Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νκόλαος Καραθάνος 1951-197* Βιοκτήτρια - Ειότρα Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Περίοδος Β' (1974)Α. φύλλου 6880-12.513
0,50 ε
Ο ποδηλατικός
τουρισμός μπορεί
να αποτελέ σει
πόλο έλξης για
το νομό Δράμας
Δηλσεις δημάρχου Προσοτσάνης
Ζητούν να σταματήσουν οι αναστολές
και να γυρίσουν στην εργασία τους
Διαδικτυακή σύσκεψη του πρ. Του Σωματείου
Ζυθεστιατόρων με τη ΔΕΛΑ
Θ. Αθανασιάδη
Ολοκληρνεται η
επικαιροποίηση της μελέτης
για κατασκευή νέας γέφυρας
στον Αγγίτη προς Σέρρες
Καταγγελία στην Εισαγγελία Ενδιαφέρον στε επιχειρήσεις
εστίασης να συνδεθούν
γρήγορα με φυσικό αέριο
Δηλσεις του κ . Τοπαλίδη στον Π.ΤΟ
από τους υπό αναστολή
υγειονομικούς στη Δράμα
Μετά από ερτηση της βουλευτού Δράμας κα. Κεφαλίδου
Κοινό δελτίο των Ιατρικν Συλλόγων
Την επανα δημοπράτηση του έργου
ανέγερσης του Δημοτικού σχολείου
Αντίθετοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι ΑΜΘ
στην επιστράτευση των ιδιωτν ιατρν
Νευροκοπίου αποφάσισε η ΚΤΥΠ ΑΕ
Απάντηση Υπουργείου Υποδομν για την ανέγερση του
Δημ. Σχολείου Κάτω Ν ευροκοπίου
Προτάσεις αντιμετπισης της κατάστασης που επικρατεί
ΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ Τύπου
των Ιατρικν Συλλόγων
κης δόθηκε χθες στη δημοσιότητα Οι ατροκοί Σύλλογα
της ΑΜΘ, τάσσονται κατά της
.επιστράτευσης εν καιρ ει ρήνης- των ιδίωτν γατρν .
επισημαίνοντας ότι έτσιαnομακρύνονται από την Πρωτοβάθμα Φροντίδα Υγείας , που
αποτελεί τείχος προστασίας
για τα Νοσοκομεία και η
οποία αποδυναμνεταν.
Επίσης , α Ιατροκοί Σλλογα
της ΑΜΘ , καταθέτουν προτά σεις με ις στοίες ζητούν να
κληθούν όλοι οι γιατρού που
βρίσκονται σε αναμονή για
έναρξη ειδεκότητας Παθολογίας, Πευμονολογίας Γενικής Ιατρικής και Αναισθησιο- ένα μήνα.
λογίας , να εκδοθούν άμεσα όλα τα ΦΕΚ διαρισμν
κρίσεων γιατρν ΕΣΥ που έχουν αλαληρωθεί και ακόμα μισης περί πρόσκαιρης ανακατανομής προσωπικού
να δοθεί άμεσα η δυνατότητα σε ιδτες γιατρούς α εντός του ΕΣΥ.
απασχοληθούν εθελοντικά στα εμβολιαστικά κέντρα,
προκεμένου οι εκεί απασχολούμενοιγατρο του ΕΣΥ να
επανέλθουν στα καθήκοντά τους στα νοσοκομεία και τα η σύμβαση δακόηκε την 31/12/2021.
Κέντρα Υγείας
Οι προτόσεις των Ιατρικν Συλλόγων ΑΜΘ
Αναλυτικότερα, οι προτάσεις των .Σ. της Αν. Μακεδο - προκεμένου οι εκεί απασχολούμενοι γατροί του ΕΣΥ να
νίας-Θράκης είναι οι παρακάτω:
α ίατρικοί Σύλλογα Ανατολικής Μακεδονίας και κέντρα Υγείας
Θράκης , θεσμικοί θεματοφύλακες της Δημόσιας
Υγείας, απότην αρχή της πανδημίας καταθέταμε συνε - τρν στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας άλης της
χς προτάσεις για τη σωστή και έγκαιρη διαχείριση της χρας , με άμεση προτεραιότητα σε ακρακές, απομαCovid-19.
Μετά την προαναγγελθείσα και από χθες υλοποιού - και διαχρονικό αίτημαα της Ιατρικής Κονότητας . Αναμέμενη πλέον επιστράτευση ελευθεροεπαγγελματιν ατρν , ερήμην των ίατρικν Συλλόγων , είμαστε ξης, κρίσεων και πρόσληψης , στε να ολοκληρνεται η
υποχρεωμένοι να τοίσουμε τα εξής:
Η πίeση στο ΕΣΥ εξαίας της πανδημίας εδ και δύο οποίο δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες
χρόνια είναι δεδομένη και η ανάγκη στήρξης του προ
σωπικού του ΕΣΥ απολύτως αναγκαία. Η λήψη όμως βί βάθος δετίας , στε να έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη
αιων και αποσπασματικν μέτρων που κατά το πριν την αποχρηση των συναδέλφων λόγω συνταξιοπαρελθόν δεν έχουν επpέpei τα αναμενόμενα αποτελέ - δότησης.
σματα πρέπει άμεσα να επακεξεταστεί.
Ηεπιστράτευση εν καιp ερήνης, αποτελεί το έσχατο να μην βγαίνουw άγονες α προκηρύξες μόνμου προσωμέσο για μία πολιτεία , το οποίο μπορεί και πρέπει να πικούά Πρέπει οπωσδήποτε να αντμετωπισθούν α βασαποφεύγεται Οι ίατροκοί Σύλλογοι δηλσαμε και δηλ - κές αιτίες που ωθούν τους περσσότερους νέους
νουμε κάθετα αντίθετοι σε αυτό, το οποίο δεν θα χρe- συναδέλφους να εγκαταλείτουν τη χρα και να αναζη
αζόταν αν είχαν εισακουστεί α προτάσεις μας όλο αυτό τον εργασία στο εξωτερικό , ακόμα και σε Yειτονικές
το διάστημα .
Επιπλέον αγιατροί που επιστρατεύονται, απομακρύ ρες . Αναγκαία συνθήκη η αναπροσαρμογή μισθολογίου
νονται από την Πρωτοβάθμια Φρονίδα Υγείας , που απο - των ατρν του ΕΣΥ, που θα είναι ανάλογο με αυτό των
τελεί τείχος προστασίας για τα νοσακομεία και η οποία υπολοίτων χωρν της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έτσι αποδυναμνεται.
Ζητούμε λοιπόν , εκ νέου , την ύστατη πλέον ρα , τες , στε να αντιμετωπιστεί τοπρόβλημα της έλλεμης
άμεσα την υλαποίηση των παρακάτω μέτρων:
1) Να κληθούν όλα α συνάδελφοι που βρίσκονται σε δευσής τους, παρέχουν σημαντικότατες υπηρεσίες στο
αναμονή για έναρξη ειδικότητας Παθολογίας , Πνευμονολογίας , Γενικής Ιατροκής και Αναισθησιολογίας , να
υπογράψουν σύμβαση εθελοντικής εργασίας στο ΕΣΥ
για όσο χρόνο οι ανάγκες της πανδημίας το απαπήσουν, βέβαιο ότι θα βοηθήσει στην επίλυση πολλν προβλη
με συνυπαλογισμό του χρονικού διαστήματος αυτού ως μάτων και την απστροπή αποφάσεων και καταστάσεων
χρόνου λήψης ειδικότητας.
2) Να εκδοθούν άμεσα όλα τα ΦΕΚ δορισμν κρίσεων Ιατρν και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και σε
γιατρν ΕΣΥ που έχουν ολοκληρωθεί. Παράλληλα, ολοΚλήρωση όλων των εν εξελίξει κρίσεων για θέσες στο πρόβλημα]
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
ΕΣΥ, τάχιστα και σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τον
Το πρόβλημα με το συγκεκρμένο έργο, είναι ότι πρτος ανάδοχος εργολάβος
δεν μπόρεσε να συνεήσει το
έργο και παραπήθηκε από
αυτό, εν η ΚΤΥΠ ΑΕ κάνει
προσπάθειες στε να συνεχιστεί από κάποιον από τους
επόμενους στη σειρά εργολάβους που είαν υπβάλει
τις προσφορές τους στη δηΤου Θανόση Πολυμένη
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σχετικά με
την εξέλιξη της πορείας
του έργου της ανέγερσης
του Δημοτικού Σχολείου
κ. Νευροκοπίου έδωσε η
Κτρακές Υποδομές ΑΕ
ΚΤΥΠ ΑΕ) τοου υπουp
γείου Υποδομν και Μεταφορν , μετά από σχετική
ερτηση της βουλευτού
Δράμας του ΚΙΝΑΛ κα. Κεφαλίδο .
Η απάντηση φέρει την υπογραφή του
δευθύνοντα συμβούλου της ΚΤΥΠ ΑΕ κ δια δήλωσε αργότερα, ήταν η δέσμευση
Γιάνναρη , έχει ημερομηΜα υπογραφής 7της ΚΤΥΠ ΑΕ να προχωρήσει το έργο με
Δεκεμβρίου 2021, εν δόθηκε στη βου - κάθε τρόπα -Μέχρι στηγμής ψάχνουν να
λευτή στις 11 Ιανουαρίου 2022 από τον βρουν έναν τρόπο για να υλοποηθεί το
υφυπουργό Υποδομν και Μεταφορν κ έργο σημείωσε η ίδια και τόνισε: -Τα
Καριαγάννη.
Θα πρέπει να σημεκυθεί ότι , η κα. Κ φαλίδου είε στο μεταξύ συναντηθεί με θούν ευρωπαές δια δικασίες . Αποτελεί
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΤΥΠ ΑΕ ζητούμενο πς αυτό μπαρεί να πραγμακ. Πάνναρη , ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι τοποιηθεί χωρίς περαιτέρω καθυστερήεντός Ιανουαρίου το θέμα θα έχει προχω - σεις" .
ρήσε .
3) Αμεση υλατοίηση της πρόσφατης ομοθετικής ρύθ4 Άμε ση υπογραφή νέων συμβάσεων των γατρν
που απασχολούνταν εθελοντικά στο ΕΣΥ και των αποίων
5) Να δοθεί άμεσα η δυνατότητα σε ιδτες γιατρούς
να απασχοληθούν εθελοντικά στα εμβαλιαστικά κέντρα ,
επανέλθουν στα καθήκοντά τους στα νοσοκομεία και τα
ματράτηση του έργου.
Η είδηση από τη συζήτηση και όπως η
θ Προκήρυξη όλων των κενν οργαικν θέσεων α φυσμένες, δυστρόσπες
νησωτικές περιοχές , πάγιο
φωση του θεσμικού πλαισίου των διαδεκασιν προκήρυχρήματα για το έργο είναι ευρωπαίκά και
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθητοποθέτηση των γιατρν σε σύντομο διάστημα , το
η Προγραμματισμός των προσλήψεων στο ΕΣΥ σε
8 Παροχή κανήτρων για τη στελέχωση του ΕΣΥ , στε
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
χρες , όπου οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλύτεΠάικας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
) Παροχά ιδαίτερων κνήτρων γα άγονες εδικότηΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όnισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-22112 & 25210-20806
και ειδικευομένων ατρν, οι οποίοι επππλέον της εκπαί
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
σύστημα υγείας .
10) Σταθερή , ουσα στική και διαχρονική συνεργασία
με τους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ η οπία είναι.
οι οπαίες αγοuν καίρια την επιστημονική υπόσταση των
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
καμία περίπτωση δεν αποτελούν ουσιαστική λύση στο
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΗΕ
ΤΗ 1ΟΠΙΚΙ ΑΓΟΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜUNSTER-MΑΙΖ
Dr. MED ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn [email protected] com
κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1 ΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΠΡΩΝΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡANΤEΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα