30.929 m Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑ ΡΙΟΥ 2022
wwwkathimerini.gr ε120
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΛΠΙΣ
Βομβαρδισμένο τοπίο στη Συγγρού
ΔΕΔΔΗΕ
Μόνιμος
μηχανισμός
αποζημισεων
μΤομαύρο κουτί
της τοπικής
αυτοδιοίκησης
Για διακοπές ρεύματος
Μετέωροι διαγωνισμοί της Περιφέρειας
για αλάτι και εκχιονιστικά μηχανήματα
Μόνιμο μηχανισμό αποζημί - ξns των 100 ευρ την ημέρα,
ωσns τν καταναλωτν σε
όταν οι διακοπές ρεύματο0s
περιπτσειs βλαβν του δι - ξεπερνούν κάποιες ρεs . Ο
κτύου σχεδιάζει η PAΕ. Με
τη λειτουργία του νέου αυτού
μηχανισμού , αποκλειστικός αποζημίωση από κάποιον άλ
υπεύθυνos τns αποζημίωσns
καθίσταται ο ΔΕΔΔΗE , ο οποί os θα καταβάλλει άμεσα στον αδυναμία έγκαιρns αποκατάκαταναλωτή ένα ποσό τns τάΔιαχειριστήs θα μπορεί στη
συνέχεια να διεκδικήσει την
Τρία 24ωρα μετά τη χιονόπτωση, η
αδυναμία πολλν δήμων του λεκανοπεδίου να καθαρίσουν τουs δρόμουs
από το χιόνι καταδεικνύει την έλλει ψη προετοιμασίαs και την απουσία
κατάλληλου εξοπλισμού . Ειδική
κατηγορία αποτελεί , βεβαίωs, η Πε
ριφέρεια Αττική , n οποία απέτυχε
να κρατήσει ανοικτούs κεντρικοus
οδικούs άξονεs ευθύνns τns. Σύμφω
να με πληροφορίεs, η Περιφέρεια δεν
διαθέτει ενεργή εργολαβία αποχιονσμού, διότι ο διαγωνισμόs καθυστέ
ρησε να ξεκινήσει λόγω δικαστικν
προσφυγν. Ανενεργή, κατά τιs ίδιες
πληροφορίεs , παραμένει και η σύμ
βαση προμήθειas αντιπαγετικού αλα
τιού, καθs ο αρχικός διαγωνισμόs
καθυστέρησε να ξεκινήσει. Μεγάλο
ερτημα, τέλοs, αποτελεί τι συνέβη
με τα καινούργια εκχιονιστικά μηχανήματα, τα οποία όλοι είδαμε σε
φωτογραφίεs αλλά ελάχιστοι στουs
δρόμουs . Σελ. 3
Η χαμένη μάχη των δήμων
λο φορέα που θεωρεί υπεύ θυνο για τη βλάβη ή για την
έτουμε
στασn . Σελ . 4
Τα ΑΕΙ δεν παράγουν
πληροφορικάριους
Σελ. 3
Χριστίνα Σούζη: Τρόμαξα
με αυτό που είδα να έρχεται
Δημήτρης Ζιακόπουλος:
Τα βασικά αίτια
της κακοκαιρίας
Πληθωρισμός μηχανικν οικονομολόγων
Σελ. 5
Η αγορά ζητάει πληροφορικάριουs , τα πανεπιστήμια
βγάζουν μηχανικού , οικονομολόγοus , δικηγόρουs . Η
κατανομή των αντικειμένων
σπουδν στα ΑΕΙ δείχνει αρ γή προσαρμογή στιs ανάγκες
τns αγοράs εργασίas. Οι κλάδοι των κατασκευν, των οι
κονομικν και του δικαίου
έχουν ποσοστά άνω του 20%
των φοιτητν έκαστos. Σελ. 7
Εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου στο κέντρο της Αθήνας άφησε Πίσω της η
έκρηξη Πυ σημειθηκε νωρίς χθες το Πρωί σε κτίριο στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού. Ερευνάται η nιθανότητα διαρροής φυσικού αερίου, αν και
στο συγκεκριμένο κτίριο δεν υπήρχε Παροχή. Προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια
και αυτοκίνητα σε ακτίνα 150 μέτρων. Σελ.8
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
Συγγνμη στους Πολίτες
Σελ. 5
ΣΗΜΕΡΑ
Η Σμύρνη αξαναζεί
Διπλωματία
και απειλές
για το Ουκρανικό
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
Δήμαρχοι
για βαφτίσια
Νέο σοΚ
ΗΠΑ-Ρωσία-Ε.Ε.
