Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ειδικό βοήθημα
επανασύνδεσης ρεύματος
στον Δ. Σπάρτης > σελ7
Στη Σπάρτη
με οικολογική διάθεση
ο Π. Ευμορφίδης σελ. 1
Τιμητική Παρουσίαση
| του έργου του Γ. Ατσαβέ
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 15 Ιανουσρίου 2022 | Ετος 26| Αριθμός 6285 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250e-mailinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Νέο κτίριο
Παιδικού σταθμού
στις Κροκεές
Ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Αντνης Τρίτσηςν
Αφετηρία για αναζωογόνηση
της Σπάρτης
Ένα Πολύ σημαντικό έργο.
το onoio αναμένεται να επ λύσει ένα καίριο πρόβλημα
της τοπικής κοινωνίας , ανα Βαθμίζοντας τις υnοδομές
Παιδείας του Δήμου Ευρτα
τίθεται σε τροχιά υλοnοί
ησης Πρόκειται για την κατασκευή
Παιδικού σταθμού στην ΤοΠική Κοινότητα Κροκεν
Πou εντάχθηκε στο ηρoγραμμα Αντνης Τρίτσης
με έγκριση του αναπληρωτή
υnouργού Εσωτερικν Στέ λιου Πέτσα , nou uπέγραψε
τη χρηματοδότηση
έργου, συνολικού ύψους
47.644,56 ευρ .
"Ο Δήμος Ευρτα , με επι .
μονή και απoφασιστικότητ .
έθεσε σε άμεση ηροτερα ότητα τηνένταξη για χρηματοδότηση της συγκεκριμένης
ηρότασης κάνοντας το ηρτο
Βήμα για την υλοποίηση ενός
μεγάλου έργου για τις Κροκεές-, ανέφερε η Δημοτική
Αρχή Ευρτα
Από την πλευρά του ο Βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής
Κρητικός δήλωσε σχετικά
αθα ήθελα να συγχαρ τον
δήμαρχο κ. Δήμο Βέρδο για
την Προσπάθεια και να ευχαριστήσω τον υnouργό Ψη .
φιακής Διακυβέρνησης κ.
Κυριάκο Πιερρακάκη για τη
συνεργασία , όηως και τον
υφυπουργό Ειδικν Ψnφιακν Εργων και Κτηματολογίου κ . θοδωρή ΛιΒάνιο, ο
onoiος κατά τη διάρκεια της
θητείας του στο Υπουργείο
Εσωτερικν έτρεξε το ηρόγραμμα "Αντνης Τρίτσης".
κτιρίου
Τα βήματα του σχεδιασμού
Το κεντρικό τμήμα (μεταξύ των
Ηυλοηοίηση του έργου με τλο οδν Ευαγγελιστρίας και Βρασί Μια συγκροτημένη τεχνική Πaρέμβαση, nου υπόσχεται nως θα αναπληρωτή unoupγού Εσωτεαλλάξει την μορφή και τη δομή ρικν Γ. Πέτσα , η αντιδήμαρχος Αστική αναζωογόνηση της δου) έχει ήδη ενταχθεί στο Επιτης Σπόρτης, Προσφέροντας την Οικονομικν θεμάτων & Ανά - Πόλης της Σπάρτης - αφορά τη χειρησιακό
nολυπόθητη καστική αναζωογ - πτυξης του Δ. Σπάρτης κ . Γεωρ- συνέχεια της ανάηλασης του -Πελοπόννησος 2014-2020-(ap.
νησην, εγκρίθηκε για ένταξη στο γία Δεδεδήμου δήλωσε Πως τμε κέντρου της Πόλης της Σπάρτης Πρωτ 911115-4-2021 απόφαση
nρόγραμμα Αντνης Τρίσης χαρά ηληροφορηθήκαμε ότι και συγκεκριμένα ανάηλαση περιφερειάρχη Πελοποννήσου)
Για το μεγαλεπήΒολο Πρότζεκτ, ευοδθηκε n Προσπάθεια για τμημάτων της οδού Κ. Παλαιολό- και είναι στη διαδικασία δημοκοποιήθηκε με απόφαση του τικού έργου του δήμου μαςο,
Πρόγραμμα
χρηματοδότησης ένταξm στο ηρόγραμμα "Αντνης γου aπό την οδό Οθωνος Αμα - Πράτησης
6.652.900 ευρ, το onoiο οριστι - Τρίτσης, ενός ιδιαίτερα σημαν- λίας έως την οδό θερμοηυλν.
συνέχεια σελ 9
Εκπέμπει  για μία ακόμα φορά ο ρυπαρός Ευρτας
Το κέγκλημαν αναβινει
με ίδιο θύμα
Οργαννουν κινητοποίηση στη Σκάλα
Η θλιβερή ιστορία επαναλαμΒάνεται για μία ακόμα χρονιά
στον περιβαλλοντικά επιΒαρυμένο nοταμό Ευρτα, ο onoiος
δέχεται και Πάλι την τοξική κεnδρομή - του κατοίγαρου Πou
Προέρχεται από απόβλητα ελαι στριβείων. Παρά τις διαχρονικές
καταγγελίες και τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες nολιτν , η
κοίτη του ιστορικού noταμού
Παρουσιάζει και ηάλι-τέτοια
εποχή- μια οικτρή και αnoκρουστική εικόνα μόλυνσης του
υδροφόρου ορίζοντα , όηως
αποτunνεται στο ύψος της ηεριοχής της Σκάλας
τον κ . Αλέξανδρο Σταματάκο
και την κ . Αθηνά Χρηστάκου,
πρόεδρο και αντιηρόεδρο
αντίστοιχα της Τοπικής Κοινότητας Κροκεν για την όλη
συνεργασία! Προχωράμε
μαζίν , κατέληξε ο Ν . Κρτι
συνέχεια σελ 8
Το κοσμικό,
το μεταφυσικό και
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ο φιλελευθερισμός
του Γιργου Σιακαντάρη
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα