Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ζητάει απευθείας διάλογο ενώ απειλεί, ο Ερντογάν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
ΞΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΗ
ΧΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΣΑΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΔΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ)
ΣΕΛΙΔΑ 10
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108'979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 103ο Αρ. φύλλου 30.918 Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟ ΥΑPΙΟΥ 2022
www kathimerini.gr . G120
Αλλαγές
απευθείας διάλογο ,
Ζητάει
χωρίς ρήξεις εν απειλεί, ο Ερντογάν
στα ΑΕΙ
Επίθεση του τουρκικού ΥΠΕ στη Σακελλαροπούλου και νέα υπερπτήση χθες
Η πρόταση του τομέα Παιδείας Ν.Δ.Διαφέρει από των πανεπιστημιακν
Απευθείας διάλογο υπό τη σκιά συνεχιζόμενων απειλν σε ρητορικό επί - ανάγνωση των περιφερειακν εξεπεδο και προκλήσεων επί του πεδίου λίξεων , τιs οποίεs οι Τούρκοι αξιω
ζητεί ο πρόεδρ0s τns Τουρκίas , Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η αντιφατικ
στάση την οποία κρατάει η Αγκυρα
τis τελευταίεs ημέρεs αποδίδεται , διάλογ0s είναι επί τns αρχήs θεμιτός,
στην Αθήνα , στην κατά το δοκούν
εντό , όμωs , του οριοθετημένου πλαισίου που ήδη υφίσταται και, φυσικά ,
υπό αμοιβαία αποδεκτούs όρουs. Ev δεικτικό τns προσέγγισns τns Αγκυρas είναι πωs μετά την επαναφορά Ελληνισμού , εν πραγματοποιήθητns πιθανότηταs διαλόγου από τον
κ. Ερντογάν ακολούθησε ανοίκειo
επίθεση του τουρκικού ΥΠΕΞ στην
Πρόεδρο τns Δημοκρατίαs Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, n οποία αναφέρθηκε στον ξεριζωμό του ποντιακού
ματούχοι εκλαμβάνουν ωs δικαίωση
των πολιτικν που ακολουθούν στη
βουλίων Ιδρύματο , αλλά σε
γνωμοδοτικό και όχι εποπτικό
Ολα όσα περιέχονται στο προεκλογικό πρόγραμμα του κυβερνντοs κόμματοs , χωρίs ρόλο, με την πρωτοκαθεδρία
ωστόσο έντονο μεταρρυθμιστικό προφίλ που διακρίνει άλλεs προτάσεις οι οποί γή πανεπιστημιακν , σύμ
εs έχουν ήδη παρουσιαστεί ,
όπωs αυτή των πανεπιστηΑνατολική Μεσόγειο, Για την Αθήνα ο
κε ακόμη μία υπερπτήση πάνω από
ελληνική νησίδα. Σελ. 4
να δίνεται στον πρύτανη και
στη Σύγκλητο. Για την επιλοΟι Πόντιοι Πρόσφυγες επιστρέφουν στα Σούρμενα Αλμα τιμν
σε βασικά
φωνα με την πρόταση, τον
πρτο λόγο θα έχουν καθn μιακν , περιλαμβάνει η πρό- γητέs του ίδιου του ΑΕΙ , με
ταση για τα ΑΕΙ του Τομέα
Αντατns Εκπαίδευσns τηns
Ν.Δ. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει την επιστροφή των Συμ- βαθμίδαs του λέκτορ0s. Σελ.3
τουs εξωτερικούs εκλέκτορες
να είναι μειοψηφία. Προτείνε
ται, επίσηs, η επαναφορά τns
αγαθά
Στο 5,1% ο πληθωρισμός
Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ια νουάριο του 2011 ανήλθε ο δείκτηs
τιμν καταναλωτή τον Δεκέμβρο
και διαμορφθηκε στο 5,1%. Οι ανατιμήσειs πλέον δεν περιορίζονται
στα ενεργειακά προϊόντα, αλλά πα
ρατηρούνται και σε πολλά βασικά
είδη . Καταγράφηκαν αυξήσειs 4,9%
στο ψωμί, 7,6% στα ζυμαρικά , 17%
στο ελαιόλαδο. Αναλυτές θεωρούν
το φαινόμενο παροδικό , ωστόσο
βλέπουν και κινδύνουs παγίωσns
των πληθωριστικν πιέσεων. Σελ. 23
Λογαριασμοί με μεγάλες
κινήσεις στο στόχαστρο
Στοιχεία από τράπεζες ζητεί η AΑΔΕ
Στοιχεία από τιs τράπεζεs για
λογαριασμού που εμφανί- τπισns τns φοροδιαφυγής.
