Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Erος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.233
Μελέτες για την ανάηλαση της παραΠοτάμιας ζνης
και για το σχολικό συγκρότημα Μεσοράχης
Επιστρέφουν.
στην αγωνιστική δράση
οι ομάδες του Λασιθίου
Εφ' όλης της ύλης
συζήτηση για το Νοσοκομείο
. Ορισμός Αντιδημάρχων
στο Δήμο
Οροπεδίου Λασιθίου
Σελίδα 16
Επίσκεψη της Διοικήτριας της ΥΠΕ στον Άγ, Νικόλαο
. Προσλήψεις
προσωπικού
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σε μια μαραθνια δι
αδικασία με διαδοχικές
συσκέψεις παρoυσία της
διοικητού της 7ης υγειονομικής Περιφέρειας Κρή της Λένας Μπορμπου δάκη , αναλύθηκαν τα θ
ματα , τα προβλήματα . οι
προοπτικές και οι προτε
ραιότητες για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάυ .
Η διοικητής της 7ης
ΥΠΕ Κρήτης έφτασε στον
Αγιο Νικόλαο λίγο πριν
τις 11 το ηρωί και επισκέ - ονομικής Περιφέρειας και και τα μέλη του Δ.Σ του σωπικό στο νοσοκοομείο
φθηκε το νοσοκομείο A- μέλη του ΔΣ του νοσο - Συλλόγου Εργαζομένων βρέθηκε στο επίκεντρο
γίου Νικολάου , όπου συμμετείχε σε σύσκεψη nou
ένινε παρουσία του Δη ντηση και συζήτηση και
μάρχου Αντνη Ζερβού , με τον Συντονιστή covid
για θέματα nou αφορούν 19 στα νοοοκομεία του μενο , το θέμα των ελ - ντων περιστατικν , στην
το νοσοκομείο και την Λασιθίου Νίκο Μουδα - λείψεων σε ιατρικό προ δημόσια υγεία στο Δήμο
Στην αρχική σύσκεψη Τεχνητού Νεφρού Γιργο
συμμετείχαν ο διοικητής Μαυρικάκη, καθς και με
του νοσοκομείου Μαν . τον Πρόεδρο της Ένω .
λης Ανδρεαδάκης , ο δευ - σης Νοσοκομειακν Ιαθυντής της ιατρικής υπη - τρν Λασιθίου Ηλία Β ρεσίας Θεόδωρος Κατά . σιλαρά Επιπλέον , υπήρξε
σος, καθς και υπηρεσια - συνάντηση με τον Πρόε κοί παράγοντες της υγει - δρο Γιργο Μανουσάκη
στην Π.Ε. Λασιθίου
Σελίδα 28
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19
Το όnlo μας
για την
Πανδημία
κομείο .
Ακολούθησε συνά .
του Νοσοκομείου .
των συζητήσεων, Η έλ.
λειψη στο ακτινολογικό
Τμήμα , σε επιμέρους κλΌπως ήταν αναμενό . νικές , στο τμήμα επειγό Γιατροί
V ΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σε8o 5
τσάκη, τον Διευθυντή του
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΣΙΟΥ
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
Crete
MEDIGROUP .0ρθoκδοής
SISSI POLICLINIC
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ακτινοδαγνωστικής
| SUPER TPΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!!
MULTI SPECIALTY
CENTERAAΒORATORY
Dlagnosi Δ Treatment
PHYSIOLAΒ
ΟΡΕΝ ) Β0OK YOUR RAPID +PCR TEST
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
VACCINAΤΙΟN CENTER
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΤΕΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕFΑΠΕΥΤΡΙΑ
Phzor 1n, 2n & 3n 66σn/dose
ΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ "ΗΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ:
& αναμνηστική δόση
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ|
. ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΕΔΚΗ ΑΩΗ
Β0OSTER DOSE appointment
nα ραντεβού ιατρείο
και κατοίκον ΑΜΕΑ
-30 2841071100
6970157277 , 6986597744
[email protected]
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ KE ΣΤΗ ΣΕAΙAA ΜΑΣ ΣΤΟ ACED00K
www.facebook.com/ Onuponuλείο Μυλωνάκης
1 284100096
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική -χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΜEΝΙΔΟΥ 51-AroΣ ΝiΚΟΛAΟΣ . ΤΗΛ. 2841021711

Τελευταία νέα από την εφημερίδα