Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

126 κρούσματα
στις σχολικές
μονάδες της
Π.Ε. Κοζάνης

σελ ~ 4

Βάνα
Παπαευαγγέλου:
Σημαντική
αύξηση
νοσηλειών
στις περιοχές
Κοζάνης και
Φλώρινας

Από τις 11 επιτάξεις
ιδιωτών γιατρών στο
Μαμάτσειο, απέδωσαν οι 4

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7629

Καθημερινή εφημερίδα Π.Ε. Κοζάνης

«Ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει
αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα» - Τι δεν
είπαν οι μελετητές του νέου περιφερειακού
νοσοκομείου στον κόμβο της Εγνατίας
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

σελ ~ 4

Τα τρία μέτρα
στήριξης
επιχειρήσεων
και εργαζόμενων

σελ ~ 8

ΔΕΗ - Motor Oil:
Στο λιγνιτικό
πεδίο Δυτικής
Μακεδονίας
ένα από τα πρώτα
projects των
δύο ομίλων

σελ ~ 5

Τι απαντά ο Γιώργος
Κασαπίδης για τη μελέτη
του δήμου Κοζάνης για ένα νέο
περιφερειακό νοσοκομείο:
Για τα θέματα υγείας αρμόδια
είναι η κεντρική διοίκηση

σελ ~ 13

σελ ~ 3

Κυριάκος Μητσοτάκης:
“Το γεγονός ότι ήμασταν
πρωταγωνιστές στην
απανθρακοποίηση μας έδωσε
τη δυνατότητα να
εξασφαλίσουμε πόρους
- Ο λιγνίτης είναι
πολύ ακριβός”