ζουν συνολική ετήσια κίνηση
χρέωσηs ή συνολική ετήσια
κίνηση πίστωσns μεγαλύτε - μένων, τουs τόκοUs, αλλά και
ρη των 100.000 ευρ ζητεί η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων . Στόχ0s είvαι να χρn
σιμοποιηθούν σε διασταυρσε1s στο πλαίσιο τns αντιμε
Επίσns n ΑΑΔΕ ζητεί στοιχεία
για τα δάνεια των φορολογουτα μερίσματα που εισέπραξαν , προκειμένου να προσυμπληρωθούν οι φορολογικές
δηλσειs. Σελ. 22
Η ανέγερση ενός εμβληματικού κτιρίου, Που θα στεγάσει τη μακραίωνη Παράδοση του Ποντιακού Ελληνισμού, αναγ
γέλθηκε Πρόσφατα. Το Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού Πολιτισμού Σουρμένων , τον σχεδιασμό του οπoίου έχει ανα λάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο Doxiadis Associates , θα υλοποιnθεί στον χρο του πρην αεροδρομίου Ελληνικού και
Πρόκειται να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο για την ομογένεια και τους απανταχού Ποντίους. Σελ . 4
τατου μισθού-0ΧID σε επέκταση
υποχρεωτικότητας εμβολιασμού
Σελ. 5
Τα κινητά καταλαμβάνουν και άλλο χρόνο στη ζωή μας
Κλιμακνει
την πίεση
στις ΗΠA η Ρωσία
Ακαρπες οι συζιτήσεις
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΟΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Κασσάνδρες
Νέο Πλαίσιο
Η πρτη εβδομάδα λειτουργίas των σχολείων κλείνει χωγια τις άδειες
ειδικού σκοπού
σικν βάσεων στην Κούβα και
στη Βενεζουέλα άφησε ανοιχτό
ο Ρσ0s αναπληρωτns υπουργόs
Εξωτερικν Σεργκέι Pιαμπικόφ
μετά τιs κανεπιτυχεiS διαβουλεύσειs με την κυβέρνηση των
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ Η αντιπαρά
θεση γιατην κρίση στην ανατολική Ουκρανία συνεχίστηκε χθεs
στη σύνοδο του ΟΑΣΕ, όπου ο
προεδρεύων , υπουργός Εξωτε ρικν τηs Πολωνίas Ζμπίγκνιου
Ράου, εκτίμησε πωs ο κίνδυνos
πολέμου στην Ευρπη είναι ο
μεγαλύτερ0s των τελευταίων 30
χρόνων . Σελ. 9
ρis να έχει ακόμη κοπάσει
ο απόηXos τns κινδυνολογίas, που απέδιδε μέχρι και σε
εγκληματικό δόλο την απόφαση για επανέναρξη. Πού
ωφέλησαν οι υπερβολές; Ωφελησαν μήπωs πολιτικά τουs
προφήτεs τns καταστροφήs ;
Σίγουρα , πάντωs , δεν πτόη σαν τοus εκπαιδευτικούs,
τουs μαθητές και τουs γονείis
τουs , οι οποίοι απέδειξαν ότι,
όταν υπάρχει συλλογική βούληση, ο ός δεν μπορεί πια να
σταματήσει την κοινή ζωή.
Εντός των επομένων ημερν, αλλά
με αναδρομική ισχύ, Προκειμένου να
καλυφθούν όλοι οι εργαζόμενοι γονείς Που από την επανέναρξη των σχολείων αναγκάστηκαν να μείνουν στο
σπίτι γιατί τα Παιδιά τους νόσησαν από
κορωνοϊό , θα διευθετηθεί το θέμα των
αδειν ειδικού σκοπού. Σελ. 22
ΘΕΩΡΕΙΟ
Νέα πανδημία θεωρείται από τους ειδικούς ο εθισμός στο κινητό τηλέφωνο. Διεθνής έρευνα δείχνει ότι
οι Πολίτες καταναλνουν όλο και Περισσότερο χρόνο Προσκολλημένοι στην οθόνη του κινητού, φτάνοντας
κατά μέσον όρο τις 4,8 ρες ημερησίως . Στην Ελλάδα , ο μέσος χρόνος σύνδεσης στο Ιντερνετ από κινητό
έφτασε τα 120,8 λεπτά την ημέρα το 2021. Σελ. 7
Τετα τετ
Ανδρουλάκη.
