Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΧΡΟΝΟΣ:49ος
ΧΡΟIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
0 Εμπορικός Σύλλογος
Μεσολογγίου
για τη γέφυρα του
Ευήνου
Ανανεθηκε η θητεία
του Γιάννη Τσλου στη
Η άμεση αντιμετπιση των πλημμυρικν θoηνου Πραίρου
φαινομένων κορυφαίο πρόβλημα της πόλης Σουλουτου Δήμου
Συμβουλίου του Δήμου
LΠ. Μεσολογγίου
Τα αντλιοστάστα λειτουργούν κάτω από την δυναμικότητά τους Η κτασκευή της Ιόνιας Οδού έκλεισε πολλούς χείμαρρους του
Αράκυνθου και σε άλλους άλλαξε τον ρου τους
και χρειάζονται αναβάθμιση
σε άλλους άλλαξε την ροή των νερν
σταινας που έγιναν προθερμάστρες τους και χρειάζονται άμεσα να γίνουν
των Αλυκν. Τα αντλιοστάσια αυτά υπο- έργα για την αντιμετπιση του προδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργούν και χρειάζονται βελτίωση βλήματος. Όλα τα νερά της περιοχής
συγκεντρνονται
και μέσω αυλάκων
απορροής οδηγού
νται στον μοναδικό
ΑΠΟΔΕΚΤΗ που
είναι το ιβάρι της
Ανατολικής Κλείσοβας και το οποίο
έχει να καθαριοθεί
30 χρόνια. Οι κίνδυνοι στο μέλλον θα
γίνουν μεγαλύτεροι
λόγω της κλιματικής
Του Αθ. Σπυρόπουλου
λιμνοθάλασσες Κλείσοβας και Πλ>..Σελίδα 8
ην Παρασκευή 5/1/2022 συνεΚ.Λύρος:
(Επιχορήγηση του
Δήμου για έκτακτη
ανάγκη αστικής
συγκοινωνίαςΦ
ΙΠΜεσολογγίου και
ασχολήθηκε με το
τεράστιο πρόβλημα
των πλημμυρικν φαινομένων της πόλης
Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση
γιατίαναλύθηκαν όλα
τα προβλήματα που
υπάρχουν και εκείνα
που θα έρθουν από
την κλιματική αλλαγή
και βγήκαν ση μαντικά
συμπεράσματα για τα
αίτιατου προβλήματος
και την αντιμετπισή
τους Επισημάνθηκε ότι τα αντλιοστάσια
00000000000000000000600000000000000000000006εΛΙ0α 4
Ακόμη ενημερνεται;
'.......είδα 7
Φ00000000000000(
)000000000060 000
Με το ακαλημέραν. ..
οι αλλαγές!
'......Σίδα 3
*000000000000 0 00 0.
αλλαγής
Κάλεσμα για
καταγραφή μονάδων
φιλοξενίας
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ή αναβάθμιση για να αντιμετωπίσουν ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΘΕΜΑ
και την κλιματική αλλαγή που έρχεται. 0 Δήμαρχος Κ.Λύρος έφερε προς ψή
έγιναν για να εκτρέπουν τα νερά των Επίσης ότι η κατασκευή της Ιόνιας φιση ψήφισμα συμπαράστασης στους
χειμάρρων του Αρακύνθου από τις Οδού έκλεισε πολλούς χείμαρρους και εργαζόμενους της καθαριότητας
Συνέχεια σελίδα 4
ΜESSOLONGHI
Ξεκινάει η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας
Ι.Π. Μεσολογγίου
..Σελίδα 3
00000000000ο
θέματα υγείας
Τα σημάδια της
παιδικής κακοποίησης
Κατά την συνάντηση, ο Δήμαρχος , ο Κστας Λύρος είπε ακόμη ότι: <Το
πειτα από χρόνια αναμονής και
Lαλλεπάλληλων κωλυμάτων λόγω παρουσία του Διευθυντή των Τεχνικν έργο θα αναβαθμίσει την καρδιά της
αστοχιν και παραλείψεων στη φάση Υπηρεσιν του Δήμου θάνου Βάσση , πόλης μας και σε συνδυασμό με την
μελέτης του έργου , ξεκινάει ένα
σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει ου, των επικεφαλής των παρατάξεων σης του σταθμού ταξί θα αποτελέσει
το κέντρο της ΙΠ. Μεσολογγίου, αισθητικά και
λειτουργικά
Πρόκειται για την ανάπλαση της Κεντρικής
Πλατείας Μ. Μπότσαρη.
από πόρους του προγράμματος Leader .
Αφού ξεπεράστηκαν οι
πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
αγκυλσεις και θεραπεύτη καν οι
βασικές αστοχίες υπογράφτηκε η
σύμβαση με τον ανάδοχο. Την Τετάρτη καθησύχασε τις ανησυχίες των επι- ολοκλήρωσή του να λειτουργήσει επ'
12 Ιανουαρίου 2022 η Δημοτική Αρχή χειρηματιν κατά την εκτέλεση του ωφελεία τόσο των επιχειρηματιν όσο
ολοκλήρωσε την διαβούλευση με τους έργου, υπογραμμίζοντας ότι η όχληση και των κατοίκων που δικαίως επιζη
καταστηματάρχες της πλατείας και το
έργο παίρνει σάρκα και οστά
...Σελίδα 7
000 00 0 0 0000000.
του Αντιδημάρχου Καραπάνου Νικόλα- έτερη εργολαβία, της μετεγκατάστα
Επίσκεψη Κ. Λύρου
στο Κέντρο Υγείας
L.n. Μεσολογγίου
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
μια συνολική πρόταση αι
σθητικής αξιοποίησης και
μετατροπής της πλατείας
σε πόλο έλξης. Η αναγκαιότητα να βελτιωθεί η εικόνα
ενός σημείου αναφοράς
για το Μεσολόγγι ήταν
προφανής
Η δημοτική αρχή άνοιξε τον
διάλογο και είμαστε εδ και
μετά την ολοκλήρωση του
Σελίδα 7
Μήπως κάνουμε
λάθος;
ΑΤΙΣΤΗ
..Σελίδα 4
Οι. .ροτάσεις μας
και των καταστηματαρχν, ενημέρωσε έργου να υλοποιήσουμε τις προτάσεις
για τις τεχνικές λεπτομέρειες και
900000000000Φ00000000 000000 0 0 0 0 0000000000000 0
των επιχειρηματιν, στε το έργο στην
SMS EM
Ζητείται ..
παραλήπτης
θα είναι η ελάχιστη δυνατή όσο και η τούν έναν σύγχρονο και όμορφο χρο
διάρκεια κατασκευής του.
ξεκούρασης και αναψυχής".
......ελίδα 6
00000000000000000000000000000000000000000 0000
Μεσολόγγι με. ...την
Αγαπητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
όπισθεν!!!
www.mxronika.gr
...... δα 8
Σελίδα 8
000000000000ο00000000000000 0 0 0000000000ο
*00000000000
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post