Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Aρ. φύυ 13204-Τuή 16
Πήρε Μπόρχες,
έχασε Μαρκόφσκι
η Καλαματα
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022
www. eleftheriaonline. gr
59 Εnισφέφα στη δρόση το Διαβολίση
Χρηματοδότηση σήραγγας από το υπουργείο
Αρθρο
Αnοκέντρωση
ή συνδιακαίριση;
Δημοπράτηση το Μάιο
για Τζάνε - Καλαμάκι
ροωrής noν umpεαν
Ησήραγγα κάτω από τα αρχαία στο Τζνε - διαδικασν για το έργο rapάκαμψης της
Καλαμάκι, nρonoλoγισμού 18,8 εκ. εup , Πάλοθας. Τα napanάνω έγιναν γνωστά nta. novο συμ6d όμως ασή
στο Καλομάτα- nλος- Μεθνη θα ανo - Πελοnoνnoou Παναγτης Νκας με τον
κηρικθεί τέλn Φαβρουαρίου, εν εντός uoupγo Ynοδομν Κστ Καpαμανλή και
των επόμενων ημερν θα υnογραφεί η ν ανanληpωή υnouργό Υnoδομν Γιopyo στερς pεπορς να ουν
σύμβοση γα το Κορυφάσο-Ρωμανού , Καραγιάννη nαpoυσία της υnoφγού Πολ στε στη συνέχεα να γίνει εoκίνnση των τσμού Ννας Μενδνη
ΣΕΝΔΑ 2
ΕΣΕΛ. 5
229 τα νέα
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜΕΣ-ΜARRIOTΤ
κρούσματα
χθες στη Μεσoηνία
Ανάπλοση με
17 εκ. ευρ στν
Ανατολική Καλαμάτα
Το Wateriront στηΓιάλοβα!
Πρτο ξενοδοχείοW στην Ελλάδα.
ΕΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
Αναμένουν
οικονομική στήριξη
στην εστίαση
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΡΑΦΟΥΣ
Την αρχηγία της αντιπολίτευσης
διεκδικεί ο Βασ. Τζαμουράνης
100% .
ΕΧPRESS
Η προστσία ενός
naιδιού καιn Ετaιρεία
Προστασίας Ανηλίκων
Αισιοδοξία Νίκα για δρόμο
Μεγαλόπολη-Αρχ. ολυμπία
ΤΗ 27210 66055 FAX 27210 66056
NotoSport

Τελευταία νέα από την εφημερίδα