Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 15-ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27955
www.dimoprasion .gr
email:dimonews @dimoprasion .gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Κυρ. Μητσοτά κης: Νέα αύξηση
του καττατου μισθού τον Μάιο
κατ' οίκονν και οι
σεισμόπληκτες
περιοχές
<Υπάρχει η βούληση της κυβέρνησης
να βρει λύσεις , εντός του ευρωπαϊκού
πλαισίου , για την περαιτέρω ενίσχυση
και βοήθεια τον επιχειρήσεων που βρί .
σκονται σε σεισμόπληκτες περιοχές και
έχουν πληγείν , διαβεβαίωσε ο Υπου ργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεν , Αδωνις Γε
ωργιάδης από το βήμα της Βουλής .
Παράλληλα , ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει , μέσα από τον νέο χυ Σ
κατ 'οίκονν, σε περαιτέρω
ενίσχυση των σεισμόπλη- 3
Λεία 400 εκατ.
δολαρίων από
κυβερνο επιθέσεις
της Β. Κορέας
του διαθέσι μου εισοδήματος προκύπτει α
πό τη μείωση της φορολογίας , τη σημαντι .
κότατη αύξη ση των καταθέσεων, αλλά και
από το γεγονός πως η κυβέρνηση δεν δί
στασε να δαπανήσει πρωτοφανή για την
ελληνική οικονομία ποσά χάριν της στήρ
ξης νοικοκυριν και επιχειρήσεων εν μέ
σω πανδημίας.
Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διε μήνυσε ότι η πολιτική της μείωσης των φ ρων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί επικαλούμενος το νέο ΕΝΦΙΑ, που, όπως είπε ,
έρχεται τους επόμενους μήνες και ο οποί os για τους περισσότερους επιφυλά σσει
μεισεις . < Εχουμε εκχρεμότητες ως προς
τη μείωση της φορολογίας , το 80% των
προεκλογικν μας εξαγγελιν ως προς το
συγκεχριμένο πεδίο έχει ήδη εκπληρωθεί ,
το υπόλοιπο θα γίνει έως τις εκλογές στο
τέλος της 4ετίας .
Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε του
<Από 1η Μαΐου του 2022 θα ισχύσει η
λάχιστον επτά επιθέσεις σε πλατφόρμες
χρυπτονομισμάτων αποσπντας ψη φια
κά νομίσματα που αντιστοιχούσαν περί
που σε 400 εκατομμύρια δολάρια το 2021.
Επρόκειτο για μία από τις πιο παραγωγι
κές χρονιές για την Πιονγκγιάν γκ, σύμφωνα με μία νέα αναφορά της εταιρίας
Chainalysis που συνεργάζεται με χυβερ .
νητικές υπηρεσίες και οικονομικούς ορ
γανισμούς για ζητήματα χουπτονομι
σμάτων .
Από το 2020 μέχρι το 2021, ο αριθμός
νέα αύξηση του καττατου μισθού, η ο.
ποία εκτιμ πως θα είναι σημαντική , πο
λύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του
29%, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου .
Υπάρχει η ανάγκη να στηρίξουμε το εισόδημα των πιο αδύναμων συμπολιτν μας
το συντομότερο δυνατόγ, αποκάλυψε ο
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επιπλέον , συμπλήρωσε πως η βελτίωση
Τα νέα μέτρα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και
εργαζομένους από τη πανδημία
των ηλεκτρονικν επιθέσεων που σχετίζονται με τη Α 3
Δέσμη τριν επιπλέον μέτρων στήρι
Η Ομικρον τείνει
να Προκαλεί
παγκοσμίως
λιγότερο σοβαρή
νόσηση
Τεστ για την Πρόβλεψη του κινδύνου
από το μελάνωμα του δέρματος
ξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για
την αντιμετπιση
πτσεων της πανδημίας του χορονοϊού
τον μήνα Ιανουάριο λαμβάνουν τα υ.
πουργεία Οικονομικν , Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνινομικν επιΕπιστήμονες στη Βρετανία ανακοίνω σαν ότι ανέπτυξαν ένα νέο τεστ για το μελάνωμα , το πρτο που μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα την εξάπλωση ή την επιστροφή
αυτής της πιο θανατηφόρας μορφής καρχίνου του δέρματος . Το τεστ βασίζεται στις
προόδους που έγιναν στην κατανόηση του βιολογικού μηχανισμού του μελανματος .
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νιούχαστλ και της εταιρείας-τεχνοβλαστού
ΑMLo Biosciences, με επικεφαλής την καθηγή τρια Πένι Λόβατ , που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση σο βρετανικό περιοδικό δερματολογίας "British Journal of Dermatology", πεσήμαναν ότι το πρωτοποριακό τεστ μπορεί να καθησυχάσει τους ασθενείς που διαγι
γνσκονται με μελάνωμα αρχικού σταδίου, ότι έχουν μιχρό κίνδυνο μετάστασης της νόσου ή αναζωπύρωσης της στο μέλλον.
Το τεστ με την ονομασία ΑMBLor εφαρμόζεται στο δείγμα από το δέρμα
χν Υποθέσεων .
Σύμφωνα με χοινή ανακοίνωση των υπουργείων, τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
1. Επέκταση των προσωρινν αναστολν εργασίας εργαζομένων με αποζημίω
ση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους,
Οι ανεμβολίαστοι που μολύνονται με
την παραλλαγή Ομικρον του κορονοϊού
ενδέχεται να είναι λιγότερο πιθανό α
νοσήσουν σοβαρά, να χρειαστεί να νοση
λευτούν ή να καταλή ξουν σε σχέση με
αυτό που συνέβαινε με τις προηγού μενες
παραλλαγές, όπως προκύπτει από μια νο
τιοαφρικανική μελέτη που δόθηκε σήμε
ρα στη δημο σιότητα.
Η έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Με ταδιδόμενων Ασθενειν
στην περιοχή του Δυτικού
με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τ θεται σε αναστολή .
Από την 1η/1/2022 χαι έως τις 31/1/2022 ,
έχουν ήδη δυνατότητα να θέτουν σε προσωρινή αναστολή το 100% των εργαζο μένων τους αποκλειστικά οι επιχειρήσεις
στους ακόλουθους κλάδους
- Νυχτερινά κέντρα και
www.Qimoprasion.gr
ΣΕΛΙΛΑ
μπαρ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα