Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15668 Ιδρυτής: Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗ ΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 www.proinanea.gr ε0,50
Συνέδριο
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Ζητούν μονιμοποιήσεις και προσλήψει
Ανοιξε
για την
Αρχαιολογία
για τη
ΤΑΣΙΑΣ ΤΗ
μεταγραφή
Βορειοδυτική
Ελλάδα
Πρίσμαν
και το Ιόνιο
ΤΗ ΤΕΕΗ
> Σελ. 2
Σελ. 4
Σελ. 14
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.ΜΕ.Α.
ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Στόχ0s η αύξηση προστασίαs
σε θρησκευτικούs χρους
Η αύξηση του επιπέδου προστασίαs σε θρησκευτικούs
χρουs λατρείαs μέσω τns ανάπτυξηs ενόs Πλαισίου
συνεργασίαs επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων και
επαγγελματιν ασφαλείαs, δημόσιων υπηρεσιν,
καθς και θρησκευτικν οργανισμν είναι ο στόχοs
τοus Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου με τίτλο
ProSPeReS . Στο Πλαίσιο του έργου, διεξήχθη
τριήμερο εργαστήριο Εκτίμησηs Τρωτότηταs στα
Ιωάννινα από τis 11 μέχρι τis 13 Ιανουαρίου.
Διοργανωτής του εργαστηρίου ήταν n Ιερά Μητρόπολη
Ιωαννίνων και συντονιστής tns Προσπάθειαs το
ΚΕ.ΜΕ.Α σε συνεργασία με εκπροσπουs του
Αρχηγείου τns Ελληνικής Αστυνομίαs
Σελ. 5
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Περιμένουν
στήριξη
θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα απορρόφησηs των αυξήσεων
για να
αντέξουν
Σελ. 3
Σελ. 4
Απλοποιούνται και οι δηλσειs φόρου κληρονομιάs
Σελ. 1l

Τελευταία νέα από την εφημερίδα