με 115 θανάτους
Γραπτές απαντήσειs στιs ρωσικέs προτάσειs για το ουκρανκό ζήτημα και την ευρωπαϊκή
ασφάλεια διαβίβασε χθεs η Ουάσιγκτον. Οπωs δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικν
Αντονι Μπλίνκεν, η κυβέρνησή
του μένει σταθερή στην πολιτι κή ανοιχτν θυρν του ΝAΤΟ,
απορρίπτονταs την κεντρική ρω
σική αξίωση για δεσμεύσειs περί
μη ένταξns τns Ουκρανίas στη
Συμμαχία . Εμφανίζεται όμωs ανοχτή σε αμοιβαία μέτρα ελέγχου
των εξοπλισμν και των στρατι
ωτικν ασκήσεων στην Ευρπη.
Προηγουμένωs ο Τζο Μπάιντεν
Η διαφορά ανάμεσα στουs ανίΥψηλός Παραμένει ο αριθμός
ασθενν Που χάνουν τη ζή
τους από κορωνοϊό , καθς
χθες ανακοινθηκαν 115
απλειες. Σήμερα συνεδριάζει
η Εππροπή Εμπειρογνωμόνων
για να αποφασίσει σχετικά με
την άρση ή μη των περιοριστικν
μέτρων. Σελ. 8
κανουs και στου ικανούs δη
μάρχουs και περιφερειάρχε
είναι χαδns. Γίνεται όμωs ακό μη πιο δραματική ύστερα από
κάθε μεγάλη κρίσn και καταστροφή . Επιμένουμε , ωστόσο ,
να τουs ψηφίζουμε και να τουs
δίνουν το χρίσμα τα μεγάλα
κόμματα . Καιρόs να σοβαρευτούμε. Αν θέλουμε τοπικούs άρχοντεs για βαφτίσια, ρουσφέτια
και πανηγύρια, μπορούμε να
συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.
Αν όχι, πρέπει να μαυρίσουμεν
τουs ανίκανουs και να απαιτή. Μεταβιβάσεις: Να
Παράταση , έως τις 31 Μαρτίου,
έλαβε η υnοχρεωτική εφαρμογή
της ταυτότητας κτιρίου. Σελ. 7
. Εθνική Ασφαλιστική:
Μερίσματα συνολικού ύψους 325
εκατ . ευρ, εκ των οποίων τα
170 εκατ . το 2022 , θα διανείμει
την προσεχή τριετία n Εθνική
Ασφαλιστική , σύμφωνα με το νέο
επιχειρηματικό σχέδιο. Σελ . 25
Το θρυλικό Κράιμερ Παλλάς, τα καφενεία Μιμήκου, το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος , η ναυτιλακή Ellerman (φωτ.) αnοκτούν δεύτερη, ψηφιακή , ζωή . Ο σχεδιαστής τρισδιάστατου Περιεχομένου
Τάσος Κατσίκας αναδημιουργεί τα 190 κτίρια Πουήταν χτισμένα στα 3 χιλιόμετρα της θρυλικής Προκυμαίας
της Σμύρνης , αποτίοντας φόρο τιμής στον Μικρασιάτη Παnnou του. Σελ. 15
σουμε από τα κόμματα να σταματήσουν τιs γελοίεs επιλογέs .
Για να μnν ξαναθυμσουμε με
τis δικές μαs επιλογές.
σειs προσωπικά στον Βλαντιμίρ
Πούτιν σε περίπτωση ρωσικήs
εισβολήs στην Ουκρανία. Σελ . 10
ΣΧΟΛΙΟ | ΤoΥ ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
.Στέφανος Τσιτσιπάς:
Με μια άκρως πειστική εμφάνιση
Ο Στέφανος Τστσιπάς viκησε
με 3-0 σετ τον Γιάνικ Σίνερ
και Προκρίθηκε στα ημιτελικά
του Αυστραλιανού Οπεν για
δεύτερη διαδοχική χρονιά. Εκεί
θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ
Μεντβέντεφ. Σελ . 18
Exit για τον Μπόρις;
Τα αναπάντεχα
CRIME
Οταν το 1989 το κομμουνιστικό σύστη
μα κατέρρεε από άκρου εις άκρον στην
Ευρη , είχε δημιουργηθεί η εντύπωση
ότι οι ΗΠΑ κατέκτησαν ακόπως και άνευ
στρατιωτικού ή αξιόλογου οικονομικού τι μήματος τη διεθνή κυριαρχία. Δεν άργησε
Πολύ στε να αποδειχθεί ότι το ρωσικό
σύστημα-και όχι αποκλειστικά το κομμουνιστικό, Που Πάντα αΠοτελούσε Παρέκκλιση στην ιστορία αυτής της χρας-διέθετε
απρόσμενη ανθεκτικότητα.
