Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5159 - ÅÔÏÓ 19ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα
• Έτσι έχασε τη ζωή του από
το ηλεκτρικό ρεύμα ο 50χρονος Βαγγέλης Καρατάσιος
• Ο 50χρονος από τη Μαγούλα, που κεραυνοβολήθηκε από το ηλεκτρικό
ρεύμα, εργάζονταν για 25
χρόνια σε εργολάβο που
αποκαθιστούσε βλάβες για
λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ.
•Το συμβάν έγινε στην περιοχή των Καλυβίων
Πεζούλας

Yγεία

Yγεία
Ο Ιατρικός Σύλλογος
Καρδίτσας απευθύνει
έκκληση σε εθελοντές
αιμοδότες

s

Πέθανε από κορονοϊό
• ο 56χρονος
ιερέας π.
Κωνσταντίνος Καλύβας

s
Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr
Óåë. 3

s

Óåë. 4

«Μολύνονται το ίδιο
και οι εμβολιασμένοι»

s

Óåë. 6

Óåë. 5