Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Εβδόμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΒΔΟΜΗ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
AP. ΦΥΛΛΟΥ 1215
Πάν τό πολύ τη
φύσει πολέμιονν
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
210 6030.655
ΑΤΤΙΚΗΣ,
( Iπποκράτης)
210 8959.004
κιν. 6937 15 30 52
www.ebdomi.com ΕΤΟΣ 250 . ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ ε0.10 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ. mail: [email protected]
| Παραιτήθηκε
ο πρόεδρος της Δ.Ε. Βουλιαγμένης
Γιργος Κοκολέτσος
..ς και ήμείς
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
άφίεμεν
τοίς όφειλέταις
και από το συνδυασμό του δημάρχου!
Ως και ημείς , απόσπασμα της Κυριακής προσευχής , όπως παραδόθηκε από τον Κύριο
Ιησού χριστό-στους μαθητές του' και μέσω
Δήλωσε: "Το σύνθημα
"Ανάπτυξη άνευ όρων"
αυτν , στους χριστιανούς . Δηλαδή σ' αυτούς
που πιστεύουν τις διδαχές του και τις ασπάζονται τ.έ . τις αποδέχονται προθύμως.
Δεν σκοπεύω να συγγράψω ιερατικό κείμενο βεπροσκρούει
και στη λο γική κα
βαίως , γιατί δεν έχω τέτοιαν ευλογία ούτε υπερφυσικού όντος , ούτε των επί της γης διακόνων
του , ούτε φιλοδοξ κάτι παρόμοιο.
Σκοπός μου είναι να ερευνήσω , έστω επιφανει
ακά, τι λέει αυτό το κομμάτι της προσευχής . α
χαρίζουμε τις οφειλές των κακοπλη ρωτν, για
να μας χαρίσει και εμάς ο Θεός αυτά που του
οφείλουμε; (όχι βέβαια χρήματα ).
στα συμφέροντα
της περιοχής μας και
των συμπολιτν μουν.
Οι ορισμοί
Οι σύγχρονοι άνθρωποι στην πλειονότητά τους
ακούγοντας ή διαβάζοντας τους όρους
"οφειλή", οφείλω>, οφειλέτης", αυθορμήτως
τους ταυτίζει με χρηματικό χρέος
Ακόμη και στην εκφωνηθείσα στην Καπερναούμ
<παραβολή των μυρίων ταλάντων? , ο Ιησούς
Μια " επίσκεψη" στο
Ενοποιήθηκαν τα ταμεία λαβύρινθο του ΕΦΚΑ
ΔΗΜΟΣ BB
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημαιρεσίες στους ΟΤΑ
αναφέρεται συμβολικά σε τάλαντα, δηλαδή σε
Οι "γιατροί γειτονιάς"
στη μάχη της πανδημία
χρηματική οφειλή.
Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα Η οφειλή , ο
χρέος αναφέρεται σε κάθε υποχρεση, από διάφορους λόγους και αιτίες που έχει κάποιος , ή
όλοι μας προς κάποιον , -ους ή κάτι . (το θείο , τη
φύση, το Δίκαιο , στην ηθική τάξη , στους συνανθρπους μας, στον εαυτό μας ) . Αυτό εννοεί η
προαναφερθείσα Κυριακή προσευχή , η παρα12
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δωρεάν συνδέσεις
βολή που αναφέραμε , η Α ' προς Κορινθίους επ στολή του Απ. Παύλου
5 6,7
Συνέχεια στη σελ. 2
Δια6άστε μας και στο internet: wwW.ebdomi.com