Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i) ΕΛΤΑ
Δυναμική αντίδραση
από πατρινούς dj
Μεγάλη ανταπόκριση στην κινη
τοποίηση που πραγματοποιήθηκε στα Ψηλαλνια από Πατρ
νούς dj που ζητούν οικονομική
στήριξη από την κυβέρνηση.
Αποζημισεις
για τις φωτιές
Το αμέσως επόμενο χρονικό διά.
στημα θα πληρωθεί η προκαταβολή των αποζημισεων για Τις
ζημές από Τις πυρκαγιές του
καλοκαιριού 2021.
Μηνύματα φίλων,
με νοήματα
Σελ. 6
Σελ. 18
- Ολογραφία - σελ 2
Η Εβδομαδιαία
ΙΣύμβουλοs
Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίας
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα Πρέπει
να γνωρίζεις
| www.symboulos .gr
|e-mail: symbouloΦoonot gr
| Τιμή Φύλλου : 1,00 ε
Περίοδοs r Αρ . Φύλλου 1237
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022
επικ ειρήσευν
Αφιέρωμα ΣΕ.
Έτος νέων
προκλήσεων
> Αιφνιδιαστική απόφαση της κονοπραξίας να μην προχωρήσει στην υλοποίηση
αΠάει Πίσων
το έργο της ανάπλασης της Κάτω Πόλης
Mια χρονιά γεμάες Πρoκλήσεις ε ναι το 2022 και ο -Σ.Ε.. συνεχ ει
tmν καταγροpή απόψεων. Σήμερα
μιλούν: ο Πρύτανης του Πανε στημίου Παιpν Χρ . ΜΠούρας ,
ο Πρόεδρος της Δ.Ε. tου Ελλην κού Ανοικιού Πανειστημίου Ο .
Ζρας , η Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρν A. Μαστοράκου
Σημαντική καθυστέρηση στο έργο της ανάπλασης tης Κάτω Πόλης , Πou Περιλαμβά νει και Πολλούς δρόμους του κέντρου , θα
επιφέρει η απόφαση της κοινοπραξίας
εταιρειν να μην προχωρήσει στην υλοΠοiηση του , επικαλούμενη αύξηση των
τιμν των Πρωτων υλν.
Η σχετική σύμβαση με τον Δήμο επρόκειτο να υπογραφεί εντός των επόμενων ημε .
ρν , όμως αιφνιδιαστικά οι εκπρόσωΠο
της εταιρείας ενημέρωσαν την δημοτική
αρχή ότι δεν θα Προχωρούσαν στην Παρ ταση της εγγυητικής Πou είχαν καταθέσει .
Η εξέλιξη αυτή γεννά Πολλά ερωτηματικά ,
αφού το έργο αφενός θα μετατεθεί για τους
επόμενους μήνες , αφετέρου τινάζει στον
αέρα και τον διαγωνισμό .
Πρόκειται για έργο 12
που Περιλαμβάνει Πολ
λές πεζοδρομήσεις με
κυριότερη αυτής της
οδού Μαζνος,
αnό Κολοκοιρνη
μέχρι και Ιούναρη.
Προβλέπει δυναιότητα
Περίγισης στο σύνολο tων μνηημείων tης
και ο Πρόεδρος του ΕΟΤEΕ Π λοποννήσυ και Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας , Αθ . Περόπουλος,
Σελ. 12-13
Σε δύο χρόνια
η διασύνδεση
Σε δύο χρόνια η διασύνδεση
Περιοχων Πou είναι εκτός anό
τον Βιολογικό .
μων και δρόμων
ήιας κυκλοφορία .
Επίσης έχει προβλεφθεί και ένα
πυκνό δίκτυο
ποδηλατοδρόμων.
Σελ. 7
Σελ. 3
ΔΙΑΔΙΚΤYΑΚ Η
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
apopols
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Ιανουάριος -Δεκέμβριος 2022
Αγροτική
Ανάπτυξη
Στο πλαίσιο του
ZForum
ΕΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετoχή.
www.forumanaptixis.gr
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίes ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΕΗΣ
Σύγβουλos www.symboulos.gr
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων