Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιανουαρίου
Κιδιμερινή οικονυμική ειδική εgημρίδα Διακηρύξευν Δημοιροσιν)
Έτος 25ο
Αριθ. Φύλ.: 7570
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 23 10 952233
Έρχονται
οι Προσυμ
πληρωμένες
δηλσειs
Κορονοχρέην
Τελευταία ευκαιρία γα
τη ρύθμιση των 72 δόσεων
Προϋπόθεση για την
αξιοποίηση των ευεργετικν διατάξεων
είναι φορολογούμενοι
και επιχειρήσεις να
ανήκουν σε όσους 31.7.2021 και οφειλές ,
είχαν κλείσει με κρατική εντολή οποτεδή, χρόνου βεβαίωσης,
ποτε στο διάστημα από έληξαν στο διάστημα
27.10.2020
31.7.2021.
Με αυτή την προϋπό- υπαχθεί
θεση θα μπορούν να
μεταφέρουν τις οφειλές τους στην λεγόπεται να εντάσσονται
στη ρύθμιση οφειλές
που βεβαιθηκαν στο
διάστημα
1ης.3.2020
Με όχημα- τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα
myDATA η ΑΑΔΕ προχωρά στο σχέδιο των
προσυμπληρωμένων
δηλσεων ΦΠΑ Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του έτους
αναμένεται να ξεκινή.
σει πιλοτικά η πρo που ανεξαρτήτως του
έως από 1ης.3.2020 έως
31.7.2021 και έχουν
27.10.2020 έως την
εφαρμογή της τροπολογίας σε καθεστς
πάγιας ρύθμισης υπό
ακορονο-ρύθμιση- και
να αυξήσουν τον
αριθμό των δόσεων
που πληρνουν . .
Ειδικότερα κατ ' εξαί .
ρεση, εφόσον πρόκειμ
συμπλήρωση,
δηλσεων Φόρου
συνέχεια στην 11
τον όρο ότι η ρύθμιση
αυτή βρίσκεται εν ισχύ
επιτελείο εξετάζουν το
2,5%.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης
δεν μπορεί να είναι κα
ττερο από 30 ευρ
για ρυθμίσεις οφειλν
την έναρξη ενδεχόμενο να δ .
σουν ακόμα μια παράταση , προκειμένου οι
ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στη ρύθμση.
Οσοι τελικά ενταχ - συνολικού
θούν στη ρύθμιση θα συμπεριλαμβανομ .
μπορούν να επιλέξουν νων τόκων και προσαυαποπληρωμή σε ορί
ζοντα 36 μηνιαίων δό-ευρ ή καττερο από
σεων χωρίς τόκο, ή 72 50 ευρ για ρυθμίσεις
δόσεων με επτόκιο
ισχύος του παρόντος.
Αν και το ενδιαφέρον
για μια ρύθμιση των
οφειλν οι οποίες δη μιουργήθηκαν κατά τη
Πλούσια
δρα- έωs και
οφειλέτες
ται για
στους οroίους επιβλήθηκε το μέτρο της διάρκεια της πανδηπροσωρινής
ρευσης λειτουργίας
οποτεδήποτε στο διά.
στημα από 27.10.2020
έως 31.7.2021 , επιτρέύψους .
στη νέα
φορολοταρία
μίας είναι μεγάλο , η
ρύθμιση ακόμα δεν
έχει αποδσει τα αναμενόμενα .
Ήδη στο οικονομικό
ξήσεων , έως 1.000
συνέχεια στην 10
'ΑΑΔΕ
Ανατροπές στη φορολοταρία και τον
τρόπο
της. Τέλος
1.000αρικα όπως αυτά
μοιράζονταν
τρα σε 1.000 τυχε.
ρούς , καθς έρχονται
απλούσιες μηνιαίες
κληρσεις με κέρδη
που θα
ακόμη και τα 50.000
Νέα μέτρα
στήριξηs για
την αντιμετπιση
τns ακρίβειαs
διεξαγωγής
-Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο
να υπάρξει μείωση συντελεστν
του ΦΠΑ
αγγίζουν
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9