Μια ομάδα στελεχν μεσαίου διαμετρή
ματος Που συγκροτούσαν τις μυστικές
υπηρεσίες , τις ένοπλες δυνάμεις και το
υπουργείο Εξωτερικν ανέλαβε τη διαχείριση μιας κλονισθείσης αυτοκρατορίας
και τη διέσωσε από την Πλήρη αποσύνθεση. Το εγονός αυτό δεν δικαινει την
κομμουνιστική διακυβέρνηση ως Πολτική
επιλογή , αλλ ούτε εξασφαλίζει στο σύ
στημα της Δύσεως αυτομάτως αναγνριση υπεροχής ή αποτελεσματικότητας. Εξ
ου και ο τραγέλαφος της αντιπαραθέσεως μείου αναφοράς.
Ουάσιγκτον και Μόσχας , Που βαίνει κλιμακούμενος γύρω από την Ουκρανία.
Η μείζων διαφορά στα δύο ανομοιογενή
συστήματα λειτουργικού κατεστημένου
μπορεί να εντοπισθεί στο γεγονός ότι το
μεν ρωσικό -υπό οιανδήποτε μορφή και
φόρτιση ιδεολογική-ήταν και Παραμένει
αυτοκρατορικό , εν των ΗΠΑ είναι ατομοκεντρικό.
Η επιτυχία όμως στον νέο αυτόν κόσμο
Που σήμερα ακούει εις το αφηρημένο
όνομα <Φιλελευθέρα Δύσις, είναι αnoκλειστικά αποτέλεσμα ατομικής
υπερβάσεως . Η συστημική συνοχή πυ
είναι αναγκαία για τη δημιουργία και τη
λειτουργία ενός αυτοκρατορικού συστήματος λαμβάνεται ασφαλς υπόψη
τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε ολόκληρη τη
Δύση, αλλά δεν είναι το καθοριστικό
στοιχείο δημιουργίας αποκλειστικού σηΣε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι
στις ΗΠΑ δεν είναι δυνατόν να εμφανισθεί ένας Σεργκει Λαβρόφ ως ο απόλυτος διαχειριστής των διεθνν θεμάτων .
Αλλά ούτε και στη Μόσχα θα ήταν δυνατόν να κάνει την εμφάνιση του κάποιος
Πολυπράγμων Πολιτικός τύπου Αντον
Μπλίνκεν.
SCENE
ΘΕΩΡΕΙΟ
Το War room
και ο επικεφαλής του
Δεν είναι καν θέμα Προσωπικν δυνατο τήτων ή ευφυΐας . Πρόκειται για μία διαφορά αγεφύρωτη ανάμεσα σε δύο θεω
ρήσεις. Και η μόνη λογική Που διέπει τη
συμπεριφορά των δύο δυνάμεων είναι η .
απόλυτη κυριαρχία της μιας επί της άλλης,
εάν υποτεθεί ότι αυτό είναι εφικτό. Σε αυτό το πλαίσιο ξετυλίγεται n αντιπαράθεση
στην Ουκρανία και άλλο δεν έχουμε να
κάνουμε από το να περιμένουμε Πού θα
μας βγάλει τελικς η όλη υπόθεση.
Σελ.2
. Disney Plus: Εντείνεται
ο ανταγωνισμός στη συνδρομητική
τηλεόραση, καθς από
το καλοκαίρι θα διατίθεται
στην Ελλάδα η Disney Plus ,
n treaming υnnρεσία της εταιρείας
The Walt Disney, Σελ . 24
Δείχνοντας στον Βρετανό Πρωθυπουργό την έξοδο
και αποκαλντας τη Βουλή Τόπο του εγκλήματος , δι αδηλωτές διαμαρτύρονται μπροστά από το Μγκ Μπεν
για τις συστηματικές nαραβιάσεις του lockdown από
τον ίδιο τον Μπόρις Τζόνσον και στελέχη της κυβέρνησής του . Η Πολυαναμενόμενη έκθεση για τα κορωνοΠάρτι αναμένεται να πλήξει περαιτέρω το ήδη τρωθέν
κύρος του Σελ. 9
ΑΠEΜΠΕ / ΑΜΕΕΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
ΝΤΙΜE ΝΕNIS
AP PHOTO / ΜΑTT DUNHA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα