Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,ι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ειδικό βοήθημα
επανασύνδεσης ρεύματος
στον Δ. Μονεμβασίας σελ7
Η Microsoft κάνει στάση
στο V.Lab της Βαμβακούς
Κόβει βασιλόπιτα
| στα 1.600 μ. του Πάρνωνα
> σελ 8| 0 ΕΟΣ Σπάρτης > σελ. 16
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή 14 Ιανουαρίου 2022 | Έτος 26ο1 Αριθμός 6284 1 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-maitinfo Glakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Λήγει η Προθεσμία
για εμβολιασμό
στους άνω των 60
Καμία Παράταση.
κανονικά τα πρόστιμα
από 17/1
Από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλο καιριού
Αποζημισεις σε νέο Πλαίσιο
για την καμένη γn
Καμία διάθεση για nαρά
τοση όσον αφορά στην υπo χρεωτικότητα εμβολιασμού
στους nολίτες άνω των 60
ετν δεν δείχνει η κυβέρνησn, διαμηνύοντας ότι τα
Πρόστιμα θα επιβάλλονται
κανονικά αnό τις 17 Ιανουαρίου και μετά σε όσους Πολίτες δεν έχουν εμβολιαστεί ή
κλείσει ραντεΒού έως τότε.
Καμιά παράταση δεν Πρό
κειται να δοθεί στην επιβολή
του Πρόστιμου σε όσους άνω
των 60 ετν δεν θα έχουν
κάνει την Πρτη δόσηn του
εμβολίου μέχρι και την επομένη Δευτέρα 17 Ιανουα ρίου , ξεκαθάρισε ο γενικός
γραμματέας του Υπουργείου
Υγείας , Μάριος θεμιστοκλέους Οσο δεν εμβολιάζονται
κάθε μήνα θα επιβάλλεται
Πρόστιμο , είnε μιλντας
στον ΣΚΑΙ, για να διευκριν
σει ότι μόνο για τον Ιανουά
ριο το ηρόστιμο θα ανέρχεται
σε 50 ευρ . Τόνισε ότι ο
αριθμός των Πολιτν άνω
των 60 noυ έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το ρανΑναλυτικά η διαδικασία για τους πληγέντες Παραγωγούς
Τις διαδικοσίες για την onoζn - τον ΕΛΓΑ, ηρoωρούν σε ενερ- nροσδοκίες τους για την αρωγή ειδική διαδικασία για την επιχομίωση φυτικν μέσων παραγω - γonοiηση της ειδικής διαδικασίας της Πολιτείας σε μια πeρίοδο ρήγηση αγροτικν εκμεταλλεύYής , Πou επλήγησαν αnό τις για ην επιχορήγηση τους για αν-σκληρής δοκιμασίας τους , , σn - σεων για ζημές σε φυτικά μέσα
Πuρκαγιές του περσινού καλο - τιμετπιση ζημιν σε φυτικά μεινεται στη σχετική ανακοί - Παραγωγής-όΠως δενδρδεις
καιριού , γνωστοηοίησαν με κοινή μέσα Παραγωγής , Ετσι n κυτους ανακοίνωση τα Υπουργεία Βέρνηση στηρίζει με τις αnοφ Οικονομικν και Αγροτικής Ανά - σεις της με ιδιαίτερη κοινωνική θετική ηρωτοβουλία , εισήχθη κανονισμό ασφάλισης φυτικής
nuξης & Τροφίμων
Τα υπουργεία σε συνεργασία με ραγωγούς μας και δικαινει τις την κρατική αρωγή , θεσπίζοντας
καλλιέργειες και αμπέλιο-ο
νωση των υnoυργείων.
Ειδικότερα , με Πρόσφατ νομο - οnoίες δεν καλύπτονται από τον
ευαισθησία, τους αγρότες-na - νέο άρθρο στον Ν.4797/2021 για nαραγωγής του ΕΛΓΑ
συνέχεια σελ 9
Υπογειοποίηση του δικτύου ρεύματος
στη Σπάρτη
τεβού τους υπολογίζοντοι
στις 210.000 nολίτες , όσος
δηλαδή είναι ο ευρωπαϊκός
μέσος όρος . Εξ ' αυτν , οι
170 000 έχουν ολοκληρσει
ήδη τον εμβολιασμό τους
ΌΠως γνωστοηοίησε ο κ . θε.
μιστοκλέους περίπou το ίδιο
νούμερο nολιτν άνω των
60 Παραμένουν ανεμβολίαστοι και τους κάλεσε να λάΒουν το σκεύασμα κατά της
Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης το έργο
Ηυπογειοποiηση και η αναδιάταξη του δικτύου ηλεκτρικού
ρεύματος θα είναι ένα σπό τα
πρτα μεγάλα έργα nou θα
ηραγματοηοnθούν στη χρα ,
με Πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης , Το έργο , το οποίο εκτι μάται nως θα έχει ξεκινήσει το
αργότερο μέχρι τον Μάιο τόσο
σε αστικές ηεριοχές για τη θω ράκιση έναντι Βίαιων καιρικν
φαινομένων , όσο και σε δάση
για την αnοτροπή δασικν Πυρκαγιν , θα έχει συνολικό ΠροUπολογισμό 100.000.000 ευρ,
Το έργο είχε προαναγγείλει Πe
ρυσι ο ίδιος ο ηρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
αφορμή την έντονη κακοκαιρία
του Φεβρουαρίου , όταν τα ΒόCovid-19, διαβεβαινοντας
ότι θα τους δοθεί απολυτή
Προτεραιότητ .
ουνέχεια σελ 7
Η άρση
της αναστολής
των ανεμβολίαστν
υγειονομικν
αποτελεί αίτημα
και ανάγκη
του Γάννη Μητράκου
ρεια ηροάστια της Αθήνας είχαν
μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
για Πολλές ημέρες
ουνέχεια οελ 9
β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα