Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
ΤU ΕΕΟΣΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣΤAΜ
οικρίσιμοι σταθμοί
Δοιγραμμές άμυνας
στη μάχη με την Ον
Το καμπαν άκι
Τ ΗΔΙΔΥΜΗΚΡΙΣΗ &
του Π.Ο.Υ δείχνει
την κρωιμότητα υ
καλο Ε ΤΗΣΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑΣ
των στιγμν
ΑΡΘΡΑ
ΣΑΒΒΑΤ 15.01.2022
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΡΑPPAS OL
210 80.15.000
ΕΤΟΣ 26ο
ΑΡΒΜΟΣ ΦΥΜΟΥ 1241
ΕΒACMAΔΙΑΙΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.ΗΠ 0s.Ar
36-72
ΔΟΣΕΙΣ
Θύελλα αντιδράσεων
γιατην μετατροπή
του Παίδων Πεντέλης
σε εμβολιαστικό κέντρο
Στο πλείm πον ειεργειν της διοίκησης
| πρεγματιποήβηκε σύσκεψη προκαιμένου.
μαβρεθεί με.λύση και να δετηρη bo ύνοι
εpημερίες του Νοσοκυμ είου.
Τελευταία ευκαιρία
Scripta
manent
για χιλιάδες οφειλέτες
o στα ΣΒΗΣΤΕ ΧΡΕΗ
ΑΠΟ 30-50 ΕΥΡΩ
η 26η Ιανουαρίαυγα
τους επαγγελματίες
. Ποιοιεντάσσονται, ποιο
εύναιτοελύχιστοποσό
γλου αφερμητος της
Εpημερίδας μας μέσα πό
Η επέκτασητης
Κύμης στα έγα
αντιμετπισηςτου | pτη υpύτερης περαχήν
κυκλοφοριακού
περεχόρησεν οι δήμμρ.
Aλλη με μικρή 2λσα δίεειη κυβέρνηση σε χλάδες ορελέτες προΧμήσητων διατ άξεων τεχpέη τους και εα κάουν μα νέπ αρή Το εε δεκφέρος που υπήρεε έστο
.Ποιες αεπιπτσει ς από ιτην τελευτεία στιγμή Αλλεμε τι διδομένα κει η ρύθμση για φομο .
την απλειατης ρύθμισης pέTaη έος και τις 20 Ια ου ερυ.
λογικές υποχpεό σεις που εία αιαπολάλόγω της παιδη μας πήρε πο,
στους δρόμους της Αττικής.
ΑΠΟΚΛΕΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑ
ΗFrida Kahls
"ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ
ΝΑΣΥΝΟΜΙΛΩ στο Alhambra,
αναβινει
ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ
ΜΕΤΟ ΚΟΙΝΟ"
Τα αποτελεσματα των δημπιρεσιν στους Δήμους του Βoρείου Το μέα.
An Theatre
επιπλα
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΙΛΙΟΝ
ΝΙΚΑΙΑ
tiniakos.gr
UΤΗΝΙΑΚΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ. κέντρο: 21028 12 600
ΣΤΝΕΝΤΕΥΕΗ