Χρηστίδη
στα Εξάρχεια
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤοΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΡΑ
Περιορισμοί λόγω 5G
Σελ. 2
<Πατριτες και εθνομηιδενιστές
. ΗΠΑ: Δεκτό έκανε το Αντατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τοαίτημα της κυβέρνησης Μπάιντεν για υποχρεωτικό
εμβολιασμό του υγειονομικού Προσωπικού σε όλη τη χρα. Σελ . 10
Μία από τις σταθερές στη δημόσια ζωή
μας είναι οι επιθέσεις αυτόκλητων Πατρι
ωτν εναντίον όσων θεωρούν αανιστόρητους> και , κατά συνέπεια, κεθνομηδεν
στέφ . Η επιλεκτική , αστρατευμένην γνση ν στους Πολίτες πρέπει να συνδυάζουν
της Ιστορίας χρησιμοποιείται ως κριτήριο
Πατριωτισμού. Το ότι ενίοτε οι καταγγέλλοντες γνωρίζουν λιγότερα αn ' όσους κατη γορούν δεν τους πτοεί- θεωρούν το περίσσευμα συναισθήματος (ψυχής ) όχι μόνον
άξο υποκατάστατο της γνσης, αλλά και
απόδειξη ανωτερότητας . Τι νόημα έχει η
Ψύχραιμη εκτίμηση γεγονότων , Προσηων
και δυνάμεων (στο Παρελθόν και σήμερα)
εάν δεν υπηρετεί τον δίκαιο αγνα του
έθνους Ετσι, ζητήματα άμυνας και εξω τερικής Πολιτικής αυτομάτως θεωρούντα
κεθνικά θέματα , Προκαλντας Πολιτική
καπηλεία και εσωτερικές έριδες , περιπλέ
κοντας προβλήματα , υπονομεύοντας προ
οπτικές.
Οταν αντίπαλός μας είναι η μονίμως απει λητική Τουρκία, η εθελοτυφλία δεν είναι
επαγρύπνηση, είναι Παγίδα . Η χάραξη
Πολιτικής και η καλλιέργεια προσδοκι
θολνει την κρίση, υπονομεύει τα επόμενα βήματά μας.
Ετσ , βλέπουμε εχθρούς Παντού , κατασκευάζουμε ήττες εκεί Που δεν υπάρχουν . Από
τη μία, η εξαιρετική σειρά αΚαταστροφές
και Θρίαμβον του Στάθη Καλύβα στον ΣΚΑΪ
δείχνει Πόσο Πολύπλοκη είναι η Ιστορία
αλλά και τις αντιδράσεις Που Προκαλεί η
Ψύχραιμη ανάγνωσή της. Από την άλλη, η
αποκάλυψη ότι οι ΗΠΑ δεν στηρίζουν την
κατασκευή του αγωγού EastMed δεν θα
μας ξάφνιαζε εάν είχαμε κατανοήσει αυτό
Που φαινόταν εξαρχής , ότι ο αγωγός ήταν
κυρίως Πολιτικό project Παρά οικονομικά
βισιμος ή θεμιτός στην εποχή της Πράσινης ανάπτυξης . Οταν η Τουρκία Προχωρεί
απτόητη με λανθασμένες Πολιτικές ( F-35
οικονομία κ.ά.) , είναι σπατάλη δυνάμεων
εμείς να μεγιστοποιούμε κάθε εμπόδιο και
διαφωνία, να παραβλέπουμε κινδύνους, να
χάνουμε ευκαιρίες
. Costa Navarin0: Την είσο τόλμη με γνση και σωφροσύνn, να επι δικουν τη μέγιστη εθνική σύμπνοια και
το ευρύτερο πλέγμα συμμαχιν . Θεμέλιο
της στρατηγικής και της εκτέλεσής της
είναι η γνση της δικής μας δύναμης και
του εχθρού , καθς και των συμφερόντων
άλλων δυνάμεων . Η Ιστορία μάς διδάσκει
συνεχς . Ομως , μπορεί να είναι επικίνδυνη όταν δεν επιδικουμε να καταλάβου
με περισσότερα αn' όσα γνωρίζουμε. Η
χρήσιμη ανάγνωση της Ιστορίας αποτελείται και από γνσεις που έχουν αποκτηθεί
με κόπο και από τη συνεχή αμφισβήτηση
των κδεδομένων 2 . Η προσπάθεια να επ βάλλουμε αυτά που θέλουμε να πιστεύ ουμε εμποδίζει την απόκτηση γνσης ,
δο των W Hotels Worldwide στην
UNIΤ ED
του W στο συγκρότημα της Costa
Navarino, ανακοίνωσαν από κοινού
η Marriott international Inc και η
ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Σελ. 25
.Βρετανία: Διχασμένο είναι
το Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας σε σχέση με το αν ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον Πρέπει ή όχι να
Παραμείνει στο αξίωμά του μετά τις
αποκαλύψεις για παράνομα Πάρτι
στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω αυστηρού Ιοckdown. Σελ. 10
Περιορισμούς στις πτήσεις Πάνω από κεραίες τηλεφωνίας 5G επιβάλλει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορί
ας των ΗΠΑ έως ότου διασφαλιστεί ότι τα σήματα των
δικτύων της 5ης γενιάς δεν επηρεάζουν κάποια από τα
όργανα των αεροσκαφν . Η αμερικανική υπηρεσία θα
εκδσει συνολικά περιορισμούς για 1.462 σημεία στη
χρα. Σελ. 28
ΑΡPHOTO/ SAKCHA LALIT, FILE
5HUTERSTOαK

Τελευταία νέα από την εφημερίδα